Динаміка результатів розіграшу традиційних призів на дистанцію 1600 м кіньми російської рисистої породи за 2000-2020 роки

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-154-161

Платонова Н. П.,
д. с.-г. н., пров. наук. сп.,
https://orcid.org/0000-0003-2256-7932,
Інститут тваринництва НААН,
Бондар О. О.,
асп.
https://orcid.org/0000-0003-3972-8675,
Інститут розведення та генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН

Ключові слова: Російська рисиста порода, іподромні випробування, традиційні призи, динаміка жвавості


В представленій роботі досліджено динаміку результатів розіграшу традиційних призів на дистанцію 1600 м кіньми російської рисистої породи, що проходили випробування з 2000 по 2020  роки на Київському іподромі. Основною селекційною ознакою коней російської рисистої породи є жвавість. Жвавість є комплексною ознакою, яка формується впродовж онтогенезу і опосередковано включає у себе ряд інших селекційних параметрів: правильність екстер’єру, рівень здоров’я. Було проаналізовані результати розіграшу призів: Ідеала (жеребців і кобил 2-х років), Говорухи (кобил 2-х років), Трирічний відкритий, Дербі (4-х років), Еліти (для коней старшого віку). Будущності (жеребців і кобил 3-х років). Були проаналізовані дані первинного зоотехнічного обліку Київського іподрому щодо результатів розіграшу традиційних призів на дистанцію 1600 м за період 2000–2020 роки.
Статистичний аналіз зібраних даних було проведено за допомогою класичних біометричних методів. Згідно отриманих даних за результатами розіграшу традиційних призів на дистанцію 1600 м встановлено вірогідне підвищення жвавості коней російської рисистої породи в призах: Еліти (p<0,05), Трирічному відкритому (p<0,05), Будущності (p<0,001).
Разом з тим, відмічається тенденція до покращення жвавості у призі Дербі (4-х років) (p<0,1) та у призах для дворічних коней: призу Ідеала (жеребців і кобил 2-х років) (p<0,1) та призу Говорухи (кобил 2-х років) (p<0,1). Встановлена тенденція може свідчити про сумарну дію генетичних (підвищення скороспілості та формування робочих якостей коней російської рисистої породи 2-х років) і фенотипових факторів (вдосконалення технології годівлі, вирощування та тренінгу коней цієї вікової групи). В усіх досліджених призах спостерігали покращення жвавості, що свідчить про успішну селекційно-племінну роботу з російською рисистою породою в цьому напрямку.

Бібліографічний список

  1. Калашников В. В., Николаева Н. В., Храброва Л. А. Влияние американского рысака на формирование генетической структуры, резвость и плодовитость лошадей русской рысистой породы. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. Оренбург, № 3. С. 32–35.
  2. Шендаков А. И., Шендакова Т. А. Резвость и экстерьерные особенности лошадей русской рысистой породы, улучшенной американскими и французскими рысаками. Вестник аграрной науки. № 6 (81). С. 60–66.
  3. Arnason Т. Genetic evaluation of Swedish standardbred trotters for racingperformance traits and racing status. Journal of Animal Breedingand Genetics. 1999. № 5. 116. P. 387–398.
  4. Hinchcliff K., Hamlin M. Veterinary aspects of racing and training Standardbred race horses. Equine Sports Medicine and Surgery. 2004. P. 1073–1089.
  5. Андрианов Н. Н., Оленев Ю.М. Методы совершенствования орловской и русской рысистых пород лошадей. Москва: Колос, 2002. 180 с.
  6. Винничук Д. Т. Выращивание и тренинг лошадей. Москва: Колос, 2003. 120 с.
  7. Супрун І. О., Шинкаренко О.А. Результати бігового сезону на Київському іподромі. Науковий вісник «Асканія-Нова». 2012. Вип. 5. Ч. С. 243–248.
  8. Ползунова А. М. Развитие ипподромного дела. Москва: Колос, 1999. 165 с.
  9. Супрун И. А. Динамика резвости лошадей рысистых пород в традиционных призах. Селскостопанска Академия. Животновъдни Науки. 2014. L 1–2. С. 121–128.
  10. Лакин Г. Ф. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1990. 352 с.