Дроздов Сергій Євгенович

український вчений – зоотехнік
кандидат сільськогосподарських наук (2006 р.)
старший науковий співробітник (2009 р.)

Освіта

«Зоотехнік» – Луганський сільськогосподарський інститут, 1998 р.
Дата народження: 02.01.1977 р.
Місце народження: м. Торез, Донецька обл., Україна
Сімейний стан: одружений, має сина

Сфера діяльності: наука, фахівець з питань кормовиробництва та годівлі сільськогосподарських тварин
Вміння та навички: проведення на високому методично-науковому рівні фундаментальних та прикладних досліджень, сільськогосподарський експерт-дорадник, обробка і аналіз баз даних, професійний підхід до вирішення проблем в галузі кормовиробництва, технологій заготівлі кормів, вільне володіння сучасними технічними засобами.
Якості: лідерські здатності, професійний підхід, комунікабельність, самовіддача, прагнення до самовдосконалення, об’єктивність, наполегливість, орієнтованість на результат, самокритичність. Професійно підготовлений, працелюбний,
сумлінний, кваліфікований фахівець, досвідчений і принциповий дослідник.
Знання мов: українська, російська – вільно, англійська зі словником

Підвищення кваліфікації

2019 р. – отримане кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського
експерта дорадника
2009 р. – присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника
2009 р. – стажування в Інституті зоотехніки м. Краків
2006 р. – кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.02 – годівля тварин і
технологія кормів, Вища атестаційна комісія України
2005 р. – стажування в Інституті зоотехніки м. Краків
2002 р. – курс з м’ясного скотарства кормовиробництва та
сільськогосподарського менеджменту в рамках Канадсько-українського
проекту розвитку м’ясного скотарства та кормовиробництва.
2001 р. – курс з м’ясного скотарства кормовиробництва та
сільськогосподарського менеджменту в рамках Канадсько-українського
проекту розвитку м’ясного скотарства та кормовиробництва.

Інформація

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=i8_A6EUAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-1255-1937

Заохочення

2017 р. – нагороджений Грамотою Департаменту агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адміністрації

Досвід роботи

2022 по теперішній час – вчений секретар Інституту тваринництва НААН
2021 – 2022 рр. – виконуючий обов’язки вченого секретаря Інституту
тваринництва НААН
2016 – 2021 рр. – провідний науковий співробітник відділу годівлі
сільськогосподарських тварин та кормовиробництва
2007 – 2016 рр. – завідувач лабораторії виробництва кормів
2006 – 2007 рр. – виконуючий обов’язки завідувача лабораторії виробництва
кормів
2006 – 2006 рр. – науковий співробітник лабораторії виробництва кормів
2001 – 2006 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії виробництва
кормів
1998 – 2001 рр. – аспірант Інституту тваринництва УААН за спеціальністю
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

Наукова робота

1998 р. – т.ч. – за період наукової діяльності був керівником і виконавцем 8
НДР з відповідними шифрами Держреєстрації (в т.р. в 2021-2025 рр. виконується 2 фундаментальних завдання) Програм наукових досліджень НААН, що фінансуються з бюджету.
2005 р. – т.ч. – рецензування авторефератів дисертацій, робочих програм і
звітів.
1998 р. – т.ч. – є автором більше 60 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі 3 ДСТУ, розділів у 2-х монографіях у співавторстві, методичних рекомендацій і наукових статей.