Дроздов Сергій Євгенович

  • Заступник директора з наукової роботи
  •  (057) 740-31-95
  • ddvserg19@gmail.com
  • ORCID
  • Google Academy

український вчений – зоотехнік
кандидат сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фахівець з питань кормовиробництва та годівлі сільськогосподарських тварин

 

ОСВІТА

«Зоотехнік» – Луганський сільськогосподарський інститут, 1998 р.

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2019 р. – отримане кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського
експерта дорадника
2009 р. – присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника
2009 р. – стажування в Інституті зоотехніки м. Краків
2006 р. – кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.02 – годівля тварин і
технологія кормів, Вища атестаційна комісія України
2005 р. – стажування в Інституті зоотехніки м. Краків
2002 р. – курс з м’ясного скотарства кормовиробництва та
сільськогосподарського менеджменту в рамках Канадсько-українського
проекту розвитку м’ясного скотарства та кормовиробництва.
2001 р. – курс з м’ясного скотарства кормовиробництва та
сільськогосподарського менеджменту в рамках Канадсько-українського
проекту розвитку м’ясного скотарства та кормовиробництва.

 

Досвід роботи

Січень 2024 р.  – по теперішній час заступник директора з наукової роботи
грудень 2023 р. виконуючий обов’язки заступника директора з наукової роботи
2022 2023 рр. – вчений секретар Інституту тваринництва НААН
2021 – 2022 рр. – виконуючий обов’язки вченого секретаря Інституту
тваринництва НААН
2016 – 2021 рр. – провідний науковий співробітник відділу годівлі
сільськогосподарських тварин та кормовиробництва
2007 – 2016 рр. – завідувач лабораторії виробництва кормів
2006 – 2007 рр. – виконуючий обов’язки завідувача лабораторії виробництва
кормів
2006 – 2006 рр. – науковий співробітник лабораторії виробництва кормів
2001 – 2006 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії виробництва
кормів
1998 – 2001 рр. – аспірант Інституту тваринництва УААН за спеціальністю
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1998 р. – т.ч. – за період наукової діяльності був керівником і виконавцем 8
НДР з відповідними шифрами Держреєстрації (в т.р. в 2021-2025 рр. виконується 2 фундаментальних завдання) Програм наукових досліджень НААН, що фінансуються з бюджету.
2005 р. – т.ч. – рецензування авторефератів дисертацій, робочих програм і
звітів.
1998 р. – т.ч. – є автором більше 60 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі 3 ДСТУ, розділів у 2-х монографіях у співавторстві, методичних рекомендацій і наукових статей.