Дослідження поліморфізму гену бета-казеїну та його зв’язок з складом молока у корів української чорно-рябої молочної породи

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-62-69

Ладика В. І.,
академік НААН, д. с.-г. н., професор,
https://orcid.org/0000-0001-6748-7616,
Павленко Ю. М.,
к. с.-г. н., доцент,
https://orcid.org/0000-0002-4128-122X,
Сумський національний аграрний університет,
Древицька Т. І.,
к. б. н.,
https://orcid.org/0000-0002-3192-4682,
Досенко В. Є.,
д. м. н., професор,
https://orcid.org/0000-0002-6919-7724,
Інститут фізіології імені О. Богомольця НАН України,
Скляренко Ю. І.,
д. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-6579-2382,
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

Ключові слова: вміст жиру, вміст білка, бета-казеїн, генотип, алель


У племінних стадах худоби української чорно-рябої молочної породи проведені дослідження, метою яких було вивчити поліморфізм гену бета-казеїну та його вплив на якісний склад молока корів. Проведене генотипування 146 корів. Визначення поліморфізму гену бета-казеїну проводили в генетичній лабораторії Інституту фізіології ім. Богомольця. Для проведення алельної дискримінації використовувалась система TagMan@Genotyping та набір праймерів і зондів.
Встановлено, що частоти алелів А1 (0,421) та А2 (0,579) в локусі гену бета-казеїну була різною при чому остання була вищою. Відповідно частоти генотипів А1А1, А1А2 та А2А2 були різні, відповідно 25%, 35% та 40%. За даними генетико-статистичного аналізу встановлено надлишок в бета-казеїновому локусі гомозиготних варіантів А1А1 та А2А2, та нестачу гетерозиготного А1А2.
Між тваринами різних генотипів виявлена різниця за якісними характеристиками молока. Вміст окремих компонентів молока змінювався не однаково залежно від генотипу за бета-казеїном, але ця різниця була статистично незначущою.
Середні показники вмісту складових у молоці корів відповідали стандартам порід за вмістом жиру в молоці та дещо поступалися йому за вмістом білка. Корови української чорно-рябої молочної породи з гетерозиготним генотипом А1А2 переважали інших за вмістом білка, лактози та сухого знежиреного молочного залишку. Гомозиготні генотипи А1А1 та А2А2 переважали гетерозиготних особин за вмістом жиру в молоці. Відсутність статистично значущої різниці за основними складовими молока (жир, білок) між тваринами різних генотипів за бета-казеїном, на нашу думку є свідченням того, що формування стад з генотипом А2А2 за бета-казеїном не матиме негативного впливу на продуктивні ознаки корів і таким чином забезпечить збереження достатніх якісних показників молока худоби стад нового типу. У цілому тваринникам необхідно певну увагу приділити селекційним та технологічним заходам щодо підвищення вмісту білка в молоці.

Бібліографічний список

 1. МарзановН. С., Девришов Д. А., Марзанова С. Н., Абылкасымов Д. А., Коновалова Н. В., Либет И. С. Характеристика российских молочных пород крупного рогатого скота по встречаемости генотипов и аллелей в локусе бета-казеина. Ветеринария. Зоотехния. Биотехнология. 2020. № 1. С. 47– doi: 10.26155/vet.zoo.bio.202001007.
 2. Amalfitano N., Cipolat-Gotet C., Cecchinato A., Malacarne M., Summer A., Bittante G. Milk protein fractions strongly affect the patterns of coagulation, curd firming, and syneresis. Journal of Dairy Science. Vol. 102. Is. 4. P. 2903–2917. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2018-15524.
 3. Bentivoglio D., Finco A., Bucci G., Staffolani G. Is There a Promising Market for the A2 Milk? Analysis of Italian Consumer Preferences. Sustainability. Vol. 12(17). Article 6763. URL: https://doi.org/10.3390/su12176763 (date of access: 05.10.2021).
 4. Fuerer C., Jenni R., Cardinaux L., Andetsion F., Wagnière S., Moulin J., Affolter M. Protein fingerprinting and quantification of β-casein variants by ultraperformance liquid chromatography–high-resolution mass spectrometry. Journal of Dairy Science. 2019.103. Is. 2. P. 1193–1207. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2019-16273 (date of access: 05.10.2021).
 5. Gigliotia , Gutmanisa G., Katikia L., Okinob C., Oliveirab M., Filhoa A. New high-sensitive rhAmp method for A1 allele detection in A2 milk samples. Food Chemistry. 2020. Vol. 313. P. 1–7. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020. 126167 (date of access: 06.10.2021).
 6. Gustavsson F., Buitenhuis A., Johansson M., Bertelsen H., Glantz M., Poulsen N. Effects of breed and casein genetic variants on protein profile in milk from Swedish Red, Danish Holstein, and Danish Jersey cows. Journal of Dairy Science. Vol. 97. Is. 6. P. 3866–3877. URL: http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2013-7312 (date of access: 05.10.2021).
 7. Louise, Jackeline S. Alves, Marisa S. Bastos, Raphael B., Camargo G. Do non-bovine domestic animals produce A2 milk?: an in silico analysis. Animal Biotechnology. 2021. URL: https://doi.org/10.1080/10495398.2021.1935982 (date of access: 01.10.2021).
 8. Mayer, Lenz K., Halbauer E. “A2 milk” authentication using isoelectric focusing and different PCR techniques. Food Research International. 2021. Vol. 147. P. 2-9. URL: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110523 (date of access: 05.10.2021).
 9. Miluchová M., Gábor M., Candrák J., Trakovická A., Candráková K. Association of HindIII-polymorphism in kappa-casein gene with milk, fat and protein yield in holstein cattle. Acta Biochimica 2018. Vol. 65, № 3, P. 403–407. URL: https://doi.org/10.18388/abp. 2017_2313 (date of access: 05.10.2021).
 10. O’Callaghan T. An overview of the A1/A2 milk Dairy Nutrition forum. 2020. Vol. 12. Is. 2. P. 1-4. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/DNForumA1A2milk2020pdf.pdf (date of access: 06.10.2021).
 11. Parashar A., Saini R. A1 milk and its controversy-areview. International Journal of Bioassays. Vol. 4(12). P. 4611-4619.
 12. Sebastiani C., Arcangeli C., Ciullo M., Torricelli M., Cinti G., Fisichella S., Biagetti M. Frequencies Evaluation of β-Casein Gene Polymorphisms in Dairy Cows Reared in Central Italy. Animals. Vol. 10(2). P. 2-7. URL: https://doi.org/10.3390/ani10020252 (date of access: 05.10.2021).