Дослідження параметрів мікроклімату пташників та хімічного складу посліду курей за використання кліткових батарей з різними системами повітровидалення

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-121-127-136

Іщенко К. В.,
канд. с.-г. н.,
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Ключові слова: птахівництво, мікроклімат, кліткова батарея, повітровидалення, послід, аміак


Особливістю сучасного стану розвитку галузі птахівництва впродовж останнього десятиліття є динамічне зростання чисельності поголів’я птиці усіх видів, нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього попиту та експорту продукції. Поряд з цим, використання сучасного обладнання та технологій утримання птиці набувають все більш вагомого значення. Після проведення патентного пошуку та літературного аналізу можна зробити висновок про необхідність розробки технологічних прийомів, спрямованих на зменшення емісії аміаку та мікробного забруднення повітря у пташнику і встановлення впливу їх застосування на продуктивні показники птиці.
Виходячи з цього метою науково-господарських експериментів було дослідження параметрів мікроклімату пташників та хімічного складу посліду курей за використання кліткових батарей з різними системами повітровидалення.
В дослідженнях хімічного складу посліду в залежності від термінів накопичення відмічено тенденцію до зменшення вмісту загального азоту у посліді при збільшенні термінів його накопичення на стрічкових транспортерах. Так, протягом 7-денного строку накопичення посліду в кліткових батареях з вбудованими повітропроводами вміст загального азоту в ньому зменшився на 7,5 %, з модернізованою системою підсушування посліду – на 5,7 %, в кліткових батареях без повітропроводів – на 8,9 %. При цьому кількість фосфору і калію коливалася у незначній мірі, і ці зміни були пов’язані, в основному, зі зменшенням відносної частки азоту. Встановлено, що протягом 7-добового терміну накопичення посліду на стрічкових транспортерах кліткових батарей вміст аміаку в повітрі збільшується в 1,8–2,8 раза, досягаючи в кінці цього терміну рівня 17,14–17,34 мг/м3 (за ГДК 15 мг/м3), мікробне обсіменіння повітря пташника зростає в 1,4–1,9 раза (з 309–315 тис. тіл/м3 до 535–579 тис. тіл/м3), перевищуючи протягом всього періоду накопичення ГДК (220 тис. м.т./м3) в 1,2–2,6 раза.
Встановлено, що при використанні кліткових батарей з вбудованими повітропроводами збереженість і продуктивність птиці були високо вірогідно вищими, ніж при використанні кліткових батарей без повітропроводів (p≤0,001). Ще вищими вони були при застосуванні кліткових батарей з модернізованим повітрозмішувачем: збереженість вище на 0,3 %, яєчна продуктивність на 1,6 шт., ніж при застосуванні кліткових батарей з типовими повітрообмінювачами.

Бібліографічний список

  1. Vaarst M. Sustainable development perspectives of poultry production / M.Vaarst, S. Steenfeldt, K. Horsted // World’s poultry science journal. – 2015. – Vol.71. – P. 609–620.
  2. Neila B. S. Technology and Poultry Welfare / B. S. Neila, A. Xavier, E. Inma // Animals. – 2016. – Vol. 6, № 10. – Р. 62.
  3. Nahm K. H. Factors influencing nitrogen mineralization during poultry litter composting and calculations for available nitrogen / K. H. Nahm // World’s poultry science journal. – 2005. – Vol. 61. – P. 238–255.
  4. Kic P. Microclimatic conditions in the poultry houses / P. Kic // Agronomy Research. – 2016. – Vol. 14, № 1. – Р. 82–90.
  5. Палій А. Як зробити організацію напування в птахівництві оптимальною? / А. Палій, К. Іщенко // Птахівництво.ua. – 2018. – № 12. – С. 25–27.
  6. Pohle K. Comparative effects of furnished and battery cages on egg production and physiological parameters in White Leghorn hens / K. Pohle, H.-W. Cheng // Poultry Science. – 2009. – Vol. 88, № 10. – Р. 2042–2051.
  7. Al-Homidan A. Revier of the effect of ammonia and dust concentration on broiler performance / A. Al-Homidan, J. F. Robertson, A. M. Petchey // World’s Poultry Science Journal. – 2003. – Vol. 59, № 3. – P. 607–610.
  8. Тихончук Д. Комфорт на птицефабрике / Д. Тихончук // Сучасне птахівництво. – 2015. – № 9 (154). – С. 27–28.
  9. Calvet S. The influence of broiler activity, growth rate, and litter on carbon dioxide balances for the determination of ventilation flow rates in broiler production / S. Calvet, F. Estellés, M. Cambra-López, A. G. Torres, H. F. Van Den Weghe // Poultry Science. – 2011. – № 90. – Р. 2449–2458.
  10. Пешель Ж. OptiSec – тоннель для сушки помёта и биологических отходов / Ж. Пешель, А. Шварц // Птицеводство. – 2008. – № 5. – 59 c.