До 90-річчя від дня народження Григорія Олександровича Богданова (1930–2009)

Кунець В. В.,
к. іст. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: Григорій Олександрович Богданов


6 Березня 2020 р. мало б виповнитися 90 років від дня народження Григорія Олександровича Богданова, видатного вченого в галузі зоотехнії, годівлі сільськогосподарських тварин і кормовиробництва, засновника фундаментальних напрямів досліджень, талановитого педагога, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Української академії аграрних наук (нині Національної академії аграрних наук України).
Народився Г. О. Богданов 6 березня 1930 р. у с. Свистунівка на Луганщині в селянській родині. Після закінчення в 1947 р. Куп’янської фельдшерсько-акушерської школи (Харківська обл.) працював на посаді завідувача пункту санітарної освіти при Сватівському райздраввідділі Луганської області.
У цьому ж році став студентом Харківського зоотехнічного інституту. Після його закінчення у 1952 р. працював на посаді старшого зоотехніка Валківського державного племінного розплідника великої рогатої худоби симентальської породи (Харківська обл.) та на посаді старшого зоотехніка Марківського райвідділу сільського господарства (Луганська обл.).
З 1953 по 1956 рр. навчався в аспірантурі при Всесоюзному науково-дослідному інституті гібридизації та акліматизації тварин «Асканія-Нова» ім. М. Ф. Іванова.
Доля вченого тісно пов’язана з Харківщиною, де він плідно працював 20 років. Спочатку на посаді молодшого, а пізніше старшого наукового співробітника (1956–1962), завідувача відділу годівлі сільськогосподарських тварин (1962–1969), заступника директора з наукової роботи (1969–1970), а згодом, директора Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (1973–1976) (нині Інститут тваринництва НААН). З 1970 по 1973 рр. Григорій Олександрович працював на посаді ректора й завідувача кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Харківського зооветеринарного інституту.
Подальша робота Г. О. Богданова пов’язана з Києвом. З 1976 по 1979 рр. він займав посаду ректора Української сільськогосподарської академії (нині Національний аграрний університет біоресурсів та природокористування України). Після обрання в 1979 р. дійсним членом ВАСГНІЛ, Григорій Олександрович упродовж 8 років очолював Президію Південного відділення Академії, на базі якого створено УААН. З 1985 р. – заступник голови Держагропрому УРСР. Упродовж 1979 по 1987 рр. – член колегії Мінсільгоспроду України, а потім Держагропрому України. З 1990 р. – завідувач кафедри технології виробництва молока та яловичини Національного аграрного університету. З 1996 по 2000 рр. Г. О. Богданов працював на посаді академіка-секретаря, заступника академіка-секретаря (2000–2006) і головного наукового співробітника (2006–2009) відділення тваринництва, ветеринарної медицини і переробки продукції УААН.
Винятково важливою особливістю наукових пошуків Г. О. Богданова є їх високий теоретично-методологічний рівень і практична спрямованість, органічна єдність теорії і практики.
Основним напрямом наукової діяльності Григорія Олександровича була розробка основ енергетичного, протеїново-амінокислотного і мінерального живлення сільськогосподарських тварин. Учений глибоко досліджував фізіолого-біохімічні процеси травлення в сільськогосподарських тварин та птиці за різних типів годівлі, залежно від рівня протеїнового живлення, використання комплексних добавок і нетрадиційних джерел енергії, протеїну й незамінних амінокислот, небілкових азотних речовин і вітамінів.
Починаючи з 1986 р. Георгій Олександрович бере безпосередню участь у дослідженні проблеми оцінки наслідків Чорнобильської катастрофи і очолює напрям наукового обґрунтування і розробки заходів щодо реабілітації тваринництва в найзабрудненіших регіонах Полісся України. За комплексні дослідження і створення системи моніторингу та заходів профілактики радіоактивного забруднення продуктів тваринництва у 2004 р. Григорія Олександровича удостоєно звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.
Він був національним координатором радіоекологічного та екологічного наукових проектів, які виконувалися спільно з науковими установами США та країн Західної Європи. Г. О. Богданов був фундатором досліджень в Україні з проблеми глобальних змін клімату – зменшення виділень аміаку та вуглекислого газу сільськогосподарськими тваринами.
Г. О. Богданов – засновник наукових шкіл із різних напрямів аграрної науки, які є актуальними сьогодні і ще багато років служитимуть розвитку вітчизняної науки. Багаторічні дослідження вченого викладено в більше ніж 500 наукових працях, у тому числі монографіях, посібниках. Ним отримано 36 авторських свідоцтв та патентів.
Чимало сил учений віддав підготовці  висококваліфікованих кадрів для тваринництва. Під його науковим керівництвом виконано і захищено 4 докторських та 54 кандидатських дисертацій.
Григорій Олександрович тривалий час працював в експертній раді ВАК СРСР (1970–1985), а з 1998 р. очолював експертну раду із зоотехнії та ветеринарної медицини ВАК України.
У 1972 р. Г. О. Богданова обрано членом-кореспондентом, у 1979 р. – дійсним членом ВАСГНІЛ та РАСГН, у 1991 р. – академіком УААН.
Богданов Г. О. – лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1989), удостоєний звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (1996), нагороджений орденами трудового Червоного Прапора (1971), “Дружби народів” (1980), відзнакою Президента України – орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (1998), багатьма медалями.
Помер Григорій Олександрович 30 травня 2009 р. та похований на Байковому кладовищі у м. Києві.