Для наукових установ та закладів вищої освіти

ІТ НААН пропонує підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників в межах договорів про співпрацю за індивідуальними програмами за спеціальностями 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та 073 Менеджмент.
Освітньо-наукова програми «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» за спеціальністю 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство акредитована до 01.07.2029 р. (сертифікат про акредитацію № 6226 від 24.11.2023 р.).