Бойко Наталія Володимирівна

  • Старший науковий спiвробiтник
  • nbojko775@gmail.com
  • ORCID
  • Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

фахівець з оцінки якості вовни овець різних напрямів продуктивності

 

Кандидат сільськогосподарських наук

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

оцінка якості вовни овець різного напряму продуктивності під час їх стриження та лабораторний аналіз контрольних зразків

 

ОСВІТА

2004 р. – Харківська державна зооветеринарна академія за спеціальністю «Зооінженерія»

 

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 2023 р. – закордонне науково-педагогічне стажування за навчальною програмою «Інновації в аграрній освіті: досвід Республіки Польща (м. Вроцлавек).

з грудня 2014 і по теперішній час – старший науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН.

2014 р. – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

2014 р. – Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених в галузі науки і техніки 2014 – 2016 роки.

2013–2014 рр. – науковий співробітник лабораторії вівчарства Інституту тваринництва НААН.

2007–2013 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії вівчарства Інституту тваринництва УААН.

2007 р. – аспірантура при Інституті тваринництва НААН

2004–2007 рр. – аспірантка лабораторії вівчарства Інституту тваринництва УААН.

2004–2004 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії годівлі свиней та інших видів сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва УААН.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

відповідальний виконавець 7 державних бюджетних фундаментальних наукових завдань програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України; атестований експерт-працівник щодо виконання спеціальних робіт з племінними (генетичними) ресурсами у вівчарстві; співавтор розробки 5 державних стандартів України на вовну та методи її випробування; співавтор розробки 2 планів селекційно-племінної роботи з вівцями породи прекос; співавтор розробки 2 державних племінних книг племінних тварин; автор і співавтор 40 наукових публікацій, 2 – із яких включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.