Богданюк Ігор Васильович

  • Заступник директора з організаційно-наукової роботи та трансферу технологій
  • 057 7403237
  • itanimalnaan@gmail.com
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Web of Science

кандидат юридичних наук,
старший дослідник.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

право.

 

ОСВІТА

1993 р. – Харківське вище військове авіаційно-інженерне училище; спеціальність «Літальні апарати та силові установки»;

2003 р. – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; спеціальність «Правознавство».

 

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 

Трудовий шлях розпочав у 1994 р.: проходив службу в органах внутрішніх справ України; на керівних посадах в державних та комерційних підприємствах.

2014 рр. – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

2016 – 2023 рр. – Харківський НДІ судових експертиз ім. проф. Н.С.Бокаріуса (завідувач лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень; заступник директора з експертної роботи);

2020 р. – присвоєне вчене звання старшого дослідника за спеціальністю «Право»;

2021 р. – Заслужений юрист України;

2023 р. – доцент кафедри права НАУ «Харківський авіаційний університет»;

з жовтня 2023 р. – заступник директора з організаційно-наукової роботи та трансферу технологій ІТ НААН.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Є автором понад 50 наукових праць, має 8 патентів на корисну модель, 1 авторське право на твір.