Байпас кормові продукти – кардинальні рішення стабільності високого удою і збільшення продуктивного довголіття корів

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-147-154

Подобєд Л. І.,
д. с.-г. н., професор,
Руденко Є. В.,
д. вет. н., член-кор. НААН, професор,
Інститут тваринництва НААН,
Піліпченко А. В.,
Агропромислова група «Арніка»,
Седюк І. Є.,
к. с.-г. н.,
Василевський М. В.,
к. б. н., с. н. с.,
Золотарьов А. П.,
н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: байпас продукти, протеїн, крохмаль, нерозщеплюваний протеїн, довголіття корів


У статті обґрунтовується необхідність введення в раціон дійних корів білка і крохмалю, здатних проходити через передшлунки без ферментації («байпас»-продуктів). Авторами наведені результати обгрунтування, розробки та випробування високоенергетичної білкової добавки з захищеними від розщеплення у рубці протеїном та крохмалем.
Дослідження з розробки добавки проводили в лабораторних умовах «in vivo» – оперованій корові через фістулу рубця вводили розроблену кормову добавку та вивчали характер її деградації за протеїном і крохмалем. На підставі цих досліджень був обгрунтований і скоректований склад комплексної кормової енерго-протеїнової добавки з мінімальним рівнем розщеплюваності в рубці протеїну і крохмалю.
Дослідження впливу захищених від розщеплення у рубці протеїну та крохмалю на молочну продуктивність та якість молока корів проводили на двох групах лактуючих корів по 11 голів у кожній. Було вивчено фактичне споживання кормів, молочна продуктивність, вміст жиру в молоці.
Встановлено, що включення експериментальної добавки до раціону в дозі 1,5 кг на голову дозволяє істотно поліпшити енергетичний баланс організму корів і підвищити їх молочну продуктивність на 13,7 %. Крім того, добавки захищеного білка і крохмалю забезпечують подовження плато максимальної продуктивності на 25 % протягом лактації, скорочує втрати маси корови на початку лактаційного періоду і сприяє поліпшенню рубцевого травлення.
Також відмічено вплив захищеного протеїну та крохмалю на показники відтворювання. Так, корови, які одержували експериментальну добавку, швидше і ефективніше відновлювали відтворну функцію, що виразилося в зниженні індексу осіменіння на 0,66 і скорочення сервіс-періоду на 11 днів.

Бібліографічний список

  1. Балаш А. Содержание, кормление и важнейшие ветеринарные вопросы при разведении голштино-фризской породы скота / А. Балаш, Г. Батиз, Е. Бридл и др. – Будапешт : Агрота, 1994. – 238 с.
  2. Курилов Н. В. Изучение пищеварения у жвачных / Н. В. Курилов. – Боровск : Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных, 1987. – 104 с.
  3. Харитонов Е. Л. Физиология и биохимия питания молочных коров. – М. : Оптима–сервис. – 2011. – 372 с.
  4. Bach A. Nitrogen metabolism in the rumen / A. Bach, S. Calsamiglia, M. D. Stern // J. Dairy Sci. – 2005. – Vol. 88. – P. 9-21.
  5. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных. / Л. Дурст ; пер. с нем. А. И. Чигрина, А. А. Дягилева; под. ред. И. И. Ибатуллина, Г.В.Проваторова. – Винница : Новая книга, 2003. – 382 с.
  6. Deckardt K. Peculiarities of Enhancing Resistant Starch in Ruminants Using Chemical Methods : Opportunities and Challenges / K. Deckardt, A. Khol-Parisini, O. Zebeli // Nutrients. – 2013. – № 5. – P. 1970–1988.
  7. Matthe A. On the relevance of bypass-starch for the glucose supply of high-yielding dairy cows / A. Matthe, P. Lebzien, G. Flachowsky // Übers. Tierernähr. – 2000. – № 28. –P. 1-64.
  8. Nocek J. E. Site of digestion of starch in the gastrointestinal tract of dairy cows and its effect on milk yield and composition / J. E. Nocek, S. Tamminga //J. Dairy Sci, 1991. – N.74. – P.3598–3629.
  9. Balancing diets for physically effective fibre and ruminally degradable starch: A key to lower the risk of sub-acute rumen acidosis and improve productivity of dairy cattle / Q. Zebeli, D. Mansmann, H. Steingass, B. N. Ametaj // Livest. Sci. – 2010. – N.127. – P.1–10.
  10. Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби / за ред. І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. – Житомир : ПП «Рута», 2013. – 516 с.