Зразки робочих документів

1. Заява на вибіркові дисципліни
2. Заява на зміну наукового керівника
3. Заява на зміну форми навчання
4. Заява на відрахування
5. Заява на академічну відпустку
6. Заява на академічну відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами
7. Заява на академічну відпустку для догляду за дитиною
8. Заява про повернення з академічній відпустки
9. Заява про призначення наукового керівника
10. Заява про вступ до аспірантури
Згода на збір та обробку персональних даних