Законодавча база України

Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
Постанова КМУ від 23.03.2016р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов КМУ від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167»
Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 р. № 882
Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” 
Постанова КМУ “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії” від 12 січня 2022 р. № 44