АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНУ (МС4R) ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-130-88-101

Халак В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394,
Державна установа «Інститут зернових культур НААН»,
м. Дніпро, Україна,
Гутий Б.,
д. в. н., професор,
https://orcid.org/0000-0002-5971-8776,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна,
Бордун О.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-6144-771X,
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН», с. Сад,
Сумський р-н., Сумська обл., Україна

Ключові слова: молодняк свиней, генотип, біохімічні показники сироватки крові, відгодівельні і м’ясні якості, кореляція, вартість додаткової продукції


Стаття присвячена вивченню активності ферментів сироватки крові, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різних генотипів за геном рецептора меланокортину МС4R, розрахунку рівня кореляційних зв’язків між ознаками та економічної ефективності результатів досліджень. Експериментальну частину досліджень проведено в агроформуваннях Дніпропетровської області, Науково-дослідному центрі біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського державного аграрно-економічного університету, лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ НААН та лабораторії тваринництва Державної установи «Інститут зернових культур НААН». Роботу виконано згідно програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України № 30 «Інноваційні технології племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства», завдання «Розробити локальну систему селекції та гібридизації свиней із використанням сучасних генетичних методів (ДНК-маркерів)». Лабораторні дослідження та результати контрольної відгодівлі свідчать, що біохімічні показники сироватки крові (активність аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази та лужної фосфатази) молодняку свиней великої білої породи підконтрольної популяції відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин, а за основними показниками відгодівельних і м’ясних якостей (вік досягнення живої маси 100 кг, діб; товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм; довжина охолодженої туші, см) належить до І класу та класу еліта. Аналіз даних контрольної відгодівлі та забою свідчать, що молодняк свиней ІІ піддослідної групи (МС4RАG) переважає ровесників І (МС4RАА) за середньодобовим приростом живої маси, віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців та довжиною охолодженої туші в середньому на 4,58 %. Кількість достовірних зв’язків між показниками інтер’єру (активність аспартатамінотрансферази (АсАТ), од/л; активність аланінамінотрансферази (АлАТ), од/л), відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней підконтрольної популяції становить 28,57 %. Зазначене свідчить про можливість використання показників інтер’єру для раннього прогнозування відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней. Максимальну прибавку додаткової продукції одержано від молодняку свиней ІІ піддослідної групи (МС4RАG) – +3,24 %, а її вартість яку було одержано від реалізації однієї голови молодняку свиней зазначеного генотипу дорівнює +261,56 гривень або  +6,62 доларів США.

Бібліографічний список

Albuquerque, A., Ovilo, C., & Nunez, Y. (2021). Transcriptomic Profiling of Skeletal Muscle Reveals Candidate Genes Influencing Muscle Growth and Associated Lipid Composition in Portuguese Local Pig Breeds. Animals, 11(5), 1423. https://doi.org/10.3390/ani11051423

Balatsky, V. N., Oliinychenko, Y. K., Buslyk, T. V., Bankovska, I. B., Korinnyi, S. N., Saienko, A. M., & Pochernyaev, K. F. (2021). Associations of QTL Region Genes of Chromosome 2 with Meat Quality Traits and Productivity of the Ukrainian Large White Pig Breed. Cytol Genet., 55(1), 53-62. https://doi.org/10.3103/S0095452721010023

Balatsky, V., Bankovska, I., & Saienko, A. (2016). Association between leptin receptor gene polymorphism and quality of both meat and back fat in large white pigs of ukrainian breeding. Agricultural Science and Practice, 3(2), 42-48. https://doi.org/10.15407/agrisp3.02.042

Balatskyi, V. M., Vovk, V. O., Buslyk, T. V., Ilchenko, M. O., & Oliinychenko, Ye. K. (2018). Henetychnyi ta asotsiatyvnyi analiz odnonukleotydnoho polimorfizmu G.22 G>C u heni katepsynu F svynei riznykh porid [Genetic and association analysis of single nucleotide polymorphism G.22 G>C in cathepsin F gene of pigs of different breeds]. Scientific Progress & Innovations, (4), 137-141. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.04.20

Bankovska, I., Oliinychenko, Y., Balatsky, V., Buslyk, T., Hryshchenko, S., & Susol, R. (2020). Association of LEP- and CTSF-genotypes with levels of meat quality PSE, NOR and DFD in pigs of large white breed of Ukrainian selection. Agricultural Science and Practice, 7(1), 14-23. https://doi.org/10.15407/agrisp7.01.014

Berezovskyi, M. D., & Khatko, I. V. (2005). Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistiu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh reproduktoriv [Methods of evaluation of boars and sows according to the quality of the offspring in the conditions of breeding farms and breeding breeders]. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi, 2005, 32-37 (in Ukrainian).

Chernenko, O. M. (2016). Rozrobka ta realizatsiia selektsiinykh metodiv otsinky konstytutsii i adaptatsiinoi zdatnosti molochnoi khudoby [Development and implementation of breeding methods for assessing the constitution and adaptability of dairy cattle]. (Doctor’s thesis). Mykolaiv National Agrarian University Mykolaiv (in Ukrainian).

Draguljan, M., Sidorenko, E., & Kostenko, S. (2013). Polimorfizm genite ESR, NCOA1, PRLR i FSHR pri svine ot razlichni porodi v Ukrajna. Agrarni nauki Agpapen universitet, Plovdiv, V(14), 43-47.

Harmatiuk, K. (2019). Innovatsiini pidkhody pry poiednanni svynei riznoho pokhodzhennia v umovakh pivdnia Ukrainy [Innovative approaches when combining pigs of different origins in the conditions of southern Ukraine]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, 95, 39-46 (in Ukrainian). https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/83/79

Herrero-Medrano, J. M., Mathur, P. K., Napel, J., Rashidi, H., Alexandri, P., Knol, E. F., & Mulder, H. A. (2015). Estimation of genetic parameters and breeding values across challenged environments to select for robust pigs1. Journal of Animal Science, 93(4), 1494-1502. https://doi.org/10.2527/jas.2014-8583

Hryban, V. H., Chumak, V. O., & Nemyrovskyi, V. I. (2001). Klinichna biokhimiia tvaryn [Clinical biochemistry of animals]. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Instruktsiia z bonituvannia svynei; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u svynarstvi [Instructions for the sounding of pigs; Instructions for keeping pedigree records in pig breeding]. Kyiv: Kyivskyi universytet, 2003. 64 s. (in Ukrainian).

Khalak, V., Dudchak, I., Gutyj, B., Stadnytska, O., Vakulik, V., Pundiak, T., Zmiia, M., Slepokura, O., Bordun, O., & Smyslov, S. (2021). Some biochemical indicators of serum, fattening, and meat quality of young pigs of different classes of distribution according to the Sazer-Fredin index. Ukrainian Journal of Ecology, 11(7), 6-13. https://doi.org/10.15421/20 21 _ 236

Kim, K. S., Larsen, N. J., & Rothschild, M. F. (2000). Rapid communication: linkage and physical mapping of the porcine melanocortin-4 receptor (MC4R) gene. Journal of Animal Science, 78, 791-792.

Kim, K. S., Reecy, J. M., Hsu, W. H., Anderson, L. L. , & Rothschild, M. F. (2004). Functional and phylogenetic analyses of a melanocortin- 4 receptor mutation in domestic pigs. Domestic Animal Endocrinology, 26, 75-86.

Kirovych, N., Kytaieva A., Riznychuk I., Panikar I., & Susol, R. (2023). Produktvnist svynei pietren zalezhno vid alterhatyvnykh variantiv heniv ryr-1 ta mc4r [Productivity of Pietren pigs depending on alternative variants of the ryr-1 and mc4r genes]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, 107, 105-114 (in Ukrainian). https://doi.org/10.37000/abbsl.2023.107.16

Kostyunina, O. V., Kramarenko, S. S., Svezhentseva, N. A., Sizareva, E. I., & Zinovieva, N. A. (2015). The association of IGF2 with productive traits of pigs of large white breed in the aspect of sexual differentiation. Agric. Biol., 50(6), 736-745. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.6.736rus

Kovalenko, V. P., Khalak, V. I., Nezhlukchenko, T. I., & Papakina, N. S. (2010). Biometrychnyi analiz minlyvosti oznak silskohospodarskykh tvaryn i ptytsi [Biometric analysis of the variability of characteristics of agricultural animals and poultry]. Navchalnyi posibnyk z henetyky silskohospodarskykh tvaryn. Kherson: Oldi (in Ukrainian).

Kramarenko, S. S., Luhovyi, S. I., Lykhach, A. V., & Kramarenko, S. S. (2019). Analiz biometrychnykh danykh u rozvedenni ta selektsii tvaryn [Analysis of biometric data in animal breeding and selection]: navchalnyi posibnyk. Mykolaiv: MNAU (in Ukrainian).

Martínez-Montes, A. M., Fernández, A., Muñoz, M., Noguera, J. L., Folch, J. M., & Fernández, A. I. (2018). Using genome wide association studies to identify common QTL regions in three different genetic backgrounds based on Iberian pig breed. PLoS One, 13(3), e0190184. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190184

Matiiuk, V. V., Saienko, A. M., Usenko, S. O., & Khalak, V. I. (2020). Polimorfizm heniv RYRI, ESR, MC4R ta LEP u mikropopuliatsii svynei velykoi biloi porody Ukrainskoi selektsii [Polymorphism of RYRI, ESR, MC4R and LEP genes in a micropopulation of large white pigs of Ukrainian breeding]. Visnyk PDAA, 4, 150-156. (in Ukrainian). https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.18

Mykhalko, O., Povod, M., Verbelchuk, T., Shcherbyna, O., Susol, R., Kirovich, N., & Riznychuk, I. (2022). Effect of Pre-Slaughter Weight on Morphological Composition of Pig Carcasses. Open Agriculture, 7(1), 335-347. https://doi.org/10.1515/opag-2022-0096

Poklukar, K., Candek-Potokar, M., Batorek Lukaˇc, N., Tomažin, U., Škrlep, M. (2020). Lipid deposition and metabolism in local and ˇ modern pig breeds: Areview. Animals, 10, 424. https://doi.org/10.3390/ani10030424

Sidorova, A. V., Leonova, N. V., Masich, L. A., Skorobagatova, N. V., & Shamileva, L. L. (2003). Praktikum po teorii statistiki [Workshop on the theory of statistics]. Doneck: Doneckij nacional’nyj universitet (in Russian).

Szyndler-Nкdza, M., Tyra M., Blicharski T., & Piórkowska K. (2010). Effect of mutation in MC4R gene on carcass quality in Pulawska pig included in conservation breeding programmer. Animal Science Papers and Reports, 28(1), 37-45.

Tsereniuk, O. V., Akimov, O. V., Tymofiienko, I. M., & Chereuta, Yu. V. (2016). Suchasni aspekty rozvedennia svynei porid landras ta uels v Ukraini [Modern aspects of pig breeding of landrace and Welsh breeds in Ukraine]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, 115, 227-236 (in Ukrainian).

Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei selektsiinykh indeksiv ta DNK-markeriv [Prediction of breeding value of pigs based on linear models of breeding indices and DNA markers]. (Doctor’s thesis). Mykolaiv National Agrarian University Mykolaiv (in Ukrainian).

Verbych, I. V., & Bratkovska, H. V. (2020). Metody otsinky pleminnoi tsinnosti svynei velykoi biloi porody stada plemzavodu Dp Dh «Pasichna» Khmelnytskoi oblasti [Methods of assessing the breeding value of pigs of the large white breed of the herd of the breeding farm “Pasichna” of the Khmelnytsky region]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 60, 5-11 (in Ukrainian). https://doi.org/10.31073/abg.60.01

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni [Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine]. Dovidnyk. Lviv: Spolom (in Ukrainian).

Voloshchuk, V. M., Hetia, A. A., & Tsereniuk, O. M. (2017). Vyvchennia miasnoi produktyvnosti svynei. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi: posibnyk [Study of meat productivity of pigs. Methodology and organization of scientific research in animal husbandry: manual]. Kyiv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).

Vylleke, Kh., Chub, O. A., & Hetia, A. A. (2003). Otsinka svynei za vlasnoiu produktyvnistiu v umovakh pleminnoho hospodarstva z vykorystanniam indeksnoi selektsii [Evaluation of pigs according to their own productivity in breeding conditions using index selection]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 7, 279-282 (in Ukrainian).