Адміна Наталія Григорівна

  • Провідний науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія технологій у скотарстві

https://www.webofscience.com/wos/author/record/4323271

українська вчена-селекціонер
кандидат сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
фахівець у сфері молочного скотарства.

 

ОСВІТА

1988р. –  Українська сільськогосподарська академія, «Зооінженер»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2022 р. – присвоєне вчене звання старший дослідник зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, Міністерство освіти і науки України.
2021 р. – науково-педагогічне стажування (Куявський університет в м. Влоцлавек (Республіка Польща)).
2020 р. – підвищення кваліфікації за спеціальністю розведення та селекція тварин (Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця).

Досвід роботи

з серпня 2022 року провідний науковий співробітник лабораторії технологій у скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2014-2018 рр. – старший науковий співробітник лабораторії технологій у скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2010-2014 рр. – науковий співробітник лабораторії технологій та селекції у молочному скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2002-2010 р. – молодший науковий співробітник технологій та селекції у молочному скотарстві Інституту тваринництва НААН.
1992-1996 р. – аспірант лабораторії організації племінної справи в молочному скотарстві Науково-дослідного Інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Участь і керівництво виконання науково-дослідних тем фундаментальних і прикладних завдань, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням. Є автором 57 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі наукових статтей, індексованих у світових наукометричних базах Web of Science.