Адміна Наталія Григорівна

  • Провідний науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія технологій у скотарстві

українська вчена-селекціонер.
кандидат сільськогосподарських наук (2013 р.),
старший дослідник (2021 р.),
фахівець у сфері молочного скотарства.

Освіта

«Зооінженер» Українська сільськогосподарська академія, 1988.
Дата народження: 05.10.1964 р.
Місце народження: с. Глинськ, Вінницької обл., Україна.
Сімейний стан: одружена, має 2 синів.
Сфера діяльності: наука.
Вміння та навички: проведення на високому методично-науковому рівні фундаментальних та прикладних досліджень. Реалізація наукових розробок на виробництві (виконання робіт за господарськими договорами та написання перспективних планів селекційно-племінної роботи зі стадами великої рогатої худоби). Проведення лінійної оцінки типу будови тіла молочних корів (згідно рекомендацій ICAR) у різних регіонах України та підбір бугаїв-плідників, відповідно до результатів оцінки. Сільськогосподарський експерт-дорадник. Член обласної комісії з атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Якості: висока працездатність, відповідальність, комунікабельність, самовіддача, професійний підхід, постійне прагнення для самовдосконалення.
Знання мов: українська та російська мови – вільно, англійська (на рівні В1).

Підвищення кваліфікації

2022 р. – присвоєне вчене звання старший дослідник зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, Міністерство освіти і науки України.
2021 р. – науково-педагогічне стажування (Куявський університет в м. Влоцлавек (Республіка Польща)).
2020 р. – підвищення кваліфікації за спеціальністю розведення та селекція тварин (Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця).
2019 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Сільськогосподарський експерт-дорадник» (Навчально-науковий центр «Інституту післядипломної освіти та дорадництва» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»).
2013 р. – кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.01  розведення та селекція тварин, Вища атестаційна комісія України.
2013 р. – підвищення кваліфікації з оцінки молочних та молочно-м’ясних порід за типом (Інститут розведення і генетики тварин НААН).
2010 р. курси з лінійної оцінки типу молочної худоби в рамках реалізації українсько-голандської програми «Інфомолоко».

Інформація

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=4z3XutsAAAAJ
https://orcid.org/0000-0001-5224-2640
https://www.webofscience.com/wos/author/record/4323271

Досвід роботи

з серпня 2022 року провідний науковий співробітник лабораторії технологій у скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2014-2018 рр. – старший науковий співробітник лабораторії технологій у скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2010-2014 рр. – науковий співробітник лабораторії технологій та селекції у молочному скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2002-2010 р. – молодший науковий співробітник технологій та селекції у молочному скотарстві Інституту тваринництва НААН.
1992-1996 р. – аспірант лабораторії організації племінної справи в молочному скотарстві Науково-дослідного Інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР.

Наукова робота

Участь і керівництво виконання науково-дослідних тем фундаментальних і прикладних завдань, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням. Є автором 57 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі наукових статтей, індексованих у світових наукометричних базах Web of Science.