#99

Зміст С
Технологія виробництва продуктів тваринництва  
Н.Г. Адміна ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ УТРИМАННЯ З
Н.Л. Балагуровська МІНІМІЗАЦІЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ КОРІВ ПРИ ПЕРЕФОРМУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУП НА ФЕРМІ 8
Р.М.Дібіров ЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ відпочинку високопродуктивних КОРІВ ПРИ БЕЗПРИВ’ЯЗНОМУ УТРИМАННІ НА ГЛИБОКІЙ ДОВГОНЕЗМІННІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ 12
Н.В.Косовненко МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ ВИМ’Я КОРІВ РІЗНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД 18
С.М. Піскун ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ ДО РІЗНИХ ВАГОВИХ КОНДИЦІЙ 22
В.П. Савран, Т.Ю. Брускова, А.В. Чехічин МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВЕРХНІ ТІЛА КОРІВ 29
Біотехнологія репродукції сільськогосподарських тварин  
М.Г. Саминіна АНАЛІЗ ЗМІН ВАГІНАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ У КОРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕНЯ СТАДІЇ ЕСТРУСУ З6
О.В.Ткачов, О.Б.Сушко ВПЛИВ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОТРИМАННЯ І КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ ТА ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОНЕЙ 42
О.В.Шахов ВПЛИВ «СЕДАЗІНУ», «КОМБІСТРЕСУ» І НАСТОЯНКИ ВАЛЕРІАНИ НА ШВИДКІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ КАТЕТЕРОМ ШИЙКИ МАТКИ КОРІВ ПРИ ПЕРЕСАДЦІ ЕМБРІОНІВ 48
Ю.Ю. Шахова, О.Д. Бугров УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ СИНХРОНІЗАЦІЇ СТАТЕВОЇ ОХОТИ У КОРІВ ТА ТЕЛИЦЬ 52
Генетика, розведення та селекція сільськогосподарських.тварин  
О.О. Алещенко ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ВІДТВОРЕННІ КОНЕЙ РИСИСТИХ ПОРІД 60
І.В. Білоус ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДОБОРУ КОНЕЙ ДЛЯ КІННОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ 63
Т. М. Ковальова ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ПОПУЛЯЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ 70
О. Корнієнко вплив різного рівня кровності на якісні показники МОЛОДНЯКУ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ЗА АМЕРИКАНСЬКОЮ СТАНДАРТБРЕДНОЮ ПОРОДОЮ 75
В.І. Логвіненко ВПЛИВ ЧЖЕНЬ-ЦЗЮТЕРАПІЇ НА ІМУННИЙ СТАТУС І ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ КОРІВ 80
Ю.В. Ляшенко, А.П. Герілович, О.С. Солодянкін, В.В. Ляшенко ОПТИМІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ПЛР-АНАЛІЗУ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ГЕНОМА ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI L) 84
І. М. Мартинюк ТРИВАЛІСТЬ СТАТЕВОГО АКТУ ПРИ РІЗНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ 92
В.О. Медведєв, О.М. Церенюк, О.В. Акімов ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ПРИ РІЗНИХ ПОЄДНАННЯХ 95
О.М. Панченко ВПЛИВ МУТАНТНОГО ГЕНА WHITE НА БІОЛОГІЧНІ І ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ПОКАЗНИКИ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА 101
І.В.Ткачова ТИП ТА ЕКСТЕР’ЄР КОНЕЙ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 106
Т.О.Товстокора ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СХЕМ ПЕРЕДІПОДРОМНОГО ТРЕНІНГУ МОЛОДНЯКУ КОНЕЙ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ В УКРАЇНІ 113
М.А.Хватова РЕЗУЛЬТАТИ ТРИВАЛОГО РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ УЕЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ МЕТОДОМ „ЗАКРИТОЇ ПОПУЛЯЦІЇ” 119
О.М. Церенюк ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ ПРИ РЕЦИПРОКНОМУ СХРЕЩУВАННІ СВИНЕЙ 124
Н.М. Шкавро, В.І. Россоха, А. Радко АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ М’ЯСНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ ДНК 129
Фізіологія сільськогосподарських.тварин  
О.В. Ахтирський, С.О. Шаповалов, І.А. Іонов, А.С. Тригор’єва, Н.Ф. Конахович, М.Т. Бухаріна ІМПУЛЬСНА АКТИВАЦІЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТЕЛЯТ В РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 136
О.П. Оренчук; В.О. Костенко NO-ЗАЛЕЖНІ ЗМІНИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ШКІРІ ТВАРИН ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ НІТРАТУ НАТРІЮ 142
Кормовиробництво та годівля сільськогосподарських тварин  
О.З. Злотін, Н.В. Ісіченко ЕКСПРЕС-МЕТОД ОЦІНКИ БІОСТИМУЛЯТОРІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОМАХ 148
О.М. Курнаєв, Л.Т. Нікітенко, В.М. Костенко, К.М. Сироватко, З.П. Шуткевич СИЛОСУВАННЯ КУКУРУДЗИ З КОНСЕРВАНТОМ “БІОКОНТ” У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ 153
Т.Л. Прусова ПЕРЕВІРКА НЕШКІДЛИВОСТІ Й МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦІЮ У ГОДІВЛІ ТВАРИН 157
Б.М.Тазиев МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА РАСЧЕТА КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМБИКОРМОВ И РЕЦЕПТА БАЛАНСИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 163
Ю.Ф. Дехтяр ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ХІМІЧНО КОНСЕРВОВАНИХ РИБНИХ ВІДХОДІВ НА ЗАБІЙНІ ТА М’ЯСО-САЛЬНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ 166
Економіка сільськогосподарського виробництва  
В.П. Савран, Ю.В. Версаль ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАЖЛИВОСТІ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РАЗОВИЙ УДІЙ МОЛОКА КОРІВ 172
Історія сільськогосподарської науки  
В.В. Кунець КОНЯРСТВО НА РУБЕЖІ СТОЛІТЬ (ХІХ -XX СТ.) 184

Рік випуску: 2009