#98

Зміст

С

П.І.Вербицький, Д.М. Микитюк, О.В. Білоус, І.В. Ткачова,О.І. Костенко ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

3

О.М.Латка ОЦІНКА ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ЗА ЯКІСТЮ НАЩАДКІВ

11

О.В. Бондаренко ПРОГРАМА ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІПШЕННЯ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

23

И.В.Ткачева ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОВОЗНОГО КОНЕВОДСТВА УКРАИНЫ

ЗЗ

Д.А. Волков, И.В.Ткачева, А.А. Корниенко НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ ТЯЖЕЛОВОЗНАЯ ПОРОДА

З7

Ю.П. Стефурак, І.В. Стефурак СТАН РОЗВЕДЕННЯ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ НА ПРИКАРПАТТІ

44

Н.В. Волгіна ОЦІНКА ТИПУ КОНСТИТУЦІЇ КОНЕЙ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

52

О.О. Корнієнко ОЦІНКА ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ РИСИСТИХ ПОРІД ЗА ЯКІСТЮ ПОТОМСТВА

60

Н.О. Ларіна МЕТОД ОЦІНКИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ЗА ЯКІСТЮ ПОТОМСТВА

68

І.І. Глушак ГЕНОТИП ТА ГАБІТУС ШЕТЛЕНДСЬКИХ ПОНІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЇХ У СЕЛЕКЦІЙНУ ГРУПУ ПОРОДИ

74

І.В. Ткачова, І.М. Скалюк ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ПОМІСНИХ КОНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

82

Т.М. Ковальова, Г. М.Тур, В.І. Россоха ОЦІНКА СТУПЕНЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

90

О.О. Алещенко, Г.М. Тур, В.І. Россоха ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВВІДНОГО СХРЕЩУВАННЯ КОНЕЙ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

95

В.І. Россоха, І.В.Ткачова, Г.М.Тур, Т.Л. Ворошина, О.А.Задерихіна ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЙ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ ПРОВІДНИХ КІННИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ

98

Г.М.Тур, В.І.Россоха, Т.Л.Ворошина, О.А.Задерихіна, І.І. Глушак ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНИХ СИСТЕМ ГРУП КРОВІ У ШЕТЛЕНДСЬКИХ ПОНІ

102

Г.М.Тур, В.І.Россоха, Т.Л.Ворошина, Т.М.Ковальова, О.О. Алещенко, О.А.Задерихіна ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГРУП КРОВІ КОНЕЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОРІД

105

Л.Т.Добродеева ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕОФИЛИЗАТА LF-7 ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ МИТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИМФОЦИТОВ ЛОШАДИ

109

О.С. Скляревська МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ НАЩАДКІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ ТА ЇХ ДИНАМІКА

114

О.Б. Сушко, К.І. Жувак, А.С. Лабунець ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАРУВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРУВАННЯ КОБИЛ ОРЛОВСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРІД ДІБРІВСЬКОГО КІННОГО ЗАВОДУ

120

І.В. Белендик, В.А. Синицин, О.М. Дерябін ВИПАДОК ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У КОНЕЙ ПРИВАТНОЇ КОНЮШНІ ТА ДІАГНОСТИКА ЇЇ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

125

Т.Ю. Виногреева СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА КОРМЛЕНИЕ ЛОШАДЕЙ

130

Т.І. Волкова, О.О. Новіков ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ТА МАТОК КОНЕЙ ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ РАЦІОНІВ

134

Т.І. Волкова, О.О. Новіков ОЦІНКА ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ КОРМІВ У РАЦІОНАХ МОЛОДНЯКУ КОНЕЙ

140

Т.О. Товстокора, В.В. Мирось ВПЛИВ ВИХОВАННЯ ЛОШАТ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ НА ПОКАЗНИКИ ЇХ РОБОТОЗДАТНОСТІ

144

О.М. Соболь ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНЕЙ ДЛЯ ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ В УМОВАХ АМАТОРСЬКИХ КІННОСПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

148

О.Л. Кукла НОРМАТИВНА СОБІВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ КОНЕЙ

157

І.М. Скалюк, М.С. Власюк, Т.М.Рущинська ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ КОНЕЙ У ГОСПОДАРСТВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

161

В.Д. Судай СТАН КОНЯРСТВА НА ВІННИЧЧИНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

166

Т.О.Товстокора, І.В.Ткачова, Ю.В.Пройдисвіт, О.І.Ковальов СТРІЛЕЦЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД – МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

172

І.В. Ткачова, Т.О.Товстокора, М.В.Стець, В.В.Сташевський, М.С.Вартовник, І.Б.Світлак ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

179

О.В.Ткачов ПІДВИЩЕННЯ КРІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ

184

Л.М. Татьянченко, В.В.Кунець, Л.В.Гончаренко НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З КОНЯРСТВА

191

Рік випуску: 2008