#97

Зміст

С

Технологія, виробництва продуктів тваринництва  
О.Є. Адмін. ВИКОРИСТАННЯ ЗАМІННИКІВ МОЛОКА ПРИ ВИРОЩУВАННІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ МОЛОЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

3

І.С. Вакуленко. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІРІВНИЦТВА І КРОЛІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

8

ІО.О. Васильєва. ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИН РІЗНИХ ТИПІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ХУДОБИ

13

В.Д. Гуменний. ЕТОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДСИСНОГО МЕТОДУ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ

17

РДібіров. ЗООГІГІЄНІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ І РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНО-НОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕННЯ З БЕЗПРИВ’ЯЗНИМ УТРИМАННЯМ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ

27

В.Ф. Зельдин, А.Н. Церенюк, М.Е. Воловик, Ю.Н. Шавкун. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ КРУПНОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

34

ВИ. Кунець. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КОНЯРСТВА УКРАЇНИ

43

В.С. Ліннік, А.В. Палагута, О.С. Мірошнікова. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЕНЕРГООЩАДНИХ ЗАСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ

52

О.М. Маменко, С.Ф. Антоненко, Л.В. Гончаренко. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І ГРУПОВОГО УТРИМАННЯ ТЕЛЯТ

58

А. Ю. Медведєв, І.Г. Токарєв, В.Г. Василець, О.С. Василець. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОЛІПШЕННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ХУДОБИ РЕГІОНУ ДОНБАСУ

64

А.П. Палій. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПУЛЬСАЦІЇ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ

70

Л.П. Паньків. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ВІДЛУЧЕННЯ

74

В.П. Савран , Л.М. Данець, К.Д. Крилов, О.П. Василенко. ЗАПУСК ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

79

Т.П. Шкурко. ПРОДУКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ЕКОГЕНЕЗУ

85

Біотехнологія репродукції сільськогосподарських тварин

 

В.М. Агій, Ф.К. Нодь, І.С. Вакуленко, А.В. Дудаш, А.Г. Легеза. СИНХРОНІЗАЦІЯ ОХОТИ ТА ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ КРОЛЕМАТОК

92

О.П. Вергелес, В.І. Шеремета. ГОРМОНАЛЬНА ІНДУКЦІЯ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У КОРІВ-ДОНОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З ВИКОРИСТАНЯМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ

96

О.М. Гавриш. РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ НОРОК

102

О.Ф. Гончар. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ НОРОК

106

О.Ф. Гончар. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАПЛІДНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СІМ’Я БУГАЇВ -ПЛІДНИКІВ

112

В.І. Грищенко, Е.І. Алєксєєвська, Ф.І. Осташко. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ СПЕРМІЇВ І ОДЕРЖАННЯ ЯКІСНІШОГО ПОТОМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ КРІОБІОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

119

Г.Н. Кузнецов. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАЗРАБОТОК ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЖИВОТНЫХ

131

К.Б. Міксон. ВИЖИВАНІСТЬ ЕМБРІОНІВ В’ЮНА (MISGURNUS FOSSILIS, L. 1758) НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ПІСЛЯ ЇХ ІНКУБАЦІЇ У ВІТРИФІКУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ

142

А.В. Соклакова, А.Б. Сушко, М.С. Савельева, М.Е. Романько. ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СПЕРМЫ БЫКОВ, ЗАМОРОЖЕННОЙ ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ КРИОКОНСЕРВАЦИИ

146

О.В. Ткачов. ВИВЧЕННЯ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ ЖЕРЕБЦІВ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЕЛЕМЕНТУ АНДРОЛОГІЧНОЇ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

152

ММ Шаран. ЗАСТОСУВАННЯ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ГОНАДОТРОПІНУ ПРИ ІНДУКЦІЇ ПОЛІОВУЛЯЦІЇ У КОРІВ-ДОНОРІВ

157

О.В. Шахов, О.Д. Бугров. МОДИФІКОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕКТАЛЬНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ «НАРУЧІЙ – 2»

162

Ю.Ю. Шахова, О.Д. Бугров, С.О. Шаповалов, О.А. Кретов. ПРИРОДНИЙ ТА ІНДУКОВАНИЙ ЛЮТЕОЛІЗ У КОРІВ

167

Генетика, розведення та селекція сільськогосподарських тварин

 

О.Й. Атановська-Маслюк. РОЗВИТОК ЯГНЯТ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ ЧОРНОГОЛОВИХ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ НИЗЬКОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ

173

І.М. Боднарчук. М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ОДЕРЖАНИХ ПРИ ПОГЛИНАЛЬНОМУ СХРЕЩУВАННІ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ХУДОБИ З ШАРОЛЕ

179

Н.В. Бойко. НАСТРИГ ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОВНИ У МАТОК ХАРКІВСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОРОДИ ПРЕКОС ІЗ РІЗНИМ ВИХОДОМ МИТОГО ВОЛОКНА

183

В.А. Борисовський. ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ АЙРШИРСЬКОГО СТАДА ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

190

І. Вакуленко, М. Євтушевський. ПРО ВВЕДЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ДИКИХ ЗВІРІВ У ЗООКУЛЬТУРУ

194

І.М. Гейда. ЕКСТЕР’ЄРНО-КОНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУГАЇВ- ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

198

І.І. Глушак. ІНТЕР’ЄРНІ ТА ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖЕРЕБЧИКІВ ШЕТЛЕНДСЬКИХ ПОНІ

202

В.М. Іорєлова. ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ

210

Г.М. Гречка. ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК МЕТОДОМ ПІДГОДІВЛІ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ І МАТОК

215

О.П. Довганюк. ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ДІЄЗДАТНИЙ МЕТОД ПРИ ВИВЕДЕННІ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

221

О.А. Єгорова, Т.Ю. Маркіна, О.З. Злотін. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

228

М. Є. Ізвєков, В.Г. Василець, І.Г. Бабарика, В.Г. Сурмило, А. С. Фомінова, А.Ю. Медведєв. ДЕЯКІ СЕЛЕКЦІЙНІ ПРИЙОМИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

233

В.Н. Коваленко, П.А. Лысенко. ВЛИЯНИЕ ОТЦОВСКОЙ ПОРОДЫ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СКРЕЩИВАНИЯ В СВИНОВОДСТВЕ

237

Н. М. Коваленко-Рудай, Т.Ю. Маркіна, О.З. Злотін. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОБОРУ ЗА ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ У КУЛЬТУРІ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

240

Н.В. Косовненко. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД В УМОВАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

247

І.С. Лучин, І.С. Вакуленко. ВПЛИВ ВМІСТУ СІРКИ В ШЕРСТІ НА ФОРМУВАННЯ ПОСТНАТАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ХУТРА РІЗНОГЕНОТИПОВОГО МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ

250

П.А. Лысенко, В.Н. Скоморох, В.Н.Коваленко. ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЧИСТОПОРОДНЫХ И ГИБРИДНЫХ СВИНЕЙ

254

В.Є. Мазур. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ, СПАРОВАНИХ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ

258

ВО. Медведєв, О.М. Церенюк, Л.М. Федотова, О.В. Акімов. ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ГІБРИДНО- ЛІНІЙНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

264

Т.Л. Осипенко, З.В. Ємець. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВМІСТУ ЖИРУ ВІД ВМІСТУ БІЛКА В МОЛОЦІ КОРІВ

268

О.А. Очеретин. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД МОЛОЧНОГО СКОТА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

271

С.П. Паніна. ВПЛИВ СЕЗОНУ НАРОДЖЕННЯ, ПОХОДЖЕННЯ ЗА БАТЬКОМ ТА ВІКУ ПЕРШОГО ОСІМЕНІННЯ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

275

О.М. Панченко, Н.В. Ісіченко, В.С. Лютенко. ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СЕЛЕКЦІЇ ПРИ ДИЗРУПТИВНОМУ ДОБОРІ У ВИСОКОІНБРЕДНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ Г7 ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI L.)

279

В.Г. Прудніков, Е.М. Доротюк, О.І. Колеснік. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ АНГУСЬКИХ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

283

В.І. Россоха, Л.Й. Єфименко, М.М. Івашура, Л.В.Россоха, О.Л. Ткачова. СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СТАД СВИНЕЙ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ

287

М.І. Сахацький, Ю.П. Кучинська. ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СТРАУСІВ

295

І.В. Ткачова. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЙ РИСИСТИХ ПОРІД, МЕТОДІВ ЇХ СТВОРЕННЯ, СЕЛЕКЦІЇ І СИСТЕМ ВИПРОБУВАНЬ

308

Т.О. Товстокора. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЇЗДКИ МОЛОДНЯКОМ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

314

В.М. Труш. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАЙДОВШОГО М’ЯЗА СПИНИ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ РІЗНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

319

А.І. Хватов, А.І. Тищенко. РЕПРОДУКТИВНІ ТА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

324

В.П. Шабля, І.Ю. Задорожна. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ТЕЛИЦЬ ГРУПИ РИЗИКУ ЗА ВІДТВОРЮВАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

330

І.А. Явтушенко. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАГАТОПЛІДНОСТІ СВИНОМАТОК ІЗ ТРИВАЛІСТЮ ЇХ ПОРОСНОСТІ ТА ЖИВОЮ МАСОЮ ПОРОСЯТ ПРИ НАРОДЖЕННІ

334

Т.С. Ящук. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ У СТАДАХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

338

Фізіологія сільськогосподарських тварин

 

О.М. Жукорський. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ТЕЛЯТ АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ У ЗВ’ЯЗКУ З СЕЗОНОМ ОТЕЛЕННЯ КОРІВ

343

Кормовиробництво та годівля сільськогосподарських тварин

 

П.П. Бігун. ВПЛИВ КОРМІВ ІЗ РІЗНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОЦЕЗІЄМ НА СТАН ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ

347

Ю.П. Бігун. ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “КАМПРОВІТ” НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА КУРЧАТ – БРОЙЛЕРІВ

351

Н.А. Братишко. ПРОЦЕСИ МЕТАБОЛІЗМУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ РІЗНИХ РІВНІВ ТРИТИКАЛЕ В ЇХ РАЦІОН

356

О.В. Галанова. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРЕПАРАТІВ НА ВИГОДІВЛЯХ ШОВКОПРЯДА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ

361

С.Є. .Дроздов, М.П. Русько, С.Ф. Халін, Н.Ф. Аттіна, С.О. Шаповалов, С.С. Варчук, Н.Д. Гуртова. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА БОТАНІЧНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД БАГАТОРІЧНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК

371

О.С. Котляр. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СВИНЕЙ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ

377

Р.В. Кур’ята. ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНІВ БУГАЙЦІВ ЗА ДЕФІЦИТНИМИ МАКРО- І МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ВІДГОДІВЛІ

384

І.П. Мірошниченко. РЕЗИСТЕНТНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РАЦІОНІВ ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ МАГНІЮ

390

Г.Л. Прусова. ТЕХНОЛОГІЯ ЗГОДОВУВАННЯ, ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ БУГАЙЦІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ В РАЦІОНАХ ХЛОРИДУ КАЛЬЦІЮ З ВТОРИННОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

396

Ю.Н. Синявіна, О.С. Погорєлов. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ КОРМУ КУРЧАТАМИ-БРОЙЛЕРАМИ

405

А.І. Тищенко, В.В.Тищенко. УТОЧНЕННЯ ПОТРЕБИ СВИНОМАТОК У ЛІЗИНІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНИМ СТАНОМ

409

АЛ. Тищенко, Л.М.Остапенко. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ

413

В.В. Цюпко, В.В. Пронина. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

418

Екомоніторинг, якість кормів та продукції тваринного походження

 

І. В. Корх, Ю. М. Монастирська, В.Г. Кебко. ХІМІЧНИЙ СКЛАД І ПОЖИВНІСТЬ СІНА, ЗІБРАНОГО У РІЗНІ ФАЗИ ВЕГЕТАЦІЇ РОСЛИН

426

Є.В. Руденко, Л.М. Россо, Т.Ю. Трускова, С.О. Шаповалов, Н.В. Камишан. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОЛОКА ТА СУЧАСНА НОРМАТИВНА БАЗА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

431

Інформаційні технології у тваринництві  
О.М. Гетманец , И.В. Яценко, М.Е. Извеков, Я.П. Раковский. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

439

С.Ю.Рубан, О.С.Погорєлов, Л.В.Гончаренко. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

446

Н. С. Сироватко. ЗНАЧИМІСТЬ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

450

Рік випуску: 2008