#96

Зміст

С

М.Безуглий, РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА УААН В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КРІОБІОЛОГІЇ

3

Ф.І.Осташко ДЕЯКІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕПРОДУКТОЛОГІЇ ТВАРИН В УКРАЇНІ

5

В.Ф.Коваленко, С.Г.Мироненко, А.А. Бєліков ВНЕСОК ВЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОЇ ШКОЛИ РЕПРОДУКТОЛОГІВ ТВАРИН У РОЗВИТОК КРІОБІОЛОГІЇ

31

В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Л.О. Бегма, С.І. Ковтун, І.С. Бородай ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН 36
Є.В.Руденко, О.Є.Гузеватий РОЛЬ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 44
Е.М. Белецкий, А.Б. Артеменко, В.Я. Пудов, А.В. Терещенко ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 49
А.А.Бєліков, О.С.Мірошнік, О.А.Карпенко ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕРЖАННЯ СПЕРМИ ВІД КНУРІВ І ОСІМЕНІННЯ СВИНОМАТОК 60
А.А.Беликов,Н.Л.Лисиченко,В.А.Грабина ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВО- И ЛЕВОВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СПЕРМИИ ХРЯКОВ 63
М.М.Бондаревський ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ У КОРІВ 67
А. Д. Бугров ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ЭНДО- И ЭКЗОЦЕЛЮЛЛЯРНЫХ КРИОПРОТЕКТОРОВ ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ СПЕРМИЕВ БЫКОВ 71
А.Д. Бугров, И.В. Ткачева, А.С. Погорелов ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭМБРИОПРОДУКЦИИОТ КОРОВ-ДОНОРОВ 76
А.Д.Бугров, В.Н.Хмельков, В.И. Шеремета СПОСОБ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ РАСТВОРОВ ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА 80
В.П. Буркат, Л.О. Бегма, А.А. Бегма, М.І. Іванченко СТИМУЛЯЦІЯ СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ БУГАЇВ ДОБАВКАМИ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 85
М.С. Гавриленко, Г.С. Шарапа ВПЛИВ ГОДІВЛІ ТА УТРИМАННЯ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ МОЛОЧНИХ КОРІВ 90
І. І. Гевкан, Ю. І. Сливчук ВПЛИВ РОСТОВИХ ФАКТОРІВ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ЯЙЦЕПРОВОДІВ КОРІВ 94
А.В.Говтвян КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МИКРОЭВОЛЮЦИЯ ГОЛШТИНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АДАПТИВНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ НОРМЫ, А ТАКЖЕ ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 103
О.Ф.Гончар, І.С.Вакуленко, В.О.Антоненко ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ІМПОРТНИХ ПОРІД НОРОК ТА МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 111
О.Ф. Гончар, С.В. Кузебний ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РУХЛИВОСТІ СПЕРМИ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 117
Л.В. Гончаренко, В.Г.Василець ПОЛІПШЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ХУДОБИ М’ЯСНИХ ПОРІД 123
В.І.Грищенко, Н.Н.Чуб, В.Л. Родіонова, Т.П.Лінник. М.Й.Крамар, Г.О.Гапон, П.Тодоров ВПЛИВ РІЗНИХ КРІОПРОТЕКТОРІВ ТА ЇХ СУМІШЕЙ НА МОРФОКІНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕРМІЇВ ЛЮДИНИ 130
О.Є. Гузеватий, П.А. Троцький КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВІТРИФІКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ 138
В.Д. Гуменний ВІДТВОРЕННЯ У ГЕНОФОНДНОМУ СТАДІ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ 142
О.В. Дуванов ВПЛИВ ІНТЕРВАЛУ ВІД ОТЕЛЕННЯ ДО ПЕРШОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ НА ЕМБРІОПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ДОНОРІВ 145
Г.В.Ескин, А.Г.Нарижный ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ СПЕРМЫ 149
С.Н. Ерин, А.Н. Мормышев, Н.М. Решетникова ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА РЕАКЦИЮ СУПЕРОВУЛЯЦИИ И НА ЭМБРИОПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 154
 Г.В.Жернокльов ВПЛИВ ЛЕЙКЕМІЯ-ІНГІБУЮЧОГО ФАКТОРУ РОСТУ НА РОЗВИТОК ЕМБРІОНІВ КОРІВ, ОДЕРЖАНИХ IN VITRO 158
К.І.Жувак, О.Б.Сушко, А.С.Лабунець РІВЕНЬ ПРОХОЛОСТІВ У РИСИСТИХ КОБИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОРОДИ ТА СТРОКУ ЗАВОДСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ 163
О.П.Ивашкевич КЛИНИЧЕСКАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ЛЮТЕАЛЬНЫХ СТРУКТУР ЯИЧНИКОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ПЕРСИСТЕНЦИИ 168
О.П.Ивашкевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СТЕЛЬНОСТИ У КОРОВ 174
В.Ф. Коваленко КРІОКОНСЕРВАЦІЯ СПЕРМИ КНУРІВ – ВАЖЛИВА ЛАНКА У ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ СВИНЕЙ EX-SITU 189
С.І. Ковтун, Ю.В. Куновський ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СУМІСНОЇ ІНКУБАЦІЇ ГАМЕТ НА ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СВИНЕЙ IN VITRO 195
А.А. Колесникова, В.А. Шигимага ОЦЕНКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ПОЛЯ И ФЕТАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ ТЕЛЕНКА НА РАЗВИТИЕ ООЦИТ-КУМУЛЮСНЫХ КОМПЛЕКСОВ 199
Е.В.Колосова, А.И.Абилов, Г.В.Ескин ДИНАМИКА СПЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЕНИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 205
Н.А. Комбарова, Н.М. Решетникова, В.А.Титова, Е.В.Федорова СТИМУЛЯЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ У БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ПРИДАТОЧНЫХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ 211
Н.А. Комбарова, Ю.П. Фомичев, В.Ф. Гвоздь, З.А. Нетеча, Б.С.Иолчиев, Г.В. Ескин ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СО СНИЖЕННОЙ СПЕРМОПРОДУКЦИЕЙ 214
К.В. Копилов ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ДОІМПЛАНТАЦІЙНИХ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ 218
І.В. Лобачова ВПЛИВ ГОРМОНІВ І ТРАНСФОРМУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА МЕЙОТИЧНЕ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ МИШЕЙ IN VITRO 222
Л.Ю.Лужных, А.Г.Нарижный ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ВЗЯТИЯ СПЕРМЫ У ХРЯКОВ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА ЕЕ КАЧЕСТВО 228
Ю.В. Ляшенко, В.В. Ляшенко, К.В. Копилова, К.В. Копилов, К.О. Арнаут ВИКОРИСТАННЯ ДНК-ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА УКРАЇНИ 232
В.В. Мадисон, В.М. Лакатош ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЕМБРІОНІВ – ПРОРИВ В УКРАЇНСЬКОМУ СКОТАРСТВІ 236
Л.В. Мадисон, В.В.Мадисон ПОЛИОВУЛЯЦИЯ У КОРОВ-ДОНОРОВ – ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ Разработка индекса полиовуляции яичников 242
Л.В. Мадисон, В.В.Мадисон ПОЛИОВУЛЯЦИЯ КОРОВ-ДОНОРОВ – ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ Факторы, препятствующие и предопределяющие успех ПО 249
Л.В. Мадисон, В.В.Мадисон ПОЛИОВУЛЯЦИЯ КОРОВ-ДОНОРОВ – ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ Половая охота коров-доноров и качество желтого тела, как основание для ПО 254
В.В. Мадисон, Л.В. Мадисон ПОЛИОВУЛЯЦИЯ КОРОВ-ДОНОРОВ – ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ Гонадотропины для индуцирования ПО 258
Л.В. Мадисон, В.В. Мадисон ПОЛИОВУЛЯЦИЯ КОРОВ-ДОНОРОВ – ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ Дополнительные средства воздействия на доноров в схемах ПО 261
В.Є. Мазур ВПЛИВ РІВНЯ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОРОСЯТ 264
О.М. Маменко, С.Ф. Антоненко, Л.В. Гончаренко, О.С. Погорєлов ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ У ВЗАЄМОЗВЯЗКУ З ІНТЕНСИВНІСТЮ РОСТУ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ТРИМІСЯЧНОГО ВІКУ ТЕЛИЦЬ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ 268
А.О.Масс ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОРІВ ПІСЛЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ЇХ ЕНДОМЕТРИТОМ 272
А.О.Масс ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НОВОУТВОРЕНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК І КІШОК 276
В.П. Міненко, Н.А.Сиромятникова ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ КОРІВ ШАРОЛЕЗЬКОЇ ПОРОДИ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРИ ОТЕЛЕННІ В РІЗНІ ПЕРІОДИ РОКУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОДЕРЖАНОГО ПРИПЛОДУ 282
І. М.Михайлицька ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ЙОДУ НА СТАН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА БІОЛОГІЧНУ ЦІННІСТЬ МОЛОКА КОРІВ 289
А. Г. Нарижный, Н. С. Гнеушева ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭРОСТИМ» НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ХРЯКОВ 293
А.Г.Нарижный, Н.И.Крейндлина, Е.Г.Федорчук ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СЕЛ-ПЛЕКС НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СВИНЕЙ 298
Л.Н. Остапенко, В.Н. Ключка, О.В.Бровко ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 302
Д.Д. Остапів ЯКІСТЬ ТА ЗАПЛІДНЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕРМІЇВ БУГАЇВ ЗА ДІЇ АНТИОКСИДАНТІВ 306
Л.І. Остаповець ВПЛИВ ЧАСУ ДОЗРІВАННЯ ЯЙЦЕКЛІТИН СВИНЕЙ in vitro НА ЗДАТНІСТЬ ДО ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 312
Л.Н. Павленко, Б.М. Павленко, М.П. Павленко ИЗУЧЕНИЕ АНТИШОКОВОГО ДЕЙСТВИЯ И САНИТАРНЫХ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МОДИФИКАТОРОВ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ СПЕРМЫ БЫКОВ 315
С.Г.Піщан МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ І АДАПТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРІВ 324
П.И. Польская РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ В ПОРОДООБРАЗОВАНИИ 333
П.І. Польська, Г.П. Калащук, О.Й. Атановська ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ, ОДЕРЖАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ ДОБОРУ 338
І.А. Помітун, Н.О. Косова, І.В. Корх ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОЇ АКТИВНОСТІ ТА СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДИХ БАРАНЦІВ ХАРКІВСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ОВЕЦЬ ПОРОДИ ПРЕКОС ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ В РАЦІОНІ 341
Н.М. Решетникова, В.А. Титова, Е.С. Порошина,Н.А. Комбарова, С.Н. Ерин КОРРЕКЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ ПРИ ВЫСОКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 347
Л.В. Россоха ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС 350
Є.В. Руденко, В.П. Савран, О.Є.Адмін, А.В. Чехічин, С.О.Шаповалов, Л.М.Федотова ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНИХ І ФЕНОТИПІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ КОРІВ НА МАСТИТ В УМОВАХ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ 354
Н.И. Сергев, А.И.Абилов ВЛИЯНИЕ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИХ КЛЕТОК НА ПРИЖИВЛЯЕМОСТЬ ЭМБРИОНОВ ПРИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕСАДКЕ ТЕЛКАМ-РЕЦИПИЕНТАМ 363
Й.З.Сірацький, Є.І.Федорович, В.В.Федорович, В.О.Кадиш РІСТ І РОЗВИТОК СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 367
Здзислав Сморонг, Люцина Контска-Ксёнжкевич, Мария Скжишовска, Яцек Юра, Барбара Гайда, Михал Бохенек БИОТЕХНОЛОГИЯ РЕПРОДУКЦИИ ЖИВОТНЫХ – ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЛИЦКОЙ ГРУППЫ УЧЕНЫХ 372
А.В. Соклакова, А.Б. Сушко, Ф.И. Осташко, А.Г. Мищенко КРИОКОНСЕРВАЦИЯ СПЕРМЫ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗАЗОТНЫМ МЕТОДОМ 379
В.Ф. Стаховський ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ОСІМЕНІННЯ КОРІВ ПІСЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ОХОТИ 382
А.Д. Субботин, А.В. Чичилов ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 385
А.Д. Субботин, А.В. Чичилов, А.И. Абилов, Г.В. Ескин, Е.В.Фёдорова ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСОКОЦЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 390
О.Б.Сушко ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНО-СТАЦІОНАРНИЙ МЕТОД КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ 394
М.Т.Тагиров, А.В.Терещенко СОХРАНЕНИЕ ЗАРОДЫШЕВОЙ ПЛАЗМЫ ПТИЦ 400
В.А. Титова, Х.Н. Насибов, С.Ф. Абилова ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 410
Г.С.Тихона, В.М Хмельков СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ КОРОТКОЧАСНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 413
Я.Г. Тищенко, В.І. Шеремета НОВА СХЕМА СТИМУЛЯЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМ ПРЕПАРАТОМ ЗАПЛІДНЕНОСТІ КОРІВ 419
О.В.Ткачов, О.Б.Сушко ОЦІНКА СТАТЕВОГО ТЕМПЕРАМЕНТУ І ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ СПЕРМИ 424
В.В.Федорович ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПЕРМИ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 431
А.І. Хватов, М.А. Хватова ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ ВІД КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЇХ ЛІНІЙ І РОДИН В УЕЛЬСЬКІЙ ПОРОДІ 435
В.В. Цюпко, В.В. Проніна ВПЛИВ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ ГОДІВЛІ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ФУНКЦІЮ КОРІВ 445
О.А. Чернецов, В.А. Шигимага МЕТОДЫ УСКОРЕНИЯ ОКРАШИВАНИЯ СПЕРМИЕВ КРАСИТЕЛЕМ HOECHST 33342 ДЛЯ X,Y-СОРТИНГА 449
М.М.Шаран ДОБІР ТЕЛИЦЬ-РЕЦИПІЄНТІВ ЗА АЛЕРГІЧНИМ МЕТОДОМ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ 454
Ю.Ю. Шахова, О.Д. Бугров ЗМІНИ У ЯЄЧНИКАХ КОРІВ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТРОФАНУ 459
О.В. Штапенко ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ УВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ «Овокорт» ПРИ ВІДНОВЛЕННІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ З ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ 465
О.В. Щербак ЕПІДИДИМАЛЬНІ СПЕРМАТОЗОЇДИ КНУРІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕМБРІОГЕНЕЗУ СВИНЕЙ IN VITRO 469
О.Є. Адмін ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІ І ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЗДАТНОСТІ КОРІВ 473

 

Рік випуску: 2008