#95

Зміст

С

О. О. Алещенко ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЕЛОФОНДУ НАЩАДКІВ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ОРЛОВСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТИХ ПОРІД В УКРАЇНІ

3

С.Ф.Антоненко, Л.В. Гончаренко, Т.Л. Осипенко, О.І. Зверев, Т.В.  Маковецький ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СХЕМИ ТА ПРИЙОМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ УПРОДОВЖ МОЛОЧНИЙ ПЕРІОДУ

6

Л.Є. Берестова ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА АЗОТУ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ РАЦІОНІВ З ТРАВ’ЯНИМ БОРОШНОМ РІЗНОГО ТЕРМІНА ЗБЕРІГАННЯ

11

В.В. Бовсуновський ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ ПРИ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛАХ КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

15

А.Д. Бугров, А.В. Субота, В.М.Пенцов, О.В.Щахов ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИЖИВЛЯЕМОСТИ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

19

В.А. Бурлака, С.В. Гуральська, В.Ю. Мамченко ВПЛИВ КОМПЛЕКСОНІВ НА ВНУТРІШНІ ОРГАНИ ПОРОСЯТ- СИСУНІВ

25

В.А. Бурлака, Т.М. Сукненко, Є.А. Давидов ПЕРЕТРАВНІСТЬ РЕЧОВИН КОРМУ, АЗОТУ ТА ОБМІН КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ У ПІДСВИНКІВ НА ВИРОЩУВАННІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК

28

Н.В.Василевский СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

33

Т. Ворошина, В. Россоха, Г. Тур, О. Храмцова ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У СИСТЕМІ ГЕНЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

38

І. В. Вудмаска ВПЛИВ ЗАМІНИ ЧАСТИНИ КЛІТКОВИНИ ЦУКРОМ НА ОБМІН АЗОТУ І ЛЕТКИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У РУБЦІ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ

41

І.М. Гейда ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ- ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОРИ РОКУ

47

В.І. Гноєвий, О.М. Ільченко, І.В. Гноєвий ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ ДЛЯ ЦІЛОРІЧНОЇ ОДНОТИПНОЇ ГОДІВЛІ ХУДОБИ

50

В.М. Горєлова ОЦІНКА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК ВИМ’Я КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

55

Ю.Ю. Давидова, О.Д. Бугров МОРФОЛОГІЯ ФОЛІКУЛІВ ЯЄЧНИКА ПРОТЯГОМ СПОНТАННОГО СТАТЕВОГО ЦИКЛУ ТА ПІД ЧАС ІНДУКЦІЇ СТАТЕВОЇ ОХОТИ

60

М.М. Долгая, Є.В. Руденко, С.О. Шаповалов РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У ПОРОСЯТ КОМПЛЕКСНИМИ ПЕПАРАТАМИ

65

Е.М. Доротюк, Ю.В. Войнеровський, В.Д.Гуменний ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ М’ЯСНИХ ПОРІД В УКРАЇНІ

69

Е.М.Доротюк, В.Г.Прудніков, О.І.Колеснік ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

72

Г.В. Здор, О.С. Котляр ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК НА БАЗІ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН НА СЕРЕДНЬОДОБОВІ ПРИРОСТИ СВИНЕЙ

75

С.Г. Зінов’єв ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ АМІНОКИСЛОТАМИ ФЕРМЕНТОВАНОГО КОРМУ ТА СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ

80

М.Є.Ізвеков МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ЖИВОЇ МАСИ ТВАРИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПК

88

І.А. Іонов, Н.І. Братишко, Л.П. Коваленко,С.О. Шаповалов, М.М. Долгая ВПЛИВ РИБНОГО БОРОШНА РІЗНОГО СТУПЕНЯ ОКИСЛЕНОСТІ НА ПРОЦЕСИ МЕТАБОЛІЗМУ В ОРГАНІЗМІ ПТИЦІ

91

І.А. Іонов, С.О. Шаповалов, М.М. Долгая, Т.Є. Комісова ТКАНИННІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЕМБРІОНІВ РІЗНИХ ВИДІВ ПТИЦІ

97

О.С.Котляр ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ РЕМОНТНИХ СВИНОК

104

Г.Н. Кузнецов ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ САМОК КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В МЕСТАХ ИХ СОДЕРЖАНИЯ

108

О. Л. Кукла ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ СТАДА У КОНЯРСТВІ

116

О.О. Лавринюк, В.А. Бурлака, В.М. Біденко ВПЛИВ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК НА РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ РЕМОНТНИХ СВИНОК

119

Н.О. Ларіна НОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ЗА ЯКІСТЮ ПОТОМСТВА

123

В.М. Литвин ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ КОКОНІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА ВІД СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ

129

І.В. Лобачова ДОПОВНЕННЯ ВАГІНАЛЬНИХ ПЕСАРІЇВ РЕЧОВИНОЮ НЕЙРОТРОПНОЇ ДІЇ ПРИ СТИМУЛЯЦІЇ СУПЕРОВУЛЯЦІЇ У ОВЕЦЬ

135

М.М. Луценко, Д.В. Салига ВПЛИВ НОВИХ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЛЕГКОЗБІРНИХ КОРІВНИКІВ НА УМОВИ УТРИМАННЯ ТВАРИН

139

Н.В.Ляшенко ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ВІКУ ТА ЖИВОЇ МАСИ ПРИ ПЕРШОМУ ПРОДУКТИВНОМУ ЗАПЛІДНЕННІ

145

А.Н.Майстренко ДИНАМІКА ПОЖИВНОСТІ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ОСНОВНИХ ВИДІВ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ

149

В.О. Медведєв, А.І. Хватов, А.І. Тищенко, М.А. Хватова, Л.В. Россоха, Т.А. Стрижак ПОРОДНИЙ ГЕНОФОНД СВИНЕЙ В УКРАЇНІ

155

А.Г. Мищенко, Л.В. Горбунов УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ КЛЕТОК ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

159

М. С. Микитин ЗБРОДЖЕНА РІПАКОВА МАКУХА В РАЦІОНАХ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

164

В.І.Мірошниченко ТЕХНОЛОГІЯ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ СПЕРМОЮ В ОБЛИЦЬОВАНИХ ГРАНУЛАХ У МІСЦЯХ УТРИМАННЯ

167

В.І.Мірошніченко УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СПЕРМОДОЗ У ХАРЬКІВСЬКІЙ ТЕХНОЛОГІЇ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ БУГАЇВ

171

А.Е. Панасенко, Н.В. Черный РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УКРАИНСКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ ПРИ РАЗНЫХ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

175

І.Ф. Парасочка, В. І. Россоха, Г. М. Тур ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЛІНІЙ І РОДИН СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ ПЗ „ЧЕРВОНА ЗІРКА”

179

О.В. Пасічник ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ СВИНОК УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ЇХ НАЩАДКІВ

183

С.Г. Піщан ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ КОРІВ РІЗНОГО ВІКУ УПРОДОВЖ ДОБИ

187

В.В. Проніна, О.Д. Бойко, Л.М. Єлецька РІСТ І РОЗВИТОК РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ НА РАЦІОНАХ ІЗ РІЗНИМ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ

192

В.Г. Прудніков, Ю.О. Васильєва ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ТИПІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ХУДОБИ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОТЕЇНУ І ЕНЕРГІЇ КОРМУ У ПРОДУКЦІЮ

197

В.П. Савран, А.П. Палій ОЦІНКА РІЗНИХ СИСТЕМ ПІДГОНУ КОРІВ У ДОЇЛЬНИЙ ЗАЛ

201

Д.В.Самчик, М.С.Пелехатий ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ ТА ЇХ РОЛЬ У СТВОРЕННІ ПОЛІСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

209

Ю.І.Скляренко ЛЕБЕДИНСЬКА ПОРОДА – ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО МОЛОЧНОГО ТИПУ

216

І. М. Солоха ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ЧИСТОПОРОДНИХ І ПОМІСНИХ ЯГНЯТ З РІЗНИМИ СТРОКАМИ ЕМБРІОГІНЕЗУ

221

О.О. Титаренко РОЛЬ МАГНІЮ В ЖИВЛЕННІ ПЛОДІВ У СВИНЕЙ

224

О.В.Ткачов ВИВЧЕННЯ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ

229

С.С.Хруцький ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА КОРІВ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

236

О.М. Церенюк, М.Є.Воловик, Л.Л.Запорожан, Т.А.Стрижак , М.А.Хватова ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СВИНОК УЕЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

242

А.В.Чехічин ВПЛИВ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я КОРІВ В УМОВАХ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО БОКСОВОГО УТРИМАННЯ

246

В.П. Савран, Є.З. Петруша, О.К. Трішин, І.І. Дмитренко СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ

249

С.Є. Дроздов, В.В. Проніна, В.М. Коняга, С.Ю. Хоменко, О.М. Щекотилов ПРИГОТУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КУКУРУДЗЯНОГО СИЛОСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОКОНСЕРВАНТУ «БІОКОНТ»

255

О.В. Корх СЕЛЕКЦІЯ ЗА ВІДТІНКАМИ ЗАБАРВЛЕННЯ ХУТРА – РЕАЛЬНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ НОРОК

260

Рік випуску: 2007