#94

Зміст С
Є.С.Кутіков ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА УААН -75! З
Ф.І. Остатко, М.Д. Безуглий, О.Б. Сушко ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА УААН У ПИТАННЯХ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 6
Б.Є. Подоба, І.С. Бородай ТВОРЧИЙ ДІАЛОГ ПРИ ФОРМУВАННІ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ Ф.Ф. ЕЙСНЕРА 9
О.О. Алещенко, Г.М. Тур, В.І. Россоха, 0.0. Новіков, Д.А. Волков ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ 15
С.Ф. Антоненко, Л.В. Гончаренко, І.Ю. Задорожна, Т.В. Маковецький, О.І. Зверев ВІДПРАЦЮВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ У МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД 19
В.І. Барабаш, В.І. Логвіненко ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИМУЛЯЦІЇ ЗАПЛІДНЮВАНОСТІ КОРІВ РІЗНИХ КЛАСІВ НОРМОВАНОГО РОЗПОДІЛУ 23
А.А. Беликов, Н.Л. Лисиченко ВЛИЯНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ СПЕРМЫ 27
В.І. Белоіурова, А.В. Наумочкіна, В.В. Нестеренко МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ТРИВАЛІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ 29
Ю.П. Бігун ВПЛИВ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ “ВІТААЛЬМЕНДА” НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 32
О.Д. Бірюкова АНАЛІЗ ПРЕ ПОТЕ НТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 36
О.М. Блага СЕЗОННА ДИНАМІКА КОНЦЕНТРАЦІЇ НЕЕТЕРИФІКОВАНИХ ФОРМ ЖИРНИХ КИСЛОТ (НЕЖК) У ПРИРОДНИХ КОРМАХ СТАВІВ 42
Н.Г. Бондаренко, О.К. Пивовар, О.М. Само звон, Ю.В. Нікітченко ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВКИ ДУБУ ЯК АНТИОКСИДАНТА ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ М’ЯСНИХ ФАРШІВ 52
В.А. Борисовський СИМЕНТАЛЬСЬКА ХУДОБА УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОРОДНОГО ГЕНОФОНДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 58
О.Д. Бугров, І.В. Ткачова ЕМБРІОТРАНСПЛАНТАЦІЯ У СКОТАРСТВІ 63
І.С. Вакуленко КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО УКРАИНЫ (обзорная) 67
В.В. Власенко, И.Г. Власенко, С.А. Колодий, В.В. Блащук, М.А. Дзюмак, А.П. Лысенко, А.Л. Лемиш, ЕЛ Красникова, И.Н Архипов ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В АВТОКЛАВИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТАХ 71
Д.А. Волков, Н.В. Волгіна ВИКОРИСТАННЯ ІНБРИДИНГУ В УДОСКОНАЛЕННІ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ 78
Д.А. Волков ПЛЕМІННІ РЕСУРСИ КОНЯРСТВА ТА ЗАВДАННЯ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ 84
О.М. Германенко, М.В. Зось-Кіор, О.О. Капустін ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В КАНАДІ (оглядова) 88
М.Й. Головач, М.М. Головач ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ НЕРВОВОЇ ЗБУДЛИВОСТІ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 94
О.Ф. Гончар, С.В. Ку зебний ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СПЕРМИ ВІД ПОРОДИ ТА ВІКУ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 98
І.І. Гончарова БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ АДАПТАЦІЇ ТЕЛИЦЬ ЗНАМ‘ЯНСЬКОГО М‘ЯСНОГОТИПУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ДО УМОВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 104
Л.В. Горбунов, М.Г. Самынина ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ВЕКТОРНЫМ МЕТОДОМ 108
В.И. Гудыменко, И.П. Заднепрянский, П.И. Афанасьев, В.С. Расторгуев, Гудыменко ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МОЛОЧНОГО СКОТА (обзорная) 113
О.Л. Гребенюк, Л.Т. Добродеева, В.І. Россоха, О.О. Новіков ІНДИВІДУАЛЬНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ГЕНОМУ ОРЛОВСЬКОЇ ТА РУСЬКОЇ РИСИСТИХ ПОРІД КОНЕЙ 118
Ю.Ю. Давидова ВПЛИВ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА РОЗМІР ТА КІЛЬКІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКА 121
М.К. Дібіров, В.М. Хмельков, Г.С. Тихона ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕМБРІОПРОДУКЦІЇ У КОРІВ-ДОНОРІВ 125
Г.В. Дроник, В.В. Стефаник, Т.І. Стефаник, В.І. Кишко, В.А.Чаркін ЗАСТОСУВАННЯ ХЕЛАТНИХ СПОЛУК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЖИВЛЕННІ КОРІВ 132
В.В. Євлаш ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ІЗ КРОВІ ЗАБІЙНИХ ТВАРИНИ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕКИ 139
О.В. Зуб, О.В. Галанова, І.В. Корх МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ШОВКОВИЧНИМ ШОВКОПРЯДОМ (методологічна) 144
А.Н. Ивченко, Г.С. Походня ОПТИМИЗАЦИЯ ОТКОРМА ХРЯЧКОВ И БОРОВКОВ НА МЯСО 148
В.І. Кіндя ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА І РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ СОЄВИХ БОБІВ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 151
І.Т. Кіщак, О.К. Бітлян КОРМОВИРОБНИЧИЙ ПІДКОМПЛЕКС – ОСНОВ А РОЗВИТКУ РИНКУ КОРМОВИХ РЕСУРСІВ 154
В.О. Коваленко, В.Г. Горбань, О.В. Москаленко НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ, ЗАСНОВАНІ НА ВИКОРИСТАННІ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ 161
С.І. Ковтун, М.Г. Порхун ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЕПІДИДИМАЛЬНИХ СПЕРМАТОЗОЇДІВ КНУРІВ 166
В.М. Коняга, Т.С. Янко ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯЕФЕКТИВНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ 170
Н.О. Косова, І.А. Помітун КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІВЧАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 174
Г.П. Котенджи, О.В. Свердліков, І.B. Левченко ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОЇ ОЦІНКИ БУДОВИ ТІЛА КОРІВ-ПЕРВІСТОК РІЗНИХ ПОРІД ПРИ ДОБОРІ ЗА ПРОДУКТИВНИМИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ 177
Є.С. Кутіков, І.Л. Польщікова НОВЕ ПРО СТРЕС. ОНТОФІЗІОЛОГІЧНІ І ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 185
Н.О. Ларіна СУЧАСНИЙ СТАН ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ У ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 198
А.М. Латка, Д.А. Волков ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ ПО СПОРТИВНЫМ КАЧЕСТВАМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 203
В.И. Лисин ТЕХНИКА МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕНУДАЦИИ ЯЙЦЕКЛЕТОК И ЭМБРИОНОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 207
О.О. Ляшенко НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСКОРЕНОГО БІОТЕРМІЧНОГО КОМПОСТУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ 213
В.Т. Маковецький ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КОМБІКОРМІВ, ПОСІВНИХ ПЛОЩ ТА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 218
В.Є. Мазур, Л.А. Явтушенко ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ТИПІВ СЕЛЕКЦІЇ 222
А.Є. Максименко, O.K. Пивовар, Ф.М. Снєгур ВПЛИВ ТОПІНАМБУРА НА ВОЛОГОЗВ’ЯЗУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ м’ясного ФАРШУ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ 229
О.М. Мартишок ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ “ВЛАБАЗ” 233
В.В. Мирось, В.Г. Василець, І.Г. Бабарика, В.М. Сурмило, А.С. Фомінова ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЇ У М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ 237
В.І. Михно, О.В. Корх ЕФЕКТИВНІСТЬ Селекції ПРИ СТВОРЕННІ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ТИПУ НОРОК ГРУПИ ПАСТЕЛЬ З БАЖАНИМ ВІДТІНКОМ ЗАБАРВЛЕННЯ ХУТРА 240
А.А. Новиков, Т.И. Волкова ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ 245
Д.Д. Остапів ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЕЯКУЛЯТІВ ТА СПЕРМІЇВ БУГАЇВ 250
Б.М. Павленко ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ТЕЛОК С ПРИМЕНЕНИЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ХАРЬКОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРИОКОНСЕРВАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕРМЫ БЫКОВ 256
Е.В. Павличенко ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ НА БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР СЫВОРОТКИ КРОВИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ УТЯТ 262
І.А. Помітун ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СХЕМ ФОРМУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ЯДРА ПЛЕМІННОГО ЗАВОДУ ОВЕЦЬ ПОРОДИ ПРЕКОС 266
Є.В. Руденко, С.С. Варчук, С.О. Шаповалов, Н.Д. Гуртова, Н.В. Верягіна ДИНАМІКА ЗМІН ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ КОРМІВ ЗА ДВАДЦЯТИРІЧНИЙ ПЕРІОД 273
Є.В. Руденко, Е. К. Кравцов, Л.І. Кукла, З.А. Поладян, Д.П. Глущенко, К.В. Міненко, АЛ. Трончук, В.В. Бовсуновський ІНТЕНСИВНЕ КРУПНОТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРУКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ГАЛУЗЬ 283
Є.В. Руденко, Т.Ю. Трускова, Ю.В. Кіприч, Н.С. Ємєльянова ЩОДО ВИЗНАЧАННЯ ДІАСТАЗНОГО ЧИСЛА МЕДУ 290
М.П. Русько, І.В. Гноєвий, Н.Ф.Аттіна ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ СИНЬОГІБРИДНОЇ ТА КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО ПРИ ВНЕСЕННІ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 294
В.С. Савенко ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО (GALEGA ORIENTALIS LAM.) 303
В.П. Савран, А.В. Чехічин, А.П. Палій ТЕХНОЛОГІЧНІ І ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА 307
І.М. Седова, В.І. Розсоха, В.М. Жованик ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 314
М.Є. Сербін, О.В. Щербак ВПЛИВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСФЕКЦІЇ НА МОРФО- ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СПЕРМІЇВ БУГАЇВ 318
ЮЛ. Скляренко ОЦІНКА КОРІВ СУМСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА ІНДЕКСАМИ БУДОВИ ТІЛА 321
О.Б. Сушко, О.О. Новіков, Ф.І. Осташко, О.В. Соклакова, О.В. Ткачов, М.С. Савельева РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ, КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ ТА ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОБИЛ 325
О.Б. Сушко, М.С. Савельева, Ф.І. Осташко, О.В. Соклакова, П.М. Рудченко ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ:ЕПІ-ЦЕРВІКАЛЬНИЙ МЕТОД 330
А.І. Тищенко ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ З ГОРОХОМ ДЛЯ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ 333
О.Г. Тємір, І.М. Мартишок ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ КРИОФІЛАКТИКІВ НА ПЕРЕЖИВАНІСТЬ СПЕРМИ КНУРІВ- ПЛІДНИКІВ 337
О.В. Ткачов, М.С. Савельева, О.Б. Сушко, О.О. Новіков ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ 339
І.В. Ткачова, В.О. Кураксіна СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ З ОЦІНКИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ЯКІСТЮ ПОТОМСТВА 345
O.K. Трішин, Ю.О. Роздайбіда, В.І. Гноєвий, І.В. Гноєвий ПРОБЛЕМА СОЇ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЗБІЛЬШЕННЯ її ПЛОЩ НА КОРМОВІ ЦІЛІ 347
В.М. Труш, Н.В. Косовненко МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ РІЗНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД В УМОВАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 354
З.Г. Троценко, П.Г. Сокирко ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТАДА УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ НА ПОЛТАВЩИНІ 357
G.Uscebrka, D.Zildc, S.Stojanovic, T. Zikic THE SYSTEMS AND STANDARDS OF QUALITY IN FUNCTION OF HEALTH-SAFE FOOD OF PRIMARY AGRICULTURE MANUFACTURING 361
P.C. Федорук, Й.Ф. Рівіс LI. Ковальчук ВМІСТ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ І ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ 367
Е.Г. Федорчук ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК ПОСЛЕ ИХ ОСЕМЕНЕНИЯ 374
Ю.П. Фомичёв, Е.А. Черных, Б.С. Гаврюшенко, В.Д. Харитонов ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА КОРОВ НА ЕГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 377
А.М. Харенко ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ СВИНОМАТОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 385
Е.О. Хіль, В.К. Іванов, С.Б. Антонюк ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ ПЛЕМГОСПОДАРСТВ ОДЕЩИНИ 391
В.М. Хмельков, О.Д. Бугров РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУКИ ФАХІВЦЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕКТОГЕНІТАЛЬНИХ ОБСТЕЖЕНЬ КОРІВ ТА ТЕЛИЦЬ 395
С.Ю. Хоменко, В.А. Набойченко ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАКВАСКИ «БИОКОНТ» ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 398
М.М. Цап КОНЦЕНТРАЦІЯ НЕЕТЕРИФІКОВАНИХ ФОРМ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ (НЕЖК) У СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ І РІСТ КОРОПА ПРИ ДОДАВАННІ ДО РАЦІОНУ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ТА ФУЗІВ 406
О.А. Чернецов, В.А. Шигимага, А.Л. Татарец МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОКРАШИВАНИЯ СПЕРМИЕВ ЖИВОТНЫХ КРАСИТЕЛЕМ HOECHST 33342 ДЛЯ X,Y-COPTИНГA 410
O.I. Черевко, М.П. Головко, ЛО. Чуйко, М.Л. Серік, Д.Є. Подворчан, Ю.І. Крутінь АСПКЕКТИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ НАПІВФАБРИКАТУ КІСТКОВОГО ХАРЧОВОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ 415
В.П. Шабля ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ЗА ЕКСТЕР’ЄРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 426
В.П. Шабля, Т.Л Осипенко, З.В. Емець, ЛМ. Данець ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ ТЕЛИЦЬ У 18-МІСЯЧНОМУ ВІЦІ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ

430

О.В. Шахов ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЖИВЛЕННЯ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ ПЕРЕСАДЖЕННІ ЇХ ТВАРИНАМ- РЕЦИПІЄНТАМ 433
В.В. Шацкий МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 439
Н.Н. Швецов, В.Р. Швецова, Г.С. Походня, К.К. Залогин, В.Н. Залогина, С.Ф.Антоненко ВЛИЯНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ НА ЭТОЛОГИЮ ДОЙНЫХ КОРОВ 443
В.О. Шигимага, I.B. Пінігін ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ АПАРАТУРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЗЛИТТЯ КЛІТИН ТВАРИН 446
Т.П. Шкурко МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 449
– ПОВІДОМЛОЕННЯ-
 В.И. Власов РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА: МИР, РЕГИОНЫ, СТРАНЫ (ОБЗОРНАЯ) 453
К. Венгляжи, Е. Крупінські ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У КОРІВНИКАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ В ПОЛЬЩІ НА ПРИКЛАДІ ФЕРМИ МОЛОЧНИХ КОРІВ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗООТЕХНІЇ ГРОДЗЕЦ ШЛЬОНСКІ 459
В.І. Кіндя ДО ПИТАННЯ УТВОРЕННЯ СУСПЕНЗІЙ-ЕМУЛЬСІЙ ПРИ РОЗБАВЛЕННІ ГІДРОФІЛЬНИХ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ СЕРІЇ ЛАКТОФІТ ™ 461
Ф.С.Марченков, К.Н. Таранник ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОРМОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – ЗАЛОГ ПРОДУКТИВНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 467

 

Рік випуску: 2006