#93

Зміст

С

В.І.Барабаш, В.І.Логвіненко СТИМУЛЯЦІЯ ЗАПЛІДНЮВАНОСТІ КОРІВ МЕТОДОМ АКУПУНКТУРНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ

3

Л.Є. Берестова ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ПОРОСЯТАМ 4-МІСЯЧНОГО ВІКУ ТРАВ’ЯНОГО БОРОШНА З РІЗНИМ ТЕРМІНОМ ЗБЕРІГАННЯ

7

О.А.Бойко, С.В.Суханов ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

12

О.В.Білоус, В.А.Медведєв, А.І.Хватов, Л.В.Россоха, В.І. Россоха, М.А.Хватова СТАН ПОРОДИ ЛАНДРАС В УКРАЇНІ

16

Д.А. Волков ИСПЫТАНИЯ И ОЦЕНКА ОРЛОВСКИХ РЫСАКОВ

19

З.В.Ємець ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ СЕРЕДНІМ ВМІСТОМ ЖИРУ ЗА ДОВІЧНУ МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-МАТЕРІВ ТА ЇХ ДОЧОК

29

І.Ю.Задорожна, В.П.Шабля, С.Ф.Антоненко, Л.В.Гончаренко РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

32

Н.О.Ларіна ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНБРИДИНГУ ПРИ РОЗВЕДЕННІ КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

37

О.М. Маменко, С.В. Портянник КОЕФІЦІЄНТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОЛОЦІ КОРІВ ПРИ ЗАБРУДНЕННІ НИМИ АГРОЕКОСИСТЕМ

41

І.П. Мірошниченко МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РАЦІОНІВ З РІЗНОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ МАГНІЮ

46

А.Г. Міщенко, Л.В.Горбунов СПОСІБ ІНІЦІАЦІЇ КРИСТАЛІВ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ СПЕРМІЇВ БУГАЇВ

51

М.С.Микитин РІПАКОВА МАКУХА, ОТРИМАНА ШЛЯХОМ “ХОЛОДНОГО” ПРЕСУВАННЯ, В РАЦІОНАХ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

58

П.С.Остапчук ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДИЗАЦІЇ У СВИНАРСТВІ

61

Ф.І.Осташко  ПІДСУМКИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПЛЕМІННИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКОТАРСТВІ І ЇЇ ПЕРЕВАГИ

66

О.В. Пасічник МІЦНІСТЬ СТЕГНОВИХ КІСТОК СВИНОК УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

74

В.І. Піскун, В.М. Пенцов, О.С. Котляр ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ПО МАСІ ДОБУВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ З ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ СТОКІВ

78

З.А.Поладян ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ РІВНІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

83

Н.В. Пустова ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ТІЛА КУРЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ У ПЕРІОД ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

88

М.П.Русько, І.В.Гноєвий, Н.Ф.Аттіна ПОРІВНЯЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ СИНЬОГІБРИДНОЇ ТА КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЇХ НА КОРМОВІ ЦІЛІ

94

В.П. Савран, О.Є. Адмін, А.П. Палій ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ МАСТИТУ У КОРІВ В УМОВАХ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ

102

О.І. Свириденко ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЛЬОРОВОГО ЗОРУ БРОЙЛЕРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ

106

Т.А. Стрижак ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ У ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

111

А.І.Тищенко ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІЗНОГО РІВНЯ ЕНЕРГІЇ В РАЦІОНАХ

115

В.М.Труш ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІРЯНОЇ СИРОВИНИ І ШКУР БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ВИРОЩУВАНІ ЗА ОДНОСТАДІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

119

О.А. Хіміч ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ І ТКАНИН СВИНОК ПРИ ЗЕАРАЛЕНОНТОКСИКОЗІ

122

В.П.Шабля О.С.Погорелов, І.Ю.Задорожна РАННЄ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДОЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЕКСТЕР’ЄРУ З УРАХУВАННЯМ ІМОВІРНОСТІ ВИБУТТЯ ТЕЛИЦЬ

131

Н.М. Шкавро, О.В.Щербак, О.Б. Сушко, Л.О. Храброва ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ ДНК У КОНТРОЛІ ПОХОДЖЕННЯ КОНЕЙ

135

Т.П. Шкурко ФЕНОТИПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ІХ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

140

 

Рік випуску: 2006