#92

Зміст

С

О.О.Алещенко ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РИСИСТИХ ПОРІД КОНЕЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ

3

Я.О.Бачинська, Б.Ф.Пилипенко ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА ШЛЯХОМ ВІДБОРУ ОСОБИН ЗА РОЗТАШУВАННЯМ КОКОНІВ НА КОКОННИКАХ

7

Н.В.Бойко ОЦІНКА МАТОК ПОРОДИ ПРЕКОС ЗА ПОКАЗНИКАМИ ВИХОДУ ТА ЯКОСТІ ВОВНИ

12

О.С.Василець ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН ПОРОДИ ШАРОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ЛІНІЙ 16
І.В.Вудмаска ЛІПІДНИЙ І ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ І МОЛОКА КОРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЇМ КАЛЬЦІЄВИХ СОЛЕЙ ЖИРНИХ КИСЛОТ

19

І.В.Гноєвий УДОСКОНАЛЕННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ В ГОСПОДАРСТВАХ ЗА ЦІЛОРІЧНОЇ ОДНОТИПНОЇ ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

25

Ю.Ю. Давидова МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ФОЛІКУЛІВ ТА ЖОВТИХ ТІЛ У ПРИРОДНОМУ СТАТЕВОМУ ЦИКЛІ У КОРІВ

32

Л.М. Данець, В.П. Шабля ПРОГНОЗУВАННЯ НАДОЇВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЖИВОЇ МАСИ ТЕЛИЦЬ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ВИРОЩУВАННЯ

38

З.В.Ємець ВПЛИВ ЧИННИКА «ГОСПОДАРСТВО» НА ВМІСТ ЖИРУ В МОЛОЦІ КОРІВ ТА НА ВИХІД МОЛОЧНОГО ЖИРУ

42

І.Ю.Задорожна ОБУМОВЛЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКЛІМАТУ ПАРАМЕТРАМИ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПОГОДНИМИ УМОВАМИ

46

Т.М. Ковальова І МУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ПРОВІДНИХ КІННИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ

50

Н.О.Ларіна ПОЄДНУВАНІСТЬ ЛІНІЙ В ОРЛОВСЬКІЙ РИСИСТІЙ ПОРОДІ КОНЕЙ

54

В.О. Медведєв, О.В. Пасічник НОВИЙ ЗАВОДСЬКИЙ ТИП ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

58

О. С. Мірошнікова ДЖЕРЕЛА МІКРОМІЦЕТНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ СПЕРМИ КНУРІВ

62

Ю.Г. Міщенко, Л. В. Горбунов ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАСТОСОВНОСТІ КІЛЬКІСНОГО МЕТОДУ ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЕМБРІОНІВ ССАВЦІВ

66

Т.Л. Осипенко ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ БІЛКА МОЛОКА КОРІВ- МАТЕРІВ НА АНАЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЇХ ДОЧОК

72

А.В. Палагута ВИТРАТИ ЧАСУ ОПЕРАТОРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВИНЕЙ КОРМОМ ТА ВОДОЮ

75

І.В.Петров, Л.В.Горбунов КРИСТАЛОУТВОРЕННЯ РОЗЧИНІВ КРІОПРОТЕКТОРІВ ПРИ ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ ТЕПЛООБМІНУ

81

І.Л. Польщікова ПРО ГУМОРАЛЬНІ ЧИННИКИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

85

Л.М. Рейнштейн ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПОСІВУ СОРГОВИХ КУЛЬТУР ТА КУКУРУДЗИ У СУМІШІ З СОЄЮ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ

94

М.Г. Саминіна, Л.В. Горбунов ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОФАКТОРНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

100

І.М. Сєдова ОЦІНКА ЗМІН ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ЕРИТРОЦИТАРНИМИ АНТИГЕНАМИ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВОГО АСПЕКТУ

104

Т.А.Стрижак ВІДГОДІВЕЛЬНІ Й М’ЯСНІ ОЗНАКИ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ПРИ ЇХ ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ ТА СХРЕЩУВАННІ

110

Т.А. Стрижак, О.А.Карпенко ВПЛИВ ГЕНОТИПУ СВИНЕЙ НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ

113

В.М.Труш ІНТЕНСИВНА ОДНОСТАДІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

116

М.А. Хватова СЕЛЕКЦІЯ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ ЗА КОМБІНАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ І ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ОЗНАК

120

А.В.Чехічин ВПЛИВ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТВОРЕННЯ АДЕКВАТНИХ УМОВ УТРИМАННЯ КОРІВ У БОКСАХ

125

В.П.Шабля ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ЗА ГІСТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

133

С.О. Шаповалов, І.Г.Калинина ОЦІНКА ЯКОСТІ КОРМІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ТА РІВНЕМ КИСЛОТНОГО ТА ПЕРЕКИСНОГО ЧИСЕЛ ЖИРУ

137

Рік випуску: 2006