#91

Зміст

С
Руденко Є.В. Короткий нарис про життя та наукову діяльність професора Бугрова О.Д 5
Котляр О.С. Антиокислювальні та імунологічні показники у свиней, які отримували біологічно активні добавки 14
Кротких М.О., Смолянінов Б.В., Брошков М.М. Вплив фолікулярної рідини та естральної сироватки на активність сукцинатоксидази у клітинах гранульози оваріального фолікула корів і телиць 19
Кошаров О.А. Проблемы воспроизводства лошадей чистокровной верховой породы в странах СНГ 23
Ліннік В.С., Саєнко Р.А. Ефективність використання термостатованої соскової напувалки для телят-молочників 27
Маменко О.М., Антоненко С.Ф., Гончаренко Л.В., Погорєлов О.С. Швидкість ембріонального росту телиць та її вплив на подальшу продуктивність 33
Масс А.А. Лактация при ложной беременности у собак 37
Масс А.О. Одержання сперми, короткочасове її зберігання та штучне осіменіння в собаківництві 40
Мірошніченко В.І., Сушко О.Б. Штучна вагіна для отримання сперми від жеребців поні 43
Руденко Є.В. Кріоконсервація біологічного матеріалу на основі прискорених режимів заморожування 47
Науменкова В.А., Васильева О.В. Результаты оплодотворяемости кобыл, осемененных разными объемами криоконсервированной спермы 53
Осипенко Т.Л. Вплив батьків на вміст і вихід молочного білка їх дочок 57
Академік УААН  ОсташкоФ.І. Новітні біотехнології використання племінних тварин – основа високої ефективності крупномасштабно! селекції
60
Ошуркова Ю.Л., Лебедева Л.Ф. Сравнительная характеристика эмбрионального развития лошади в зародышевый период 65
Пасічник О.В. Вплив інтенсивності м’язового навантаження в період вирощування на становлення статевої функції свинок 72
Петров І.В., Горбунов Л.В. Вітрифікація водяних розчинів гліцерину в широкому діапазоні швидкостей теплообміну 75
Салецька О.В., Вощенко І.Б., Пономаренко В.П. Ефективність методів патогенетичної терапії свиноматок з маститом 80
Сербін М.Є., Щербак О.В. Вплив деяких технологічних факторів трансфекції сперміїв на їх морфо-функціональний стан 83
Сметанин В.Т. Локальная популяция свиней селекции Днепропетровского СХИ, ее продуктивность, структура и генетические особенности 86
Соклакова О.В., Сушко О.Б., Мірошниченко В.І. Кріоконсервація сперми бугаїв безазотним методом 93
Тихона Г.С. Спосіб профілактики мікробної контамінації при трансплантації ембріонів великої рогатої худоби 96
Тихона Г.С., Дібіров М.К. Деякі властивості цервікального слизу корів у залежності від фази статевого циклу 103
Ткаченко О.Ю., Жернокльов Г.В. Вплив культурального середовища та добавки фолікулостимулюючого гормону на ріст ранніх преантральних фолікулів миші in vitro 108
Троцький П.А. Порівняльний аналіз різних способів виведення кріопротекторів на життєздатність і дозрівання деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів корів 114
Тур Г.М., Россоха В.І., Ворошина Т.Л., Бакшеєва С.К., Біденко М.М. Порівняльна імуногенетична характеристика популяцій української верхової породи коней провідних кінних заводів України 117
Харенко М.І., Мусієнко Ю.В. Характеристика тривалості поросності при фізіологічних і патологічних родах 121
Харенко М.І., Пономаренко В.П., Вощенко І.Б. Ефективність застосування естрофану для лікування свиноматок, хворих на ендометрит 127
Харенко М.І., Чекан О.М. Біохімічні показники крові свиноматок при тканинно-гормональній профілактиці післяродових запальних процесів статевих органів 131
Хоменко О.І. Гематологічні показники свиноматок великої білої та дюрок порід 137
Хмельков В.М. Пристрої для фіксації корів-донорів і телиць-реципієнтів 141
Чухрій Б.М., Дяченко О.Б. Скоротлива активність матки у корів після отелення і вплив на відтворну функцію 149
Шевченко О.Б. Динаміка показників природної резистентності тварин різних генотипів 155
Шкавро Н.М., Щербак О.В. Застосування методу ПЛР-аналізу у відтворенні сільськогосподарських тварин 160
Шкурко Т.П. Тривалість ембріогенезу імпортних голштинських корів у період акліматизації 163

Рік випуску: 2005