#90

Зміст

С

Руденко Є.В. Короткий нарис про життя та наукову діяльність професора Бугрова О.Д

5

Сушко О.Б., Бугров О.Д. Основні напрями, структура та результати досліджень з біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин

15

Бугров О.Д.,  Хмельков В.М., Тихона Г.С., Тарасенко М.В., Коркін В.А., Шеховцов С.Ю., Шеховцова О.Ю., Ткачова І.В., Гончар О.Ф., Масс А.О., Скляров О.Н. Розробка і використання української технології трансплантації ембріонів великої рогатої худоби у племзаводах України

21

Бугров О.Д., Субота О.В. Динаміка рівня фолікулостимулюючого гормону при суперовуляції корів-донорів

28

Баковецкая О.В. Иммунологические показатели крови кобыл в период эструса и их связь с воспроизводительной функцией

36

Баковецкая О.В., Храброва Л.А. Гемограмма кобыл в период эструса в связи с функциональным состоянием половой системы

39

Барабаш В.І., Гармаш О.І. Вплив акліматизації на спроможність голштинів до виживання і розмноження

42

Барабаш В.І., Говтвян В.А., Говтвян А.В. Етологія утримання, моціону та стресостійкості бугаїв

48

Барабаш В.І., Логвіненко В.І. Післяродова активація статевої системи корів

53

Бєликов А.А. Вплив антибактеріальних препаратів на бакзабрудненість сперми кнурів і відтворювальну здатність маток

57

Брошков М.М., Смолянінов Б.В., Кротких М.О. Порівняльна ефективність використання деяких способів видалення персистуючих жовтих тіл

60

Бугров О.Д., Ткачова І.В., Гончар О.Ф. Досвід отримання та вивчення близнят великої рогатої худоби

63

Бугров О.Д., Ткачова І.В., Тарасенко М.В. Оцінка корів-донорів за їх репродуктивною функцією та якістю синів-ембріотрансплантатів

69

Будевич И.И., Будевич А.И., Богданович Д.М., Воробьев Д.Н. Метод комплексной оценки качества спермы хряков-производителей

73

Буркат В.П., Ковтун С.І., Басовський Д.М., Бірюкова О.Д. Стан і перспективи використання біотехнологічної селекції у скотарстві

78

Буркат В.П., Стоянов Р.О., Мельник Ю.Ф. Імуногенетичне маркірування при структуризації української червоно-рябої молочної породи

84

Ганджа А.И., Леткевич Л.Л., Симоненко В.П. Влияние условий культивирования на выход эмбрионов крупного рогатого скота in vitro

88

Гевкан І.І., Штапенко О.В., Мадіч А.В., Сливчук Ю.І., Розгоні І.І., Федорова С.В. Вплив фідерних клітин яйцепроводів на дозрівання ембріонів овець до трансферабельних стадій

93

Гєккієв А.Д. Проблеми систематизації наукового супроводу біотехнологічних процесів при розведенні тварин молочних порід

98

Гнатик Г.Б., Шаловило С.Г. Вплив внутрішньоматкового введення комплексу біологічно активних речовин під час штучного осіменіння на запліднення корів і телиць та якість приплоду

102

Гноєвий І.В., Бурд Н.Б., Гавриш У.В. Кукурудзяно-соєвий силос як корм, що сприяє покращенню функції відтворення у корів

107

Горбунов Л.В. Підвищення ефективності кріобіотехнологічних операцій

111

Гуменний В.Д., Козловська М.В., Волівач В.О. Місце біотехнології в європейській науці та світовому тваринництві

116

Дудчак В.О. Вплив режиму осіменіння корів спермою з різною активністю окисних ферментів на вихід повноцінних ембріонів

125

Єфіменко М.Я., Подоба Б.Є. Бірюкова, О.Д. Імуногенетичний моніторинг при формуванні генофонду української чорно-рябої молочної породи

132

Заблудовський Є.Є., Довганюк О.П. Дослідження тривалості ембріогенезу телят- ембріотрансплантатів племзаводу „Червоний Велетень”

136

Зельдін В.Ф. Експлуатаційна племінна цінність генотипу свиней

141

Золотарьов А.П. Продуктивність і відтворна здатність корів при застосуванні преміксів у зимовий період

143

Калиновський Г.М., Афанасієва Л.П., Омеляненко М.М. Внутрішнє середовище матки і його вплив на запліднення корів

147

Коваленко Б.П. Особливості взаємозв’язку між основними показниками відтворної функції свиноматок у господарствах з різним рівнем продуктивності

152

Сушко О.Б., Соклакова О.В., Савельєва М.С., Романько М.Є., Коваленко Л.В. Вплив сорбентів на якісні показники та рівень перекисного окиснення ліпідів сперми бугаїв-плідників

157

Рік випуску: 2005