#89

Зміст

С

Антоненко С.Ф., Гончаренко Л.В. ВПЛИВ ДЕЯКИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ НА РІСТ І РОЗВИТОК ТЕЛЯТ У МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД

3

Бачинська Я.О. ВПЛИВ ПІДБОРУ БАТЬКІВСКИХ ПАР ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА ЗА МАСОЮ КОКОНА НА ОСНОВНІ БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАЩАДКІВ

7

Берестова Л.Є. БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ КАРОТИНУ ТРАВ’ЯНОГО БОРОШНА ІЗ ЛЮЦЕРНИ РІЗНИХ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ

13

Бондаренко О.В., Волков Д.А. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЕКЦИИ УКРАИНСКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ

17

Василевський М.В. , Цюпко В.В., Злобіна Г.С., Шишленко Л.Ф., Польщікова І.Л., Єлецька Т.О. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СПОЛУК У ШЛУНКОВО- КИШКОВОМУ ТРАКТІ ЖУЙНИХ ТВАРИН

24

Галанова О.В. ВПЛИВ ПРИЙОМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГРЕНОВИРОБНИЦТВА І ПЛЕМІННИХ ВИГОДІВЕЛЬ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

27

Гноєвий І.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ “БАЙКАЛ ЕМ-І-У” У ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ

33

Дібіров М.К., Кузнєцов Г.М., Тихона Г.С., Кузнєцов О.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО- ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВИМОГ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОДНОРАЗОВОЇ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ЗАХИСНОЇ РУКАВИЧКИ ДЛЯ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ ТВАРИН

38

Дуюнов Е.Е. ОЦІНКА БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БРОЙЛЕРІВ

44

Жарких Т.Л., Ясинецкая Н.И. ЭКСТЕРЬЕР ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

48

Золотарьова С.А. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СІРИХ СОКІЛЬСЬКИХ МАТОК З УРАХУВАННЯМ ВІДТІНКУ СМУШКУ

53

Івашура А.А., Парасочка І.Ф., Сєдова І.М. ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ РОЗПОДІЛУ BOLA АНТИГЕНІВ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З УРАХУВАННЯМ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК

55

Ісіченко Н.В., Богач А.І. ПІДГОДІВЛЯ ГУСЕНИЦЬ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКО­ПРЯДА СОКОМ ЛИСТЯ ШОВКОВИЦІ ВЕСНЯНОГО НАПРЯМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

58

Кабачний В.І., Горбунова Н.І., Горбунов Л.В. СПРЯМОВАНИЙ ПОШУК ОРИГІНАЛЬНИХ КРІОКОНСЕРВАНТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

62

Калініна О.О., Злотін О.З. ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ САМЦІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА СТАТЕВИМ ФЕРОМОНОМ САМОК

67

Коняга В.М. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОДІВЛІ ТА ІНТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ М‘ЯСНОЇ ПОРОДИ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

71

Кравцов Е.К., Кукла Л.Г., Трончук А.І. СОБІВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

79

Кульбаба С.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ РЕЖИМІВ ТА НОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ

85

Кутіков Є.С., Польщікова І.Л. СТРЕС В АСПЕКТІ ОНТОГЕНЕЗУ

90

Лучин І.С. КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КРОЛІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

101

Мирось В.В., Ковальова Т.О. ПОВЕДІНКА ЛОШАТ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ У ПЕРШУ ДОБУ ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ

104

Муравйов Л.Ф. ВИКОРИСТАННЯ НАДРЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТЕЛЯТ І ВИРОЩУВАННЯ ЇХ ПРИ РІЗНІЙ ТРИВАЛОСТІ ПІДСИСНОГО ПЕРІОДУ

107

Палагута А.В. СПОЖИВАННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ КОМБІКОРМУ МОЛОДНЯ­КОМ СВИНЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХНЬОЇ ЖИВОЇ МАСИ

110

Повозніков М.Г., Блюсюк С.М. ГАЗООБМІН І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ

113

Помітун І.А. ВИХІД МИТОЇ ВОВНИ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ ВОВНИ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ

116

Прудніков В.Г. М’ЯСНІ ЯКОСТІ БИЧКІВ СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

122

Пустова Н.В. МОРФОЛОГІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯЄЦЬ КУРЕЙ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

126

Савран В.П., Бойко М.А., Жерновой І.А., Наумов А.П. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МИЙКИ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЇ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК ТИПУ „МОЛОКОПРОВІД” АДМ-8А-200 ТА УДМ-100 „БРАЦЛАВЧАНКА”

130

Саліна А.С. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ПРОЦЕСУ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ООЦИТІВ МИШІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКИХ ШВИДКОСТЕЙ ТЕПЛООБМІНУ

139

Санько О.П. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ КРОЛІВ РІЗНИХ ПОРІД

144

Соклакова О.В., Осташко Ф.І., Сушко О.Б., Мірошниченко В.І. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ ПОЛІМЕРНОЇ ТРУБКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ХАРКІВСЬКІЙ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

148

Сушко О.Б., Новіков О.О., Савич М., Лабунець А.С., Дюшам Г. ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ КОНЕЙ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ

152

Ткаченко О.Ю. ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ ФОЛІКУЛІВ ПО КЛАСАХ У ЯЄЧНИКУ МИШЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

155

Труш В.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ВИРОБЛЕНОЇ ШКІРИ, ОДЕРЖАНОЇ ВІД БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

158

Хіміч О.А. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ПРИ ЗЕАРАЛЕНОН- ТОКСИКОЗІ СВИНОК У ПЕРІОД ДОРОЩУВАННЯ

161

Шкавро Н.М., Щербак О.В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН НА МОДЕЛІ ХЛАМІДІОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

168

Яковлєва М.І. , Щербак О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ І СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТА КУЛЬТИВУВАННЯ ТОТИПОТЕНТНИХ КЛІТИН МИШЕЙ

172

Савран В.П., Петруша Є.З., Антоненко С.Ф.  До 80-річчя заслуженого діяча науки і техніки України, доктора с.-г. наук, професора Є.І.АДМІНА

178

Кравцов Э.К. К 100-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора С.И.КУТИКОВА

180

Рік випуску: 2005