#88

Зміст

С

Руденко Є.В. До 75-річчя від дня народження Вячеслава Олександровича Медведева

5

Медведев В.А. Научные и практические достижения лаборатории свиноводства

7

Медведев В.О., Пономаренко В.С., Хватов А.І., Тищенко А.І., Шаманський Т.С., Церенюк О.М. Стан свинарства України та перспективи його розвитку

13

Зельдін В.Ф., Говтвян В.А., Чертков Д.Д. , Халак В.І. Актуальні проблеми свинарства

17

Трончук А.І. Собівартість виробництва свинини в Поліссі України

21

Медведев В.О., Церенюк О.М., Хватов А.І., Россоха Л.В., Стрижак Т.А. Стан племінної бази свинарства України

24

Шейко И.П., Петрушко И.С., Шейко Р.П. Перспективы развития племенного свиноводства в Беларуси

28

 

Розведення, селекція та генетика

 
Коваленко Б.П. Перспективи використання селекційних індексів для оцінки відгодівельних якостей свиней різних генотипів

34

Медведев В.О., Церенюк О.М., Хватов А.І., Розсоха Л.В. Племінні ресурси України в породі ландрас

37

Парасочка І.Ф. Імуногенетичні відмінності свиней великої чорної породи у порівнянні з дикими формами свиней

41

Халак В.І. Енергія росту ремонтних кнурців нових генотипів та їх продуктивність

44

Хоменко О.І. Вікова динаміка гематологічних показників свиней різних генотипів

50

Церенюк О.М. Біологічні особливості гібридних свиней

56

Церенюк О.М., Роздайбіда Ю.О., Запорожан Л.Л. Відтворювальні якості маток уельської породи свиней селекції IT УААН

59

Шевченко О.Б. Вплив генотипу свиней на гематологічні показники

61

Россоха Л.В. , Россоха В.І. До питання кросування ліній при чистопородному розведенні свиней

69

Медведев В.О., Яцун Я.Я. Индивидуальный рост и развитие свиней пород разного направления продуктивности в эмбриональный период

72

Гекієв А.Д. Використання математичних моделей для оцінки лактаційних кривих залежно від генотипових і паратипових факторів

76

Волков Д.А. Испытания и оценка русских рысаков

89

 

Годівля свиней та кормовиробництво

 
Кренъов А.В., Газієв Б.М. Вплив підвищених концентрацій мікроелементів у раціонах поросних маток на їх відтворювальні якості

102

Тищенко А.І. Ефективне використання протеїну в раціонах для свиней

105

 

Технологія утримання та механізація трудомістких процесів

 
Коробова Н.В., Сікун М.В. Розробка засобів механізації для малих свинарських ферм

109

Пасічник О.В. Вивчення поведінки свинок в зв’язку з режимом моціону

111

Піскун B.I, Пенцов В.М., Котляр О.С. Оптимізація технології одержання кормової добавки з продуктів обробки стоків

114

 

Біотехнологія, відтворення та ветеринарно-санітарні проблеми

 
Герман Ю.И., Петрушко И.С. Показатели воспроизводительных качеств хряков мясных генотипов на региональной СИО

121

Ліннік В.С., Берестова Л.Є., Саприкін В.О., Газієв Б.М., Мірошниченко І.П. Забій свиней у домашніх умовах

124

Мірошнікова О.С., Бєліков А.А. Мікроскопічні гриби у спермі хряків-плідників

131

Рік випуску: 2004