#87

Зміст

С

Помітун І.А. До 100-річчя від дня народження Й.А. Даниленка

6

Барабаш В.І., Тихонова Л.В., Козловська М.В., Козирєв С.О. Довічна продуктивність та плодючість корів голштинської породи різних класів нормованого розподілу за типами конституції

7

Бєліков А.А., Лисиченко М.Л., Столяров О.В., Темір О.І. Вибір дози опромінення в технології лазерної обробки сперми кнурів-плідників

12

Берестова Л.Є. Використання каротину люцернового трав’яного борошна з різним терміном зберігання в годівлі поросят-сисунів

18

Божко Н.В. Влияние биотехнологических препаратов (попередників каротину) на морфологию внутренних органов норок СТК

22

Бордунова О.Г. Деякі біотехнологічні та біофізичні аспекти “штучної кутикули” для інкубаційних яєць

26

Бугров О.Д., Скиба Б.С. Зв’язок тривалості статевої охоти з проявом ановуляторних та асинхронних циклів

31

Бурлаков В.С. Новий ефективний спосіб визначення шовконосності промислових коконів

35

Лучин І.С., Вакуленко І.С. Метод оцінки відтворювальної здатності кролематок різних генотипів

38

Валігура В.І., Єлецька Л.М. Закономірності споживання сухої речовини лактуючими коровами при згодовуванні різноструктурних раціонів

41

Воронин Д.В. Продуктивность и качество мяса при использовании в рационах свиней кукурузного фосфатидного концентрата

45

Гєккієв А.Д. Рівень молочної продуктивності корів різних генотипів залежно від сезону отелення

50

Гноєвий І.В. Ефективність використання біопрепарату “БАЙКАЛ ЕМ-ІУ” при силосуванні кормів

53

Гончарук О.П. Застосування різних культуральних середовищ у процесі отримання in vitro ембріонів свиней

60

Горбунов Л.В., Саліна А.С. Оцінка технології кріоконсервації ооцитів ссавців

63

Доротюк Е.М., Труш В.М. М’ясні якості бугайців різних порід в умовах традиційної технології вирощування на комплексі

68

Задорожна І.Ю., Рубан С.Ю., Шабля В.П. Залежність показників мік-роклімату приміщень від різних факторів

71

Злотін О.З., Зуб О.В., Остапенко Л.М. Вивчення залежності між інтенсивністю реакції хемотаксису гусениць-“мурашів” та якістю гібридної грени в залежності від її засмічення чистопородною

74

Івашура А.А., Ткачова І.В. Формування екологічних аспектів у тваринництві

79

Ковальова Т.О. Виховання лошат – важливий елемент технології вирощування коней чистокровної верхової породи

84

Комісар О.Д. Маса бджолиних неплідних маток в залежності від місця розташування прищеплювальних рамок в гнізді сім’ї-виховательки

87

Лобачова І.В., Пікус Д.О., Смаголь В.М. Вплив пролонгованої дії адреналіну на генеративну функцію яєчників овець в анестральний сезон

92

Логвіненко В.І. Запліднюваність “проблемних” корів, оброблених методом гідравлічної акупунктури

96

Мельник М.А., Якименко І.Л. Прогноз біологічної ефективності низько- інтенсивного лазерного світла при опроміненні інкубаційних яєць птиці

99

Пивовар А.К., Савкина Т.А. Влияние лактации на скорость распада белка в тканях тела лабораторных животных

104

Піскун В.І. Ресурсозберігаюча система видалення стоків при промисловому виробництві свинини

106

Пустова Н.В. Зв’язок живої маси курей з показниками продуктивності

112

Ренсевич Є.О. Дослідження коефіцієнта корисної дії генератора високовольтних імпульсів для електричної огорожі

116

Романченко М.А. Енерго- і ресурсозберігаючі технології забезпечення мікроклімату в виробничих спорудах сільськогосподарського призначення

121

Россо Л.М., Варчук С.С., Снєгур Ф.М., Батир Ю.Г. Взаємозв’язок триптофан-оксипролінового співвідношення в НМС з рядом показників якості яловичини

126

Русько Н.П., Полковник Р.П., Товстоган В.І., Ільченко О.М. Продуктивність різних злакових і бобових культур та їх сумішок при вирощуванні на силос

128

Свеженцов А.И., Мусич О.И. Применение витатона в кормлении кур- несушек

133

Слободянюк Н.М., СтолюкВ.Д. Амінокислотний склад м’яса перепелів залежно від рівнів протеїну у комбікормі

136

Собко Ю.М. Культивування поза організмом ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок у гетерологічній фолікулярній рідині

141

Тарасенко М.В. Вплив початку гормональної обробки та якості ембріонів на їх приживлення

145

Тютюннікова Є.Б., Татузян Р.О., Варчук С.С., Россо Л.М., Гуртова Н.Д. Жирнокислотний склад ліпідного комплексу зерна злакових кормів

149

Черненко О.М. Продуктивні і технологічні якості голштинів залежно від ступеня розвитку їх грудного відділу

153

Чернявський С.Є. Вплив штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення на морфологічні та біохімічні показники крові бугайців

156

Шеховцов С.Ю. Гетерозис та шляхи його використання при отриманні близнят-трансплантатів

160

Рік випуску: 2004