#85

Зміст C
Помітун І.А. До 100-річчя від дня народження Йосипа Абрамовича Даниленка 4
Антоненко С.Ф., Гончаренко Л.В. Обґрунтування оптимальних коливань живої маси телиць при народженні в межах однієї технологічної групи 7
Боднар О.О. Регіональна антибактеріальна терапія гнійного ендометриту у корів 9
Бондаренко П.Г. Аминокислотный состав молока коров бурой молочной породы больных маститом 12
Борисовський В.А. Вплив поєднуваності представників різних ліній на молочну продуктивність корів 14
Борщ О.В. Шляхи зниження енергоресурсовитрат при доїнні корів 19
Вдовиченко Ю.В. Ефективність подовженого до 320 днів на рік пасовищного утримання м’ясної худоби на півдні України 24
Гончаренко І.В., Олійник Л.А. Генофонд високопродуктивних корів племінних господарств Вінницької області 26
Даншин В.О., Афанасенко В.Ю. Генетичний аналіз важкості отелень і мертвонародженості у молочної худоби з включенням материнських ефектів 31
Єфіменко М.Я., Подоба Б.Є., Заблудовський Є.Є. Особливості реалізації генетичної інформації в онтогенезі великої рогатої худоби 36
Китаєва А.П., Алуї Р.А. Планування генераційного прогресу в стадах молочної худоби 41
Коваленко Г.С., Швець Н.В. Молочна продуктивність та відтворна здатність високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи 43
Ковтун С.І. Вплив додавання ФСТ та БСА на розвиток зародків великої рогатої худоби поза організмом 46
Кутіков Є.С., Ковтун С.Б. Критерій компенсаторного росту тварин і його апробація 50
Лазаревич А.П., Лазаревич А.А. Пути снижения стрессовых нагрузок на коров в экстремальных условиях производства 57
Левченко И.В. Гистологическая структура кожного покрова бычков сумского типа украинской черно-пестрой молочной породы 62
Любинський О.І. Методологічні аспекти удосконалення генеалогічної структури прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи 65
Міненко В.П., Гриненко Г.О. Вплив технології утримання і місця проведення отелень м’ясних корів на їх відтворні властивості і якість приплоду 69
Міненко К.В. Якісні шкури – додаткове джерело прибутку від реалізації м’ясної худоби 72
Мирось В.В., Василець В.Г., Сурмило В.М, Кононенко О.О., Гончаренко Л.В. Вплив різних строків відлучення телят від матерів на їх подальшу продуктивність 76
Муравйов Л.Ф. Порівняльна ефективність виробництва яловичини в м’ясному скотарстві і за рахунок використання надремонтних телиць молочних порід 79
Обливанцов В.В. Відтворювальна здатність та тривалість племінного використання бугаїв-плідників бурої молочної породи 82
Панасюк І.М. Напрями селекції  молочної худоби на сучасному етапі 85
Рибалка М.М., Тендітник В.С., Рибалка А.М. Оптимізація режиму примусового моціону для корів у сухостійний період 89
Римар Д.О. Одночасний та попарний режими роботи доїльних апаратів 92
Рудик І.А., Судика В.В. Ефективність добору та використання бугаїв молочної худоби 96
Савран В.П., Піскун В.І., Грицаєнко В.І., Овдієнко Д.В., Гребень Л.Г., Калашник В.Т., Мойсеєнко В.М., Ходарєв В.Я., Хватова Н.Ф., Ткачик Е.П. Розробка і дослідження засобів механізації технологічних процесів для молочних ферм 100
Сіренко І.Д. Молочна продуктивність і відтворна здатність голштинської і червоної степової голштинізованої худоби 108
Сливчук Ю.І. Біоенергетичні процеси в тканинах вісцеральних органів корів за умов індукції поліовуляції 110
Супрович Т.М. Антигенний спектр головного комплексу гістосумісності у стійких та сприйнятливих до  маститів корів чорно-рябої породи 116
Троцький П.А. Дозрівання поза організмом деконсервованих ооцитів корів у групах з різною чисельністю гамет 119
Федорова С.В.,  Мадіч А.В. Вплив інсуліну та епідермального фактора росту на проліферацію культури фідерних клітин  та дозрівання ооцитів корів in vitro 123
Федорович Є.І., Сірацький Й.З. Ріст і розвиток телиць західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи 127
Цуп В.І. Продуктивні якості червоно-рябої породи з високою часткою спадковості за голштинською породою 130
Чигринов Є.І., Сиромятникова Н.А. Вплив кліматичних умов на волосяний покрив знам’янської м’ясної худоби при різних способах її утримання 133
Чумель Р.І. Вплив різних генотипів генетико-біохімічних систем на молочну продуктивність  корів 135
Ящук Т.С. Особливості росту і розвитку корів української чорно-рябої молочної породи 140
Бондаренко О.В., Даншин  В.А. Зміни племінної цінності коней за спортивною роботоздатністю 143
Віннічук Д.Т.,  Платонова Н.П.  Проблеми конярства України 149
Ларіна Н.О. Оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи за якістю потомства 152

Рік випуску: 2003