#84

Зміст

С

Ліннік В.С. Сучасний стан та перспективи боротьби з мікотоксикозами кормів

3

Афанасенко В.Ю., Борисовсъкий В.А. Оцінка генетичних і фенотипічних параметрів легкості отелень та мертвонароджуваності

12

Балагуровський С.В., Борисовсъкий В.А. Використання інформації про бокових родичів для уточнення оцінки племінної цінності тварин

16

Бичко С. В. Вплив температури розбавлення сперми гусаків на фізіологічний стан сперміїв

20

Бондаренко О.В. Використання методу Вlир в оцінці племінної цінності спортивних коней

24

Барчук С.С., Гноєвий В.І., Россо Л.М., Татузян P.O., Гуртова Н.Д. Якість силосів із злако-бобових сумішок

31

Василевсъкий М.В. Спосіб розрахунку видимої перетравності сухої речовини окремих кормів раціону в рубці

35

Гавриленко М.С. Продуктивність і екстер’єрні особливості корів-первісток голштинської породи канадської селекції

39

Гайдук К.В., Маркіна Т.Ю., Злотін О.З. Диференціація гусениць шовко­вичного шовкопряда першого віку за реакцією переваги на певний кормовий подразник

43

Герасімов В.І., Пронь О.В. Вплив віку кастрації і кінцевої живої маси при відгодівлі кнурців і свинок на їх забійні якості

46

Гончаренко І.В. Селекційно-генетичні показники продуктивності молочного стада в ряді поколінь

50

Дехтяр Ю.Ф. Біологічна цінність та використання рибного силосу в годівлі свиней

55

Дібіров М.К., Хмельков В.М. Використання нетрадиційних біологічно- активних речовин для стимулювання процесу фолікулогенезу

58

Дібіров М.Д., Хмельков В.М. Рівень суперовуляційної відповіді і якість ембріонів в залежності від типу гонадотропінів і статевої охоти

64

Дубовиков Д.А. Продуктивність та якість вовни овець породи прекос при застосуванні зимового випасання

67

Єлецька Л.М., Валігура В.І. Перетравність поживних речовин різно- структурних раціонів лактуючими коровами

71

Золотарьов А.П. Вплив мінерально-вітамінних преміксів на молочну продуктивність корів у літній період

75

Золотарьова С.А. Гістологічна будова шкіри сокільських ягнят з різноманітними відтінками смушку

78

Корх О.В. Продуктивність і відтворна здатність норок з різною стресо- чутливістю

82

Корінець Н.О. Підвищення якості спермопродукції бугаїв шляхом використання преміксу

86

Кравцов Е.К., Кукла Л.І., Глущенко Д.П., Поладян З.А., Рижков В.Г., Трончук A.I., Міненко К.В. Собівартість продукції тваринництва в залежності від продуктивності поголів’я

89

Кукла Л.І. Вирощуванню ремонтних телиць – інтенсивні чинники

96

Марченко В.А., Місюра Н.В. Пошук оптимальних шляхів реалізації яловичини

101

Маценко Т.А., Русько М.П., Полковник Р.П., Аттіна Н.Ф. Урожайність та якість зеленої маси люцерни в залежності від режимів скошування

104

Осипенко Т.Л. Вплив місяця отелення на вміст білка в молоці

110

Піскун В.І. Розробка та дослідження комплекту обладнання для перемішування стоків

113

Портянник С.В. Зміна концентрації загального білка і білкових фракцій сироватки крові корів і телят при застосуванні преміксів і препарату “Т”

117

Россоха В.І., Тур Г.М., Ворошина Т.Л., Віденко М.М., Бакшеева С.К. Вивчення методів отримання антилейкоцитарних сироваток- реагентів до антигенів 1-го класу SLA

121

Рубан М.С. Оцінка поєднуваності селекційних ознак у бугаїв-плідників за різними джерелами інформації

125

Скиба Б.С. Взаємозв’язок морфофункціональних ознак яєчників та матки з виникненням ановуляторних та асинхронних циклів

130

Соклакова О.В., Сушко О.Б., Осташко Ф.І. Ефективність безазотної кріоконсервації сперми бугаїв-плідників

136

Тихона Г.С., Дібіров М.К. Бактерицидні властивості цервікального секрету корів під час штучного осіменіння та трансплантації ембріонів

139

Хмельничий Л.М. Екстер’єрний тип та продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи

142

Ходарєв В.Я., Савран В.П., Піскун В.І., Грицаєнко В.І. Порівняльна оцінка роботи удосконаленого пульсоколектора ПВД-2-3 з апаратом АДУ- 1.02

146

Церенюк О.М. Оцінка ефективності поєднань різних генотипів свиней за допомогою математичних моделей

150

Шабля В.П. Апробація методики прогнозування надою

155

Шкурко Т.П. Продуктивні, технологічні і відтворні якості голштинської худоби у степовій зоні України в процесі акліматизації

160

Шульга Ю.І. Економічна ефективність використання заводської лінії Бериславця 4465 української степової білої породи свиней

163

Рік випуску: 2003