#83

Зміст

C
Балагуровсъкий С.В., Даншин В.О. Урахування збереженості потомства при оцінці бугаїв-плідників 3
Бігун П.П. Особливості накопичення радіонуклідів у продуктах бджільництва 7
Бойко О.Д., Валігура В.І. Поживна цінність різноструктурних раціонів при використанні різних методів її визначення 11
Бондаренко Г.П., Проценко М.Ю. Вплив загальної імунологічної реактивності первісток на молочну продуктивність 15
Борисовсъкий В.А. Проблема вибору критерію оптимізації селекційних програм 19
Бугров ОД., Тарасенко М.В., Субота О.В. Вплив стадії розвитку ембріонів на їх приживлюваність 24
Василевсъкий М.В., Злобіна Г.С., Шишленко Л.Ф. Визначення впливу способів згодовування концентрованих та об’ємистних кормів на перетравність поживних речовин у різних відділах шлунково- кишкового тракту бичків 30
Василевский М.В., Цюпко В.В., Злобіна Г.С., Шишленко Л.Ф., Польщі- кова І.Л. Вплив складу раціону на зникнення сухої речовини сило­су кукурудзяного з рубця великої рогатої худоби 34
Гноєвий В.І., Білокопитов О.М., Гопцій Т.І., Криворученко О.М. Цінність насіння амаранту селекції Харківського аграрного національного університету при використанні на продовольчі та кормові цілі 38
Горбунов Л.В., Суржанська Я.Ю. Температура внутрішньоклітинного кристалоутворення сперміїв бугаїв 44
Грицаєнко Л.В. Біотехнологія використання тваринницьких відходів 49
Дубовиков Д. А. Вплив зимового випасання на продуктивні якості породи прекос 51
Ільченко О.М. Продуктивність та енергетична ефективність використання гороху та сої на кормові цілі 55
Коняга В.М. Повноцінна годівля м’ясної худоби та ії вплив на інтенсивність росту і відтворювальну здатність 59
Кузнецов Г.Н. Физиологическое обоснование искусственного осемене­ния самок крупного рогатого скота в местах их содержания 66
Ларіна Н.О. Порівняльна характеристика маточного складу орловської рисистої породи у розрізі ліній та родин 71
Ліннік В.С. Вітроелектропристрій для живлення електроогорожі на пасовищі 76
Лобанова І.В. Середовище SOF ініціює компактизацію ранніх зародків овець IN VITRO 81
Медведева О.А. Забійні показники і морфологічний склад туш телят деяких порід 85
Мелкова Ю.Е. Аналіз генетичної структури основних родин свиней породи ландрас ООО “АПК ’’Донецький” 89
Міненко К.В., Міненко В.І. Ефективність виробництва яловичини при реалізації м’ясної худоби по різних каналах збуту 92
Мірошниченко І.П. Вплив магнію на ріст ремонтних свинок великої білої породи у віці 2-4 місяці 96
Миросъ В.В., Міненко В.І., Гончаренко Л.В., Рурський І.М., Ізвєков М.Є. Ефективність вирощування помісей, одержаних від схрещування корів української червоно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м’ясних порід 99
Парасочка І.Ф. Імуногенетичний аналіз за алелями груп крові свиней великої чорної породи 103
Персіков А. В. Використання тензорного обчислення знаходження оптимального рішення багатопараметричних рівнянь, що описують систему ведення молочного скотарства 107
Піскун В.І. Дослідження процесу зневоднення осаду стоків у бункері- зневоднювачі 110
Погорелов О.С. Вивчення залежності ефективності виробництва молока від рівня годівлі 114
Поладян З.А. Розробка і обґрунтування річних норм заготівлі кормів і їх структури для кролівництва по зонах України 117
Прудніков В.Г. Конверсія корму в поживні речовини та енергію їстівних частин туші симентальськими бичками різних типів 122
Россо Л.М., Барчук С.С., Татузян Р.А., Батиръ Ю.Г., Снєгур Ф.М. Співвідношення білків м’язової та сполучної тканини у найдовшому м’язі спини молодняку молочних порід 125
Рубан М.С. Лінійна оцінка типу молочної худоби 128
Рубан С.Ю., Персіков А.В., Гнидін В.В., Даншин В.О., Рубан М.С., Балагуровська Н.Л. Створення національної інформаційної системи для моніторингу і вибору напрямів динамічного розвитку галузі молочного скотарства 132
Скиба Б.С. Результативність штучного осіменіння корів від кратності їх осіменіння, сезону року і віку 137
Сушко О.Б., Соклакова О.В., Мірошніков А.М., Мірошнікова О.С., Шитов Г.Г. Використання препарату з плацентапрної тканини людини як антишокового компоненту в розріджувачах сперми бугаїв-плідників 141
Тихона Г.С., Бугров О.Д. Метод санації сперми та ембріонів великої рогатої худоби 144
Тищенко А.І. Продуктивність гібридного молодняку свиней в умовах свинокомплексу 148
Халін С.Ф. Ефективне використання природних сіножатей на схилах балок Лісостепу України 152
Церенюк О.М. Продуктивність чистопородного та гібридного молодняку української м’ясної породи свиней 156

Рік випуску: 2003