#82

Зміст

С

Новиков А.А., Мельник Ю.Ф., Костенко А.И. Тенденции развития коневодства в Украине

3

Волков Д.А. Породные ресурсы и проблемы коневодства Украины

13

Чорна О.А. Методи  розведення при одержанні переможців традиційних призів і їх застосування у селекції чистокровної верхової породи.

23

Новиков А.А., Павловская А.И. Новые подходы к оценке жеребцов- производителей чистокровной верховой породы по результатам испытаний потомства

25

Волков Д.А., Латка О.М. Методика оцінки жеребців–плідників української верхової породи за якістю нащадків

30

Бондаренко О.В. Спортивна роботоздатність коней різних порід

35

ПавленкоП.М., Гопка Б.М., Осадчий С.А. Проблемы селекции в украинской верховой породе

38

Волков Д.А., Линькова Н.В. Пути совершенствования русской рысистой породы в Украине

40

Лютых С.В. Перспективы работы с новоалександровской тяжеловозной породой лошадей

45

Головач М.Й. Вплив рівня інбридингу на показники відтворення і проміри статей тіла у коней гуцульської породи і їх помісей

48

Єфіменко М.Я.,  Стоянов Р.О., Стефурак Ю.П. Формування масиву гуцульської породи коней у гірських районах українських Карпат

51

Ткачова І.В. Організація централізованого племінного обліку у вітчизняному конярстві

55

Мельник Ю.Ф., Дідик М.В., Подоба Б.Є., Дзіцюк В.В., Россоха В.І.,

Новіков О.О. Генетичний моніторинг у конярстві України

60

Ворошина Т.Л. , Россоха В.І. , Тур Г.М., Івашура А.А., Мєлкова Ю.Е.,

Потапова Н.І. Імуногенетична характеристика популяції україн- ської верхової породи коней

63

Єфименко Л.Й., Россоха В.І., Добродеєва Л.Т. Цитогенетичне дослідження коней української верхової породи

66

Россоха В.І., Тур Г.М., Ворошина Т.Л., Івашура А.А., Євтушенко В.І., Кадацький О.М. Розробка методичних прийомів по створенню банку реагентів для атестації коней за групами крові

68

Івашура А.А., Россоха В.І., Тур Г.М., Ворошина Т.Л., Івашура М.М. Головний комплекс гістосумісності коня (ela) і стійкість до захворювань

72

Бондаренко О.В., Волков Д.А. Можливості прогнозування спортивної роботоздатності коней

75

Гопка Б.М., Павленко П.М., Осадчий С.А. Приватне конярство України

81

Новіков О.О., Маланчук Л.М. , Власюк М.С. , Скалюк І.М. Кінь для села…

83

Новіков О.О., Бондар А.А., Волкова Т.І., Косов В.А., Землянська Н.А. Перспективи розвитку м’ясного конярства в Україні

88

Лютых С.В.  Значение технологических условий выращивания в совершенствовании новоалександровской тяжеловозной породы лошадей

93

ОсадчийС.А. Гопка Б.М. Павленко П.М. Деякі біохімічні показники обміну речовин у коней російської рисистої породи

96

Ковальова Т.О., Новіков О.О., Мирось В.В. Індивідуальна робота з молодняком чистокровної верхової породи в підсисний період

100

Сушко О.Б., Медведовський О.В., Соклакова О.В., Новіков О.О., Таран С.П. Сучасні технології заготівлі, кріоконсервації та використання сперми жеребців-плідників

103

Пащенко Н.П. Продолжительность стадий полового цикла у кобыл украинской верховой породы

108

Дзіцюк В.В., Єфіменко М.Я. Мейотичні хромосоми еякульованих сперматоцитів жеребців

111

Жарких Т.Л., Ясинецкая Н.И.  Разведение шетлендских пони в Аскании- Нова

113

Рак Л.І., Стефаняк П.О. Високопродуктивні пасовища для коней за ресурсозберігаючою технологією

117

Волкова Т.И., Новиков А.А., Кандыба В.Н. Витаминно-минеральные добавки в кормлении лошадей

121

Пономаренко Н.Н. Коневодство Украины с древности до периода Киевской Руси

124

Бондар А.А. Конярство України: віхи історії і сучасність

131

Коновалов В.С. Генетико-биохимическая концепция развития меланосарком у лошадей серой масти

139

Власюк М.С., Скалюк І.М., Рущинська Т.М. Стан і перспективи розвитку конярства в західному регіоні України

143

Белогуров Ю.Я., Власов А.В. Состояние и перспективы развития коневодства в Луганской области

146

Судай В. Д. Сучасний стан та перспективи розвитку племінного конярства на Вінниччині

150

Рік випуску: 2002