#81

Зміст

С

Бігун П.П. Вплив кормової добавки “Ліпрокалнат” на зниження вмісту радіоцезію в організмі сухостійних корів

З

Бондаренко О.В. Методика оцінки роботоздатності коней, що використо­вуються в класичних видах кінного спорту

6

Бібенко О.В. Аналіз хімічного складу м’ясних продуктів, виготовлених прискореним методом

11

Василецъ В.Г., Мирось В.В., Ізвєков М.Є., Гончаренко Л.В., Василецъ О.С. Вирощування молодняку породи шароле до 8-місячного віку на відкритих майданчиках

15

Воловик М. Є. Склад молока і відтворювальна здатність корів голштинської та червоної степової порід

17

Волинець Р.В. Молочна продуктивність і показники молоко виведення при доїнні корів апаратами АДУ-1 і “ДУОВАК-ЗОО”

21

Гнатушенко О.В. Забійні показники, морфологічний склад туш і якість м’яса бугайців різних генотипів в залежності від технології виробництва яловичини

25

Горбунов Л.В., Антоненко Т.С. Способи реалізації різного характеру зміни швидкості заморожування статевих клітин та ембріонів тварин до заданих кінцевих температур

33

Горбунов Л.В., Суржансъка Я.Ю. Дослідження процесів кристалізації сперми бугаїв

38

Гриненко Г.О., Міненко В.П. Етологічні показники корів і новонародже­них телят при отеленнях корів у різних умовах утримання

42

Дубін А.М. До питання оцінки родин корів у молочному скотарстві

47

Коваленко Б.П. Проблема гетерозису та її вирішення в умовах товарного господарства

51

Ковальова Т.О. Вплив індивідуального виховання лошат чистокровної верхової породи у підсисний період на їх ріст, розвиток та поведінку після відлучення

55

Корінець Н. О. Вплив факторів вітамінно-мінерального живлення на спермопродукцію бугаїв-плідників

59

Корх І.В. Поведінка бугайців при вирощуванні їх на м’ясо в різних умовах утримання

61

Кукла Л.І. Нормативи витрат при вирощуванні ремонтних телиць

63

Ларіна Н. О. Порівняльна характеристика жеребців-плідників орловської рисистої породи у розрізі ліній

65

Лебедев П.В. Формування умовного статевого рефлексу у кнурів в залежності від віку та типу нервової діяльності

69

Лобанова І.В. Зміна відносних показників площі плазматичної мембрани ранніх зародків овець в процесі їх розвитку

72

Марков Ю.М., Помітун І.А., Лещенко А.В. Реакції поведінки та фізіологічний стан нутрій при різних режимах утримання

79

Махньова С.А. Підбір за відтінком смушку у сокільському вівчарстві

83

Медведева О. А. Ефективність використання бичків різних порід для виробництва телятини у степовій зоні України

86

Мєлкова Ю.Е. Порівняльна характеристика генетичної структури популяцій свиней породи ландрас фермерського господарства “Кегичівське” та ООО “АПК “Донецький”

89

Наумов Ю.Ф., Германенко О.М., Зось-Кіор М.В. Сучасний стан і перспективи виробництва та реалізації яловичини в луганській області

92

Остапенко Л.М. Селекція гусениць-мурашів шовковичного шовкопряда за інтенсивністю реакції хемотаксису

98

Панасюк І.М., Проценко О.В. Особливості росту телиць червоної степової породи і помісей з чорно-рябою голштинською породою

101

Парасочка І. Ф. Динаміка частот генотипів систем груп крові свиней великої чорної породи племзаводу “Красная звезда”

104

Піскун В.І. Біоенергетична оцінка технологій видалення стоків при промисловому виробництві свинини

108

Полковник Р.П. Підбір трав та їх сумішок при створенні культурних пасовищ для коней

111

Саприкін В.О. Вміст марганцю в органах та тканинах свиноматок, які одержували різні рівні цього мікроелемента під час поросності

116

Суханов С.В., Бойко О.А. Новий метод підвищення здатності шовковичного шовкопряда до амейотичного партеногенезу

119

Талалаева О.А. Порівняльна оцінка постнатального росту кролів основних порід

122

Татузян P.O., Барчук С.С., Россо Л.М., Гуртова Н.Д. Біологічна цінність протеїну зеленої маси кукурудзи та люцерни в залежності від фази розвитку рослин

125

Церенюк О.М. Ефективність промислового схрещування маток української м’ясної породи свиней з кнурами різних генотипів

128

Цюпко В.В., Василевсъкий М.В., Проніна В.В. Фізіологічні основи та принципи нормування білкового живлення великої рогатої худоби

133

Черненко О.М., Черненко О.І., Орехова О.А. Продуктивність, параметри молоковиведення та відтворювальна здатність голштинів залежно від стресостійкості

139

Чумак В. О., Семеренко Г.В. Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи на різних стадіях лактації

143

Шемет Ф.М. Ефективність впливу біостимуляторів на біологічні показники порід, що відрізняються вихідною шовконосністю

145

Шеремета В.І. Аналіз складу жирних кислот деяких органів телиць

148

Шуваев В.Т., Похил В.І., Микитюк В.В., Калініченко О.О., Задорожня О.М. Ефективність використання асканійських кросбредних баранів на матках дніпропетровського типу

152

Рік випуску: 2002