#80

Зміст

С
Афанасенко В.Ю. Оцінка успадковуваності ознак відтворної здатності молочних корів 3
Афанасенко С.Ю. Продуктивність ремонтних баранів породи прекос з різною звивистістю вовни 6
Берестова Л.Є. Трав’яне люцернове борошно в годівлі поросят 9
Бірюкова О.Д. Оцінка темпів генетичних змін за молочною продуктивністю у популяції української чорно-рябої худоби 12
Бойко О.В., Романов Л.М. Особливості гістологічної будови сім’яників бугайців м’ясних порід 14
Борисовський В.А. Генераційний інтервал як невід’ємна складова частина  ефективності селекційних програм 16
Ганчев М.М., Бондаренко Г.П. Взаємозв’язок молочної продуктивності первісток різних генотипів з індексом спаду енергії росту у допродуктивний період 21
Герасімов В.І., Пронь О.В. Привчання кнурів-плідників до взяття від них сперми на штучну вагіну і вибір умов їх утримання 23
Гложик І.З., Снітинський В.В., Іскра Р.Я. Вплив фізіологічного стану корів та цинку на інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення 27
Гнатушенко О.В. Використання надремонтних телиць червоної степової породи для виробництва яловичини за технологією м’ясного скотарства 30
Гноєвий В.І. Нові методичні підходи до оцінки анатомо-морфологічної будови грубих кормів 36
Горбунов Л.В. Спосіб виміру надвисоких швидкостей заморожування- відтавання ооцитів і ембріонів ссавців 39
Грицаєнко В.І. Експериментальні технології досліджень при використанні м’яса 43
Даншин В.О. Верифікація оцінок генетичної цінності корів 45
Дзіцюк В.В.Шельов А.В. Цитогенетичний контроль бугаїв м’ясних порід 48
Єфіменко М.Я., Подоба Б.Є., Чернякова Н.Є., Голубчук Ю.І., Заблудовський Є.Є., Пилипчук Ю.В. Енергетичний підхід до визначення в онтогенезі бажаного типу молочної худоби 50
Ільїнський О.В. Нові підходи до вивчення емісії метану у тваринництві 53
Йовенко І.В. Розведення української чорно-рябої молочної худоби за лініями і родинами в системі великомасштабної селекції 57
Злотін О.З., Галанова О.В., Ляшенко Ю.В., Залізняк Н.П., Різник Л.В., Петрова Н.В., Даньшина О.В. Використання біостимуляторів при вирощуванні порід шовковичного шовкопряда на промислових вигодівлях 59
Злотін О.З., Галанова О.В., Ляшенко Ю.В., Залізняк Н.П., Різник Л.В., Петрова Н.В., Даньшина О.В., Остапенко Л.М. Можливості використання препарату ДГ-803 в шовківництві 61
Кальчук Л.А., Пелехатий М.С. Зв’язок молочної продуктивності з показниками відтворної здатності та господарського використання у корів чорно-рябої породи 64
Коваленко Б.П. Деякі особливості формування відгодівельних, забійних і м’ясних якостей свиней великої чорної породи 67
Коваленко В.В Молочна продуктивність корів в залежності від інтенсивності їх росту 71
Коновалов В.С., Король Т.А., Білий Ю.О. Методика феногенетичного відбору чорно-рябої худоби за мастю 74
Корх I.В. Економiчна ефективнiсть виpощування бугайців на м’ясо з використанням у раціонах преміксів 76
Ляшенко В.В. Вплив років екстремумів сонячної активності на життєздатність шовковичного шовкопряда (bombyx mori l.) 79
Наркулов М.А., Гіхсієва Н.М., Юнусов Л.Ю. Вивчення фізико-хімічних властивостей та покращання розмотуваності дефектних коконів 82
Остапенко Л.М. Вплив добору гусениць-«мурашів» за реакцією хемотаксису на репродуктивну здатність шовковичного шовкопряда 85
Пелехатий М.С., Кальчук Л.А. Результати господарського використання корів чорно-рябої породи різного походження, генотипів і ліній 88
Пелехатий М.С., Ковальчук В.І. Ефективність використання різних методичних підходів оцінки молочного стада за екстер’єром і конституцією 91
Піскун В.І. Моделювання та оптимізація технологій видалення та обробки стоків 94
Помітун І.А. Методика об’єктивної оцінки оброслості овець тонкорунних і напівтонкорунних порід 98
Розпутній О.І.,Куркіна С.В. Використання системного підходу при вивченні міграції важких металів в умовах промислової технології виробництва яловичини, свинини і м’яса птиці 101
Рудик І.А., Ківа М.С., Хом’як О.А., Ставецька Р.В., Судика В.В. Вплив генотипу і середовища на ріст, розвиток та тривалість використання тварин української червоно-рябої та чорно-рябої порід 105
Савенко В.С., Гноєвий В.І., Мохотонко В.О. Прискорене вирощування насіння козлятнику східного 107
Сафонова Т.В., Злотін О.З. Вплив екологічних умов на динаміку репродуктивних ознак шовковичного шовкопряда 110
Стоянов Р.О., Осадча Л.В. Оцінка генетичної ситуації в популяціях тварин за генотипами груп крові 113
Ткачов А.Ф., Ключка М.О. Удосконалення методiв оцiнки племiнних якостей свиней 116
Хмельничий Л.М. Селекція червоно-рябої молочної худоби за екстер’єрним типом 120
Шабля В.П. Можливості прогнозування господарсько-корисних ознак за показниками живої маси телиць 123
Шигімага В.О., Ізотова І.Г., Сухоставська І.О. Візуалізація силових ліній електричного поля за допомогою діелектрофорезу еритроцитів 127

Рік випуску: 2001