#120

Зміст

С

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ (присвячено 100-річчю від заснування НААН України)

Руденко Є. В., Трішин О. К., Помітун І. А., Подобед Л. І., Шкавро Н. М.

3

LIPID PEROXIDATION IN THE HEART AND LIVER OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) UPON DISINFECTION BY FORMALIN

Tkachenko Н., Grudniewska J.

13

ВІКОВА ДИНАМІКА ЯКОСТІ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ

Аксьонов Є. О., Вакуленко І. С.

22

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСНОГО ГОЛУБІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (ОГЛЯДОВА)

Вінюков А. О., Вінюков О. 0

29

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СИЛОСІВ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО

Дроздова О. В., Дроздов С. Є., Василевський М. В., Єлецька Т. О., Халін С. Ф

39

САНІТАРНА ОБРОБКА ДОЇЛЬНО-МОЛОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕКОЛО­ГІЧНО БЕЗПЕЧНИМИ ЗАСОБАМИ САНІМОЛ Л ТА САНІМОЛ К

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М.

46

ЛІНІЙНА ОЦІНКА КОРІВ-ПЕРВІСТОК СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ КОМБІНО­ВАНОЇ ПОРОДИ ЗА ТИПОМ

Когут М. І., Каплінський В. В., Братюк В. М.

55

БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПЕРМИ КНУРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ СПЕРМОДОЗ

Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Акімов О. В., Стрижак Т. А., Череута Ю. В

63

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ВЛАСНОЮ ПЕРЕРОБКОЮ ПРОДУКЦІЇ

Марченко В. А., Гребень Л. Г.

69

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИЧ­НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Палій А. П

78

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ РІЗНИХ ЛІНІЙ

Петраш В. С., Корх І. В., Корх О. В

85

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ БК-Т НА ФОРМУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ І ПРИРОСТУ ТЕЛЯТ

Петренко С. В

94

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Пискун В. И., Осипенко Т. Л., Сикун Н. В

100

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОРМЛЕНИЯ ДОЙНОГО СТАДА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ПРИВЯЗНОГО К БЕСПРИВЯЗНОМУ СОДЕРЖАНИЮ

Подобед Л. И., Безалтычная Е. А

109

СЕЗОННА МІНЛИВІСТЬ БІЛКОВОГО СКЛАДУ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Полєва І. O

119

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЦИНКУ У ФОРМІ СУЛЬФАТУ ТА ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ ЦИНКУ

Редька А. І., Бомко В. С., Бабенко С. П., Чернявський О. O

127

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ІНДЕКС ДОБОВОГО ПРИБУТКУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПЛЕМІННИХ БУГАЇВ МОЛОЧНИХ ТА МОЛОЧНО-МЯСНИХ ПОРІД

Синицька О. O

135

ЕФЕКТИВНІСТЬ СХРЕЩУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

Ткачова І. В

142

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРВІСТОК ЗА РІЗНИХ СЕЗОНІВ НАРОДЖЕННЯ

Фадеєнко Я. Ю

152

ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ПОРІД УЕЛЬС ТА ЛАНДРАС ЗА ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ

Церенюк О. М.

160

ФЕНОТИПОВА КОНСОЛІДАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ БУДОВИ ТІЛА ДВОПОРОДНИХ СВИНОМАТОК

Церенюк О. М., Череута Ю. В., Церенюк М. В

168

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ДНК-ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ МІОСТАТИНУ ТА ІНСУЛІНУ У КУРЕЙ (ОГЛЯДОВА)

Шуліка Л. В

177

Рік випуску: 2018