#119

Зміст

С

Ф. І. ОСТАШКО – ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ (СПОГАДИ УЧНЯ)

Безуглий М. Д

3

ФЕДІР ІВАНОВИЧ ОСТАШКО – ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО (СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ)

Сушко О. Б

10

СПРАВА ВСЬОГО ЖИТТЯ

Кунець В. В

17

HEMATOLOGICAL PROFILE OF ENGLISH HALF-BREED HORSES REARED POMERANIAN REGION (NORTHERN POLAND)

Tkachenko H., Andriichuk A., Tkachova I.

22

IN VITRO ANTIMICROBIAL SCREENING OF THE ETHANOLIC EXTRACT OBTAINED FROM LEAVES OF FICUS PLATYPODA (MIQ.) A. CUNN. EX MIQ. (MORACEAE) AGAINST FISH BACTERIAL PATHOGENS

Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Gryshko M. M., Kasiyan O., Terech-Majewska E., Honcharenko V., Prokopiv A

34

BIOMARKERS OF OXIDATIVE STRESS IN THE CARDIAC TISSUE OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA M. FARIO L.) AFTER CHLORAMINE- T DISINFECTION

Tkachenko H., Grudniewska J.

49

ВПЛИВ МОНБЕЛЬЯРДСЬКИХ БУГАЇВ НА СЕЛЕКЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ

Адміна Н. Г.

58

ВПЛИВ СПОСОБУ УТРИМАННЯ НА ПРОДУКТИВНІ ТА ЕТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУГАЙЦІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯЛОВИЧИНИ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Білий В. П

65

ОЦІНЮВАННЯ ФІТОТОКСИЧНОСТІ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ЦИСТЕРН МОЛОКОВОЗІВ

Жукорський О. М., Стравський Я. С., Кривохижа Є. М.

69

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У МОЛОЧНИХ КОРІВ

Кузебний С. В., Шарапа Г. С

76

ВІДДІЛ БІОТЕХНОЛОГІЇ РЕПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН УКРАЇНИ

Кунець В. В

83

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН

Мартинюк І. М., Бєліков А. А

91

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК МАТОЧНИХ РОДИН В НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ ВАГОВОЗНІЙ ПОРОДІ

Павловський С. С., Ткачова І. В

99

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕРНОГО ГЕНУ (W2) ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЧЕНИХ ЗА СТАТТЮ ПОРІД ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА ТА З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ФОНДУ

Панченко О. М., Руденко Є. В., Суханов С. В., 3лотін О. З.

106

МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОГО СПОСОБУ КАСТРАЦІЇ

Повод М. Г., Михалко О. Г., Шпетний М. Б., Жижка С. В., Кліндухова І. М., Нечмілов В

114

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ МОЛОКА З РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Полєва І. О., Долгая М. М., Калашніков В. О., Курепін О. О.

122

ПРОГНОЗОВАНА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗНАЧЕННЯ ПЕДИГРІ ІНДЕКСУ БУГАЇВ-БАТЬКІВ

Синицька О. О.

128

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗВИТКУ ТЕЛИЦЬ НА ЇХ ПОДАЛЬШІ ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНІ ОЗНАКИ

Скляренко Ю. І.

134

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ ЯК СУЧАСНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ

Стрижак Т. А., Бєліков А. А., Коробов А. М., Стрижак А. В.

142

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК МАТОЧНИХ РОДИН В УКРАЇНСЬКІЙ ВЕРХОВІЙ ПОРОДІ

Ткачова І. В.

150

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТУШ СВИНЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ ТА ПЕРЕДЗАБІЙНОЇ ЖИВОЇ МАСИ

Храмкова О. М., Повод М. Г.

158

ВПЛИВ КРАТНОСТІ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНОМАТОК НА ЇХ ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ

Церенюк М. В.

165

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ В СВИНАРСТВІ

Церенюк О. М.

173

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ДВОПОРІДНИХ МАТОК

Церенюк О. М., Акімов О. В., Мартинюк І. М., Череута Ю. В.

185

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОБИЛ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Шахова Ю. Ю., Фурда І. В.

192

АНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ ІНСУЛІНУ В ПОПУЛЯЦІЇ М’ЯСО- ЯЄЧНИХ КУРЕЙ МЕТОДОМ ПЛР-ПДРФ

Шуліка Л. В.

196

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОБИЛ

Юсюк Т. А.

204

 

Рік випуску: 2018