#118

Зміст

С

LIPID PEROXIDATION LEVEL IN THE MUSCLE TISSUE OF THE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) UNDER IN VITRO INCUBATION WITH EXTRACTS FROM LEAVES OF VARIOUS CULTIVARS OF CAMELLIA JAPONICA L. (THEACEAE) (OVERVIEW)

Kharchenko I., Maryniuk M., Buyun L., Tkachenko H., Pazontka- Lipinski P., Witaszek M., Osadowski Z.

3

TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN THE MUSCLE TISSUE OF THE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) UNDER IN VITRO INCUBATION WITH EXTRACTS FROM LEAVES OF VARIOUS SPECIES OF SANSEVIERIA THUNB. (ASPARAGACEAE) (OVERVIEW)

Maryniuk M., Kharchenko I., Buyun L., Tkachenko H., Witaszek M., Pazontka-Lipinski P., Osadowski Z.

14

SEASONAL ALTERATIONS IN EXERCISE-INDUCED RESISTANCE OF ERYTHROCYTES IN HORSES INVOLVED IN RECREATIONAL HORSEBACK RIDING (OVERVIEW)

Pazontka-Lipinski P., Witaszek M., Tkachenko H

22

ANTIOXIDANT DEFENSES IN THE HEPATIC TISSUE OF GRAYLING (THYMALLUS THYMALLUS LINCK) AFTER CHLORAMINE-T DISINFECTION (OVERVIEW)

Tkachenko H., Grudniewska J.

29

ФОРМУВАННЯ ВАГОВИХ, ЛІНІЙНИХ ТА М’ЯСНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРОЛІВ М’ЯСО-ШКУРКОВОГО НАПРЯМУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ГОДІВЛІ

Аксьонов Є.O

40

ПРОДУКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЗА РІЗНОЇ ЇХ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Бабік Н. П., Федорович Є. I

48

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОВНИ І РУНА У ЯГНЯТ РІЗНОГО ГЕНОТИПУ, ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ ТА ТЕРМІНІВ ЗАБОЮ

Бойко Н. В

57

ПІДВИЩЕННЯ М’ЯСНИХ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ СХРЕЩУВАННІ

Ващенко О. В

65

ВИЗНАЧЕННЯ ДІЇ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОЇЛЬНО- МОЛОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА РІСТ КУКУРУДЗИ

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М., Осадчук В. Д

70

ВАГОВИЙ РІСТ ГУСЕЙ ОБРОШИНСЬКОЇ СІРОЇ ТА ОБРОШИНСЬКОЇ БІЛОЇ ПОРОДНИХ ГРУП В УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ

Заплатинський В. С., Федорович Є. I

76

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАСОВИЩНОГО УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКУ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРИРОДНО- КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Колісник О. І., Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А

84

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ З ВИРОБНИЦТВА КОМБІНОВАНОЇ ВИСОКОПРОТЕЇНОВОЇ КРОВ’ЯНО-ПІР’ЯНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ В ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС»

Корх І. В., Муржа І. І., Кебко В. Г., Кобаль Б. І., Зазуля І. М.

94

ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СЕЛЕК-ЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПОПУЛЯЦІЯМИ КУРЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ЛОКАЛЬНИХ ПОРІД

Кулібаба Р.O

104

ВПЛИВ РІВНЯ ЛІЗИНУ В РАЦІОНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ НА СЕКРЕ­ЦІЮ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА КОЕФІЦІЄНТИ КОНВЕРСІЇ КОРМУ

Михальченко С. А., Котляр О. С

114

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА АНАЛІЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ ЗА КЛІТКОВОГО РОЗВЕДЕННЯ В ЗВІРОГОСПОДАРСТВІ

Петраш В. С., Корх О. В

121

НОРМАЛІЗАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У КОБИЛ СТАРШЕ 15 РОКІВ

Платонова Н. П., Кокіш Д. В

129

ПАРАМЕТРИ МОДЕЛІ Т. БРІДЖЕСА ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ КРОЛІВ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ ТА СХРЕЩУВАННІ

Платонова Н. П., Коцюбенко Г. А., Піроцький О. М

133

ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК ТА РІСТ ПОРОСЯТ ЗА РІЗНОЇ СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ

Повод М. Г., Самохіна Є. А

140

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ МІОСТАТИНУ ТА КАЛЬПАСТАТИНУ У ОВЕЦЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ТА ПРЕКОС

Помітун І. А., Бойко О. А., Шуліка Л. В., Корх І. В., Кулібаба Р. О., Помітун Л. I

148

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КРОСБРЕДНИХ ОВЕЦЬ ПРЕКОС Х РОМАНІВСЬКА ЗА ОЗНАКАМИ ТИПУ НАРОДЖЕННЯ, ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ ТА ЯКОСТІ ВОВНИ

Рязанов П. O

154

ВИКИДИ АМІАЧНОГО НІТРОГЕНУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ У РАЦІОНАХ РИБНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК ТА ВІДХОДІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Семенов С. О., Семенов Є. С., Жукорський О. М.

161

ОЦІНКА ПЛЕМІННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЖЕРЕБЦІВ – ПЛІДНИКІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Соболь О. М.

170

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ ПОРІД КОНЕЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ГЕНОФОНДУ

Ткачова І. В

180

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ОЗНАКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ З РІЗНОЮ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ В ПЕРІОД “КРИЗИ ВІДЛУЧЕННЯ”

Церенюк О. М.

191

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВЕДЕННЯ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ СВИНЕЙ

Церенюк О. М., Акімов О. В., Мартинюк І. М., Хватова М. А., Череута Ю. В., Церенюк М. В

199

ДИНАМІКА ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ КУРЕЙ ПОРІД РОД-АЙЛЕНД ЧЕРВОНИЙ І ПЛІМУТРОК БІЛИЙ ЗА МУТАЦІЄЮ G2109A ЛОКУСУ MSTN

Шуліка Л. В

208

ДИНАМІКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОБИЛ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ ЗА СЕЗОННОГО ОТРИМАННЯ МОЛОКА

Юсюк Т. А

217

Рік випуску: 2017