#116

Зміст

С

ОМЕЛЬЯНЕНКО А. О. – РОЗРОБНИК ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ОСНОВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, ОРГАНІЗАТОР І НОВАТОР АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

3

CICHORIUM L. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БДЖІЛ КОРМАМИ

Адамчук Л. О., Броварський В. Д., Новицька А. Т., Білоцерківець Т. І

5

РОЗВИТОК КРОЛІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (ОГЛЯДОВА)

Аксьонов Є. О

15

ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КРОЛІВ У ВІКОВІЙ ДИНАМІЦІ

Вакуленко І. С., Петраш В. С

21

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЙНОГО РОСТУ І ЖВАВОСТІ КОБИЛ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

Глушак І. І., Хоменко М. В

29

ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ ТЕЛИЦЬ НА ТРИВАЛІСТЬ ЇХНЬОГО ЖИТТЯ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО СПОСОБУ УТРИМАННЯ

Данець Л. М

34

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ У ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ДІЇ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ПОВІТРЯ

Захаренко М. О., Волощук В. М., Хоценко А. В

39

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СЕЛЕКЦИИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Козырь В. С., Коваленко В. П., Геккиев А. Д

47

РОЗПОДІЛ GHR-АЛЕЛІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ КУРЕЙ РІЗНИХ ПОРІД

Кулібаба Р. О

54

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХЕЛАТІВ КУПРУМУ, ЦИНКУ І МАНГАНУ

Кулібаба С. В

61

АНАЛИЗ СВЯЗИ SNP ГЕНОВ GH И GHR С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОТОМСТВА БЫКОВ ПОРОД МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Лысенко Н. Г., Митиогло Л. В., Горайчук И. В., Колесник А. И., Джус П. П., Рубан С. Ю., Федота А. М

71

УСПАДКОВУВАНІСТЬ ТА ПОВТОРЮВАНІСТЬ ОЗНАК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ

Мачульний В. В

78

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РЕМОНТНИХ СВИНОК І ОСНОВНИХ СВИНОМАТОК

Мельник В. О., Поручник М. М., Бондар А. О., Шакун А. П

84

ГОДІВЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У ПЕРІОД СУХОСТОЮ

Михальченко С. А., Дімчя Г. Г

89

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ „ГИДРОЛАКТИВ” ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ

Нарижный А. Г., Походня Г. С., Джамалдинов А. Ч., Коробов Д. В

98

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРИЙОМУ ОЧИЩЕННЯ ДОЇЛЬНО- МОЛОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Палій А. П

104

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Петля М. І

109

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ ПРИ ОДНОРІДНОМУ ПІДБОРІ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ЗА ВІКОМ

Петраш В. С

116

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК F1 РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ЇХ ПРИПЛОДУ ПРИ ГІБРИДИЗАЦІЇ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Повод М. Г., Храмкова О. М

121

СЕЗОННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ НА ДОРОЩУВАННІ У СТАНКАХ ЗА РІЗНОГО РОЗМІРУ ГРУП ТА ТИПУ ПІДЛОГИ

Повод М. Г., Шпетний М. Б

126

ОЦІНКА ПЕРВІСТОК МОЛОЧНИХ ПОРІД УКРАЇНИ ЗА ОСНОВНИМИ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В

134

ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗАСОБАМИ ПРОБІОТИЧНОГО ЗАХИСТУ

Сідашова С. О

140

МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ СВИНАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стрижак Т. А., Сідашова С. О., Палагута А. В

151

ДИНАМІКА ПОГОЛІВ’Я І ПОКАЗНИКИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

Ткачова І. В

161

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ СІВЯС В СЕЛЕКЦІЇ СВИНЕЙ ПОРОДИ УЕЛЬС

Церенюк О. М., Шабля В. П., Акімов О. В

171

ОЦІНКА СПОРТИВНОЇ РОБОТОЗДАТНОСТІ КОНЕЙ ВИЇЗДКОВОГО НАПРЯМУ

Шевченко М. С

181

ВПЛИВ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЧОК У МОЛОЗИВНО-ПРОФІЛАКТОРНИЙ І МОЛОЧНИЙ ПЕРІОДИ НА МАЙБУТНЮ МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК

Шевчук Б. І

186

Рік випуску: 2016