#115

Зміст

С

НАРИС ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА ХВАТОВА

В. Кунець

3

ХВАТОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ – ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ РОЗВЕДЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЇ СВИНЕЙ (ДО 75-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Стрижак Т. А

5

ВПЛИВ ФАКТОРУ ТЕМПЕРАТУРИ ПЕРЕД ЗАБОЄМ СВИНЕЙ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА ТА САЛА

Баньковська І. Б., Березовський М. Д

12

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І БАЛАНС НІТРОГЕНУ У КОРІВ У ПЕРІОД СУХОСТОЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕОРГАНІЧНИХ СОЛЕЙ ТА ХЕЛАТІВ КУПРУМУ, ЦИНКУ І МАНГАНУ

Богороденко С. В

18

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАЗБАВЛЕНИЯ ДЕКОНСЕРВИРОВАННОЙ СПЕРМЫ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЕЕ КАЧЕСТВО

Буланова Н. В., Бугров А. Д.,Бащенко В. М

25

ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО ВИСОКОБІЛКОВОГО КОРМУ В ГОДІВЛІ КРОЛІВ

Вакуленко І. С., Данець Л. М., Лучин І. С., Данілова Т. М

31

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ ПОГОЛІВ’Я НА ТОВ «НВП «ГЛОБИНСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вацький В. Ф., Шаферівський Б. С

36

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНОМАТОК В УМОВАХ ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Войтенко С. Л., Васильєва О. О., Бейдик Н. М., Вишневський Л. В

41

АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ТЕЛИЧОК ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В РІЗНИХ УМОВАХ УТРИМАННЯ ЗА ДІЇ ЛІТНІХ ТЕМПЕРАТУР ПОВІТРЯ

Ворожбит Н. М

47

ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ В МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСАХ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ТВАРИН ТА ПОСТАЧАННІ АГРАРНО- ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Гуменний В. Д., Гумен В. В., Козловська М. В., Остапенко А. І., Ємець О. Ю

54

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНІЙНОЇ ОЦІНКИ ТИПУ БУДОВИ ТІЛА МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ М’ЯСНИХ ПОРІД

Джус П. П., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В

63

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ВІД ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО СПОСОБУ УТРИМАННЯ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ

Дібіров Р. М., Шабля В. П., Корх І. В

69

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАДХОДЖЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ РОЗЧИНІВ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОЇЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ФЕРМАХ У ДОВКІЛЛЯ

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М

75

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАГНІЄВМІСНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ

Зінов’єв С. Г., Біндюг Д. О., Біндюг О. А., Манюненко С. А

82

ДИНАМІКА ЗМІНЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ БДЖОЛИННОГО ОБНІЖЖЯ ПРОТЯГОМ ПИЛКОНОСНИХ СЕЗОНІВ

Калініна І. Г

92

ВПЛИВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ НА ДИНАМІКУ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА ТА БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ У СИРОВАТЦІ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

Калиниченко Г. І., Кислинська А. І

103

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СВИНОМАТОК ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ

Коваленко Б. П

109

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМЫХ И РЕЦИПРОКНЫХ КРОССОВ В СЕЛЕКЦИИ ПОЛТАВСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ

Коваленко В. Н

115

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЇ ЧОТИРЬОХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У РІЗНИХ ФОРМАХ У ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ СВИНОК НА ЇХ ПОКАЗНИКИ РОСТУ

Котляр О. С

120

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ДВОХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МІКРОЛІНІЙ КУРЕЙ ПОРОДИ БІРКІВСЬКА БАРВИСТА

Кулібаба Р. О

127

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ CTSL ТА MC4R В ПОПУЛЯЦІЯХ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД

Лихач В. Я., Шебанін П. О., Балацький В. М

134

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК М’ЯСНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Мартинюк І. М

139

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЗА РІЗНИХ СЕЗОНІВ НАРОДЖЕННЯ

Михальченко С. А., Фадеєнко Я. Ю

144

УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ХРЯКОВ НЕГОРМОНАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Нарижный А. Г., Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И

149

СИСТЕМА ДОБОРУ І ПІДБОРУ СВИНЕЙ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ ЗА МЕТОДОМ BLUP

Небилиця М. С

155

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ ЧИСТОТИ ВИМЕНІ КОРІВ

Палій А. П

165

ДИНАМІКА РОСТУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Пелих В. Г., Ушакова С. В

169

ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ВИМЕНІ КОРІВ ШВІЦЬКОЇ ПОРОДИ ЯК ПОКАЗНИК АДАПТАЦІЇ ДО ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Піщан І. С

176

РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕМОНТНИХ КНУРІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Рибалко В. П., Мельник В. О., Кравченко О. О

183

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СОЄВОГО ТА СОНЯШНИКОВОГО ЛЕЦИТИНУ В КОМБІКОРМАХ

Рубан Н. О., Цап С. В., Оріщук О. С

189

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ (ОЦІНОЧНИХ) ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

Рукавиця А. А

195

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ В САДКАХ НА АКВАТОРИИ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЗМИЕВСКОЙ ТЭС

Старко Н. В., Бусыгина И. Э

203

МІКРОКЛІМАТ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЇХ ДОРОЩУВАННЯ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Ткачук О. Д., Повод М. Г

208

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМИЕВ У ХРЯКОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

Федяева А. С

214

ФОРМУВАННЯ М’ЯСНОСТІ СВИНЕЙ РІЗНОГО ТИПУ ПРОДУКТИВНОСТІ У ПІСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ

Хватов А. І., Хватова М. А

218

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ ПОРІД ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС В УКРАЇНІ

Церенюк О. М., Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Череута Ю. В

227

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ФІТОДОБАВКИ ПРИ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ В УМОВАХ НАДМІРНОГО ЕКОЦИДНОГО ВПЛИВУ

Чалая О. С

237

КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ СКОТАРСТВА

Шабля В. П., Шабля П. В

242

ВПЛИВ ВІКУ ДОСЯГНЕННЯ ЖИВОЇ МАСИ 100 КГ НА ТОВЩИНУ ШПИКУ ГІБРИДНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Шаферівський Б. С., Васильєва О. О

253

ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ПІДСИСНИХ ТА ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ ВІД СКЛАДУ РАЦІОНІВ

Юлевич О. І., Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф

258

ИЗУЧЕНИЕ СТАДИЙ ЭМБРИОГЕНЕЗА У СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ

Юхно В. А., Барановский Д. И., Хохлов А. М

263

 

Рік випуску: 2016