#114

Зміст

С

ЕКСТЕР’ЄРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЧНИХ КОРІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЇХ УТРИМАННЯ

Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Панченко О. М., Адмін О. Є

3

АКТИВНІСТЬ ТРАНСАМІНАЗ ТА ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ЯК ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ КОНЕЙ СПОРТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ

Андрійчук А. В., Ткаченко Г. М., Ткачова І. В

8

ДИНАМІКА ВГОДОВАНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ УПРОДОВЖ ЛАКТАЦІЇ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНО-БОКСОВОГО УТРИМАННЯ

Борщ О. О

17

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЕМБРІОНІВ – РЕГУЛЬОВАНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ ДВІЙНЯТ

Бугров О. Д., Гончар О. Ф

24

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ЖЕРЕБЦІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Глушак І. І

31

ДИНАМІКА ЛІНІЙНОГО РОСТУ І РОБОТОЗДАТНОСТІ МОЛОДНЯКУ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Глушак І. І., Котирло Д. Ю

36

ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ КОБАЛЬТУ В КОМБІКОРМАХ

Голубєв М. І

42

МОЛОЗИВО – РІДКЕ ЗОЛОТО! (ПОРАДИ ФАХІВЦЯМ ТВАРИННИЦТВА)

Гуменний В. Д., Гумен В. В., Ємець О. Ю., Остапенко А. І

47

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ БЕЗПРИВ’ЯЗНИМ УТРИМАННЯМ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ

Дібіров Р. М., Криворучко Ю. І

57

ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПОРОДИ ШАРОЛЕ

Дробязко О. В., Россоха В. І

63

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СУМІСНИХ ПОСІВІВ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО

Дроздова О. В

69

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БАЛАНСУЮЧИХ ДОБАВОК

Косов М. О

74

УТВОРЕННЯ ГЕТЕРОДУПЛЕКСНОЇ ДНК ПРИ АМПЛІФІКАЦІЇ ФРАГМЕНТІВ ГЕНІВ TGF-B2 ТА CHD У ПТАХІВ

Кулібаба Р. О

77

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ RAPD-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГУСЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Ляшенко Ю. В

83

ІНТЕНСИВНЕ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА СУЧАСНИМИ НОРМАМИ ГОДІВЛІ

Михальченко С. А., Дімчя Г. Г

90

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОРГАНІЧНОГО СЕЛЕНУ

Мусіч О. І

98

ВИЗНАЧЕННЯ САНІТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ РИБИ У РАЗІ ВИЛОВУ ЇЇ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Назаренко С. М., Петров Р. В

103

КЛАСИФІКАЦІЯ МОЛОЧНОЇ ЛІНІЇ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Палій А. П., Васильева Ю. О

109

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ГНОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ З ОТРИМАННЯМ ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ

Піскун В. І

113

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА ТА ЙОГО В’ЯЗКІСТЬ

Піскун В. І., Ходарєв В. Я

119

ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ДРУГОЇ ЛАКТАЦІЇ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ УДОЮ НА РАННІЙ СТАДІЇ ЛАКТОПОЕЗУ

Піщан С. Г., Гончар А. О., Литвищенко Л. О., Капшук Н. О

124

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Повод М. Г., Бондаренко М. С., Грищенко С. М

132

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА ВІВЦЕМАТОК ПОРОДИ ПРЕКОС ІЗ РІЗНОЮ КІЛЬКІСТЮ НАРОДЖЕНИХ ЯГНЯТ

Помітун І. А., Паньків Л. П., Помітун Л. І

137

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЛЕЦИТИНУ

Рубан Н. О

141

ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Стефурак І. В., Пасайлюк М. В., Стефурак Ю. П

147

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ПРИ ЇХ СХРЕЩУВАННІ З КНУРАМИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Стрижак Т. А

155

ВИКОРИСТАННЯ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОРІД ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Ткачова І. В

162

ВПЛИВ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН РИСИСТОГО МОЛОДНЯКУ

Ткаченко О. О

167

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ СВИНАРСТВА В ІСТОРИЧНИХ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТАХ

Хватов А. І., Хватова М. А

172

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИННИХ ЕКСТРАКТІВ У СЕРЕДОВИЩАХ ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ СПЕРМИ КНУРІВ

Церенюк О. М., Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Рябініна О. В

182

РІВЕНЬ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ

Череута Ю. В

188

ОЦІНКА ОЗНАК РОБОЧОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДНЯКУ СПОРТИВНИХ ПОРІД ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ НИМИ

Шевченко М. С., Ткачова І. В

195

РОЗМІР ВИМ’Я КОБИЛ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЇХ ДОЇННЯ

Юсюк Т. А., Гопка Б. М

200

 

Рік випуску: 2015