#113

Зміст

С

КОРОТКИЙ НАРИС ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА О. Д. БУГРОВА

Руденко Є. В

3

ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ СВИНЕЙ СУЧАСНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА СТРЕСОСТІЙКІСТЮ

Акімов О. В

6

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СПОНТАННОЇ ТА ІНДУКОВАНОЇ СТАТЕВОЇ ОХОТИ ЗА КРИСТАЛАМИ ЦЕРВІКАЛЬНОГО СЛИЗУ У ВІВЦЕМАТОК

Безвесільна А. В., Тихона Г. С., Хмельков В. М

12

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ КАРАФЕСТ+OV НА СТРУКТУРУ І ФУНКЦІЮ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У КРОЛИЦЬ

Беседовська К. С

16

ПОКАЗНИКИ ЗАВОДСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ КОБИЛ ТРАКЕНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ

Бєлікова К. В

22

ФОРМУВАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОВНИ ЯГНЯТ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Бойко Н. В

28

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩ ІЗ ДОДАВАННЯМ N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕНУ ТА L- ЦИСТЕЇНУ НА ЯКІСТЬ СПЕРМИ БУГАЇВ

Бугров О. Д., Буланова Н. В

33

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ РН И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ХРАНЕНИЯ В РАЗНЫХ ЕМКОСТЯХ

Бугров А. Д., Мартынюк И. Н

38

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ТРАНСПЛАНТАЦІІ ЕМБРІОНІВ У СИСТЕМІ СЕЛЕКЦІЙНОІ РОБОТИ З МАЛОПЛОДНИМИ ВИДАМИ ТВАРИН

Бугров О. Д., Ткачова І. В

43

РАННЯ ДОІМПЛАНТАЦІЙНА ЕМБРІОНАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ У ТЕЛИЦЬ ТА КОРІВ

Бугров О. Д., Хмельков В. М

52

ВПЛИВ ІНТЕРВАЛУ МІЖ ОСІМЕНІННЯМИ НА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ТА ТЕЛИЦЬ

Бугров О. Д., Шахова Ю. Ю., Кришталь О. М

58

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА В ГОДІВЛІ КРОЛІВ

Вакуленко І. С., Данець Л. М., Данилова Т. М

65

СПЕРМА ЖИВОТНЫХ В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМ КОНТРАСТЕ

Васильев В. С., Лисиченко Н. Л., Дорич О. В

71

ДИНАМІКА ЛІНІЙНОГО РОСТУ І РОБОТОЗДАТНОСТІ ЖЕРЕБЦІВ ОРЛОВСЬКОІ РИСИСТОІ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОІ СЕЛЕКЦІІ

Глушак І. І

78

ЦИТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОКАТОГО ТА БІЛОГО ТОВСТОЛОБИКІВ ОКРЕМИХ РИБОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Глушко Ю. М

83

ПРИСТРІЙ ДЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЕМБРІОНІВ ССАВЦІВ, ЗАСНОВАНИЙ НА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВІЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ ОХОЛОДЖЕННЯ

Горбунов Л. В., Саліна А. С., Пасько М. О

89

ВПЛИВ ОБ’ЄМІВ ТРОТОВИХ РОБІТ НА РОЗВИТОК ДВОРІЧНОГО МОЛОДНЯКУ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

Корнієнко О. О., Мирось В. В

98

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕРАПІЇ БУГАЇВ ІЗ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ БАЛАНОПОСТИТАМИ

Кошевой В. І., Науменко С. В

105

АНАЛИЗ СВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ГОРМОНА РОСТА (BGH) С РОСТОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ КОРОВ ЮЖНОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ

Крамаренко А. С., Гиль М. И., Гладырь Е. А., Найдёнова В. А., Дубинский А. Л., Зиновьева Н. А

112

ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИННОГО ПРЕПАРАТУ З ОВЕЧОЇ ПЛАЦЕНТИ

Лобачова І. В

120

СУЧАСНИЙ СТАН ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Лютих С. В

127

ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ООЦИТ- КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ПРОЛОНГОВАНОМУ ГІПОТЕРМІЧНОМУ ЗБЕРІГАННІ ЯЄЧНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Міненко Г. В., Гречуха М. Д

136

МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ВІДПОВІДНО ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ НА МАЛИХ ФЕРМАХ УКРАЇНИ

Мирось В. В

141

ВПЛИВ ПОРОДНОСТІ МОЛОДНЯКУ ХУДОБИ НА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕЖИМНОГО ПІДСОСУ

Мирось В. В., Василець В. Г., Ковтун С. Б

145

ГЕТЕРОГЕННІСТЬ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП БІЛОГО ТОВСТОЛОБИКА ЛИМАНСЬКОГО ДВСРП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нагорнюк Т. А

150

ПОКАЗАТЕЛИ САНИРОВАННОЙ СПЕРМЫ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНОМАТОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГХЦС СРЕДЫ

Нарижный А. Г., Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Анисимов А. Г., Файнов А. А

156

ВПЛИВ ЛАТЕРАЛЬНОСТІ ІМПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ У ТЕЛИЦЬ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ У КОРІВ-ПЕРВІСТОК

Науменко Н. С

162

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕРАПІЇ КНУРІВ ІЗ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ БАЛАНОПОСТИТАМИ

Науменко С. В., Кошевой В. І

168

СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПОКАЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОЛОСТРАЛЬНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КОРІВ

Онищенко О. В

174

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ МОЛОКОПРОВОДУ

Палій А. П

178

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ГНОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ З РОЗДІЛЕННЯМ НА ФРАКЦІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ

Піскун В. І

182

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ СТОКІВ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ.

Піскун В. І

189

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ СЕЛЕГУМАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ ІЗ ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ

Плугатирьов В. П., Довгопол В. Ф

197

СЕЛЕКЦІЙНЕ НАДБАННЯ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА УКРАЇНИ: ПОЛІСЬКА М’ЯСНА ПОРОДА

Почукалін А. Є., Резнікова Ю. М., Прийма С. В

201

СПОРТИВНА РОБОТОЗДАТНІСТЬ МОЛОДНЯКУ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Рущинська Т. М., Ткачова І. В

210

КОНЦЕНТРАЦІЯ 137CS У ЯЛОВИЧИНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТРИТИКАЛЕ В РАЦІОНАХ БУГАЙЦІВ

Савченко Ю. І., Савчук І. М., Савченко М. Г., Михальченко С. А

215

СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ У КОРОВ ПО РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР ВО ВЛАГАЛИЩЕ

Самынина М. Г

220

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЯЦІЇ РЕПРОДУКЦІЇ ОВЕЦЬ ТА КІЗ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Скляров П. М., Кошевой В. П., Бугров О. Д

225

ОЦІНКА КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ СУЧАСНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗА ВІДТВОРЮВАЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ

Стрижак Т. А

230

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ БУГАЇВ ПРЯМИМ ЗАНУРЕННЯМ ДВОСТІННО-СІТЧАСТИХ КАСЕТ ЗІ СПЕРМОДОЗАМИ У ЗРІДЖЕНИЙ АЗОТ

Сушко О. Б

236

СПОСІБ БОРОТЬБИ З БАКТЕРІАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА

Терновська Н. I., Дмитрієва О. В., Литвин В. М

247

ФЕНОТИПОВА КОНСОЛІДАЦІЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТКАНИННИХ ЕКСТРАКТІВ

Тимофієнко І. М

252

ТРИВАЛІСТЬ ЕМБРІОГЕНЕЗУ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНЕТИПОВИХ І ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ

Ткачова І. В

257

МОНІТОРИНГ ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН У ПОПУЛЯЦІЯХ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Россоха В. І., Ковальова Т. М., Тур Г. М

267

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ КОРІВ ІЗ ДІОРГАННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Федоренко С. Я

271

ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ МОЛОЧНИХ КОРІВ ТА ПРИЧИНИ У НИХ ПАТОЛОГІЧНИХ РОДІВ

Харенко М. І., Гребеник Н. П., Рисліна Л. В

275

СЕЛЕКЦІЯ ЗА КОМБІНАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЯК НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВИНЕЙ

Хватова М. А

281

ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ВІДТВОРЮВАЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ СВИНОМАТОК

Церенюк О. М

288

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЗА ДИНАМІКОЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГОРМОНІВ І АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ

Черненко О. М

294

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ТА ПОГОДНИХ УМОВ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПОВЕДІНКУ КОРІВ ЗА ЇХ УТРИМАННЯ НА ГЛИБОКІЙ ПІДСТИЛЦІ

Шабля В. П., Задорожна І. Ю., Балагуровська Н. Л., Зволейко Д. В., Дібіров Р. М

300

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І АПАРАТУРИ ЕЛЕКТРОМАНІПУЛЯЦІЇ У КЛІТИННІЙ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Шигимага В. О

305

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ПЛАЗМІ ТА СПЕРМІ КНУРЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Стояновський В. Г., Шостя А. М., Усенко С. О

309

ВІКОВІ ЗМІНИ АНДРОГЕНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗМУ У САМЦІВ ЩУРІВ

Щербак О. В., Бречка Н. М

318

 

Рік випуску: 2015