#112

Зміст

С

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ДОСЯГНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВИНАРСТВІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ З ГЕНЕТИКИ І РОЗВЕДЕННЯ ПРОФЕСОРА В. О. МЕДВЕДЄВА

Іонов І. А

3

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ГЕНОТИПУ ТА ТИПУ ПІДЛОГИ НА МАСУ ТУШ І ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ СВИНЕЙ

Баньковська І. Б

11

СПОГАДИ ПРО НАУКОВУ ПРАЦЮ У ВІДДІЛІ СВИНАРСТВА

Бєліков А. А

18

ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ГОДІВЛЕЮ ТВАРИН РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУП ТА НАПРЯМІВ ПРОДУКТИВНОСТІ

Борисенко В. Г

24

РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДУ І РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РАЦІОНІВ І ПРЕМІКСІВ ДЛЯ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ ЗА ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ ПРОГРАМИ MICROSOFT EXCEL

Дєдова Л. О., Кебко В. Г., Рубан С. Ю., Порхун М. Г., Передрій М. М

30

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ ГНОЙОВИХ СТОКІВ НА СВИНОКОМПЛЕКСАХ

Іванов М. Ю

41

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН У МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Іжболдіна О. О

48

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ ТА ЗМІНИ ПОКАЗНИКА АКТИВНОЇ КИСЛОТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ДОЗРІВАННЯ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ ПОРОДИ УЕЛЬС ІЗ РІЗНОЮ СХИЛЬНІСТЮ ДО СТРЕСУ

Корх І. В., Бутенко В. О

55

СПЕРМОПРОДУКТИВНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Кравченко О. О

62

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ И ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ

Лобан Н. А

66

ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ – БАЗОВИЙ МЕТОД ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Мартинюк І. М

76

РІЗНИЦЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРОДИ

Мельник В. О

81

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПРОДУКТИВНА ДІЯ ЗГУЩЕНОЇ БАРДИ КУКУРУДЗЯНОЇ У СКЛАДІ РАЦІОНІВ ДІЙНИХ КОРІВ

Михальченко С. А., Цуп В. І., Василів А. П

86

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЧИСТОПОРОДНИХ ТА ГІБРИДНИХ СВИНЕЙ

Нарижна О. Л

93

СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА У ХРЯКОВ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Нарижный А. Г., Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Файнов А. А

97

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ СВИНЕЙ

Небилиця М. С

102

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК РІЗНОГО ТИПУ ПІСЛЯ ДОЇННЯ

Палій А. П

109

СПЕЦИФІКА ГЕНОФОНДУ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ В ПОРІВНЯННІ З АЛЕЛОФОНДОМ ОСНОВНИХ ПОРІД СВИНЕЙ УКРАЇНИ

Парасочка І. Ф

114

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ

Піскун В. І

119

ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ОДНОФАЗНОЇ ТА ДВОФАЗНОЇ ВІДГОДІВЛІ НА ГЛИБОКІЙ ПІДСТИЛЦІ ТА РІЗНОГО РОЗМІРУ ГРУП І СТАНКОВОЇ ПЛОЩІ

Повод М. Г

125

ЕКОЛОГІЧНА ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ СУШІННЯ РІДКОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ

Славов В. П., Дідківський А. В., Дєдова Л. О., Кебко В. Г., Михальченко С. А., Корх І. В

130

ВІДГОДІВЕЛЬНІ Й М’ЯСНІ ОЗНАКИ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ІМПОРТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ

Стрижак Т. А

139

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКА ВЕЛИКОПЛІДНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ОДЕСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ

Сусол Р. Л

143

ПОРОДА ЛАНДРАС, ЇЇ АДАПТАЦІЙНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Топіха В. С., Лихач В. Я., Лихач А. В

150

ОЦІНКА СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ «ГОЛУБІВСЬКИЙ» ЗА ОЗНАКАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

Халак В. І

159

ФЕНОТИПІЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ ЛІНІЙ І РОДИН ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ УЕЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ

Хватова М. А

167

М’ЯСНІСТЬ СТРЕСОСТІЙКОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

Церенюк О. М

176

СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТЕЙ В ГНІЗДАХ СВИНОМАТОК

Церенюк О. М., Акімов О. В., Тимофієнко І. М

182

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Чалая О. С

197

ЕРГОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ

Череута Ю. В

201

ОГЛЯДИ

БІЛОГУБ Д. К. – ВІДОМИЙ УЧЕНИЙ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Кунець В. В

206

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Козырь В. С., Хмелева Е. В

209

 

Рік випуску: 2014