#111

Зміст

С
ВОЛКОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ – КОРИФЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНЯРСТВА

Іонов І. А.

3
ЛАБОРАТОРІЯ КОНЯРСТВА ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН – НАУКОВИЙ ЦЕНТР ІППОЛОГІЇ В УКРАЇНІ (ДО 70-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ)

Волков Д. А., Ткачова І. В., Корнієнко О. О., Кураксіна В. О.

6
ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛОШАДИ НА ПЕТРОГЛИФАХ ДРЕВНИМИ СТЕПНЫМИ НАРОДАМИ ЕВРАЗИИ

Гузеев Ю. В., Гончаренко И. В., Винничук Д. Т.

14
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧИСТОКРОВНОГО КОННОЗАВОДСТВА (СРЕДИНА XVIII – НАЧАЛО XX СТ.)

Кунец В. В., Ткачева И. В., Гончаренко Л. В., Вартовник М. С.

21
ДІБРІВСЬКИЙ ПЛЕМІННИЙ КІННИЙ ЗАВОД, ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Стрижак Т. А., Лабунець С. С., Лабунець А. С., Ткачова І. В., Стрижак В. В.

33
АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ БОНДАРЮ – КОЛЛЕГЕ И ДРУГУ

Кунец В. В.

40
РОЗВЕДЕННЯ, СЕЛЕКЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ
МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРАКЕНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

Бєлікова К. В.

44
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗІГРАШУ ТРАДИЦІЙНИХ ПРИЗІВ ДЛЯ КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ У РОЗРІЗІ ЛІНІЙ ТА МАТОЧНИХ РОДИН

Буренко А. В.

50
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ В УКРАЇНІ

Волков Д. А., Лютих С. В.

58
СОХРАНЕНИЕ МЕСТНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОНЕВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Герман Ю. И., Чавлытко В. И., Горбуков М. А.

64
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД КОНЕЙ УКРАЇНИ

Гладій М. В., Бондаренко О. В., Вишневський Л. В., Ільницька Т. Є.

69
СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА ТРИРІЧНИХ ЖЕРЕБЦІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

Глушак І. І.

78
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК ПОПУЛЯЦІЇ КОНЕЙ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ

Корнієнко О. О., Волков Д. А., Ткачова І. В., Гданська К. В., Алещенко О. О.

84
ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК СУЧАСНИХ МАТОЧНИХ РОДИН І ГНІЗД РИСИСТИХ ПОРІД УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Корнієнко О. О., Гданська К. В.

96
СУЧАСНИЙ СТАН ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ УКРАЇНИ

Корнієнко О. О., Гданська К. В.

110
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

Латка О. М.

116
ГЕНЕТИКА
ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ДО ТЕОРЕТИЧНО ОЧІКУВАНИХ ПРИ ДОСЛІДЖЕНІ ГОМОЗИГОТНОСТІ У ПОПУЛЯЦІЇ КОНЕЙ РИСИСТИХ ПОРІД

Алещенко О. О., Тур Г. М., Россоха В. І.

128
ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ ДИСТАНЦІЙ МІЖ ПОПУЛЯЦІЯМИ КОНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ISSR-МАРКЕРІВ

Куриленко Ю. Ф., Супрун І. О.

132
ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖЕРЕБЦІВ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ У РОЗРІЗІ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Россоха В. І., Бровко О. В., Алещенко О. О., Тур Г. М.

141
МОНІТОРИНГ ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН У ПОПУЛЯЦІЯХ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Россоха В. І., Ковальова Т. М., Тур Г. М.

146
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗАВОДСЬКИХ ПОРІД КОНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ ДНК

Россоха В. І., , Шкавро Н. М.

150
ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА ГОМОЗИГОТНОСТЬ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ

Храброва Л. А., Блохина Н. В.

156
ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Егоров Б. В., Цюндык А. Г.

163
ГОДІВЛЯ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ

Жукорський О. М., Ткачова І. В.

170
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ КОНЯ ТА БЕЗПЕКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Гончаренко Л. В., Шевченко М. С.

175
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КОНЕЙ РІЗНИХ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ

Кукла О. Л.

181
ЗВ’ЯЗОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОБИЛ ДІБРІВСЬКОГО КІННОГО ЗАВОДУ З ПОКАЗНИКАМИ ПРОМІРІВ, ІНДЕКСІВ ТА ПАРАМЕТРІВ ВИМЕНІ

Лютих С. В.

191
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ БОЙОВИХ КОНЕЙ ДЛЯ ЛИЦАРСЬКИХ ТУРНІРІВ (ОГЛЯДОВА)

Рязанов П. О.

195
РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА ЛОШАДЕЙ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ БЛИЗНЕЦОВСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соболь О. М.

201
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МОЛОКА КОБИЛ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ ТА КУМИСУ

Тарадайко А. П.

208
КОНСТРУКЦІЯ ЗИМОВОЇ ПІДКОВИ ДЛЯ КОНЕЙ Л-1

Тарасенко О. О., Петрушко М. П., Луценко М. В.

213
ESTIMATION OF THE EFFECTIVE NORMAL DRAUGHT STRENGTH OF THE HORSES TEAM WORKING ON THE ROUT PALENICA BIALCZANSKA – WLOSIENICA IN THE YEAR 2012

Jackowski Maciej, Bartmanska Katarzyna

219
TOURISM ATTRACTION OF THE THREE – DAYS HORSE RALLIES

Jackowski Maciej, Bartmanska Katarzyna

223
TOURISM ACTIVITY OF THE HUCUL HORSES STUD GLADYSZOW

Jackowski Maciej, Bartmanska Katarzyna

238
ФІЗІОЛОГІЯ, БІОХІМІЯ, ВЕТЕРИНАРІЯ
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Андрійчук А. В.

254
ЕФЕКТИВНІСТЬ БОРОТЬБИ З ЕКТОПАРАЗИТОЗАМИ КОНЕЙ В УМОВАХ ГІРСЬКИХ ПАСОВИЩ

Березовський А. В., Тимошенко Н. В.

262
ВПЛИВ ТРЕНІНГУ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОГІР’Я НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОНЕЙ

Березовський А. В., Фотіна Т. І., Дворська Ю. Е.

267
ВЕТЕРИНАРНИЙ СУПРОВІД У КОНЯРСТВІ

Винярська А. В., Стибель В. В., Подоляк В. П., Наличник Я. А.

272
РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІЗООТОЛОГИЧНОГО МОНИТОРИНГУ ЛЕПТОСПІРОЗУ КОНЕЙ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Зон Г. А., Кузнєцова О. Ю.

278
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

Луценко М. В., Петрушко Н. П., Тарасенко А. А.

284
РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ НА ТРЕНУВАЛЬНІ НАВАНТАЖЕННЯ У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Пяткіна О. О.

290
РАННЯЯ ПОДГОТОВКА БУДЁННОВСКИХ И ДОНСКИХ ЛОШАДЕЙ В РОССИИ

Сергиенко С. С., Иванова Н. В., Сергиенко Г. Ф.

294
ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КОНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД

Стефурак Ю. П., Пасайлюк М. В., Стефурак І. В.

300

Рік випуску: 2014