#110

Зміст

С
ТОПОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ОСНОВНИХ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОВНИ ЯРОК ПОРОДИ ПРЕКОС ІЗ РІЗНИМ ВИХОДОМ МИТОЇ ВОВНИ

Бойко Н.В., Корх І.В.

3
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, КАК МАРКЕРЫ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ПОРОСЯТ ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОДИСТРОФИИ

Великанов В.В.

11
РОЗРОБКА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ МОНОБЛОКОВОГО ТИПУ ДЛЯ СВИНАРСТВА

Волощук В.М.

17
КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЕМБРІОНІВ ССАВЦІВ ПРИ ПАСИВНОМУ ОХОЛОДЖЕННІ В ГОРЛОВИНІ ПОСУДИНИ ДЬЮАРА

Горбунов Л.В., Саліна А.С., Данильченко В.В.

25
ХРОМОСОМНЫЕ ПАТОЛОГИИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛОШАДЕЙ

Добродеева Л.Т.

34
ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ СПОНТАННОЙ ЭЗОФАГОСТОМОЗНОЙ ИНВАЗИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Долгая М.Н., Братушкина Е.Л., Минич А.В.

41
ІМПОРТНА ГЕНЕРАЦІЯ ПОРОДИ ШАРОЛЕ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Дробязко О.В., Дорошенко К.І.

47
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ «АДСОРБИН» И «ЭКОФИЛЬТРУМ» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОРОСЯТ, БОЛЬНЫХ ТОКСИЧЕСКОЙ ГЕПАТОДИСТРОФИЕЙ

Калашников В.А. Великанов В.В., Игнатенко А.С.

52
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Карлова Л.В.

59
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ У КУРЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Катеринич О.О.

66
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ХРЯКОВ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СИСТЕМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ

Коваленко В.Н., Гнатюк С.И.

71
ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА РІЗНИХ ПОРІД ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИМИ МАРКЕРАМИ

Копилова К.В., Шельов А.В., Березовський О.В., Копилов К.В., Россоха В.І.

76
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЛЕМІННОГО ВИКОРИСТАННЯ АТЕСТОВАНИХ ПЛІДНИКІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

Корнієнко О.О., Мирось В. В.

83
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ РІЗНИХ ФОРМ КУПРУМУ В ГОДІВЛІ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК ТА ЇХ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ

Котляр О.С.

95
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ РІЗНИХ ФОРМ КУПРУМУ В ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ СВИНОК

Котляр О.С.

101
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК ДРУГОГО ОПОРОСУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ВІКУ ТА ЖИВОЇ МАСИ

Ляшенко Н.В., Медвєдєв В.О.

108
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СВИНАРСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ

Малик В.І., Підтереба О.І., Смислов С.Ю., Стрижак Т.А.

113
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗГУЩЕНОЇ ПІСЛЯСПИРТОВОЇ БАРДИ ПРИ ВІДГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ

Михальченко С.А., Цуп В.І., Василів А.П.

117
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ЧИСТОПОРОДНОГО РОЗВЕДЕННЯ І СХРЕЩУВАННЯ В УМОВАХ КРИМУ

Остапчук П.С., Ємельянов С.А.

124
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ И ОБРАБОТКА ПРЕПУЦИЯ БЫКОВ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ СПЕРМОПРОДУКЦИИ

Павленко Б.М., Павленко М.П., Гужвинская С.А., Павленко Л. М., Гадзевич Д. В.

128
СПЕЦИФІКА АЛЕЛОФОНДУ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ

Парасочка І.Ф.

135
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ У ГРУНТ ПІД ПЛАНОВАНИЙ ВРОЖАЙ КУЛЬТУР

Піскун В.І., Пенцов В.М.

141
ФОРМУВАННЯ БАЖАНИХ ГЕНОТИПІВ, ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ СТАДА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ОВЕЦЬ, СТВОРЮВАНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО М’ЯСНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Помітун І.А., Косова Н.О., Рязанов П.О., Бойко Н.В., Помітун Л.І., Кравцов А.В.

147
БІОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ ГЕНОФОНДНОЇ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ ЧИСТОПОРОДНИХ ТА ПОМІСНИХ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО КРІОЗБЕРІГАННЯ

Савельєва М.С.

157
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРТІ ЛЮПИНУ БЕЗАЛКАЛОЇДНОГО ПРИ ВІДГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ У ПОЛІСЬКІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

Савченко Ю.І., Савчук І.М., Савченко М.Г., Гончарова К.В., Чорна Л.І., Камінський В.М.

164
ВПЛИВ ІНБРИДИНГУ Й АУТБРИДИНГУ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У СВИНЕЙ

Сахацький Г.І., Омельчук В.І.

171
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОГИХ КОРМІВ РІЗНОЇ КОНСИСТЕНЦІЇ

Сікун М.В.

176
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ПОЛІАЛЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ У СВИНАРСТВІ

Хватова М.А.

181
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ УЕЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Церенюк О.М.

189
РОЗВИТОК СВИНЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРЕСОСТІЙКОСТІ

Церенюк О.М., Корх І.В., Акімов О.В., Бутенко В.О.

196

 

Рік випуску: 2013