#109-2

Зміст

С

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ СТРУКТУР РАЦИОНОВ ПРИ КОРМЛЕНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Александров С. Н., Косова Т. И

3

ВПЛИВ КРАТНОСТІ ДОЇННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ

Батир Р. Ю

8

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ «КАМПРОВІТ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ТА ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ

Бігун Ю. П., Бігун П. П

13

УПРАВЛІННЯ ВИПАСОМ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ПАСОВИЩ НА ПІВНІЧНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Борщенко В. В

20

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ ОНДАТРИ У ФЕРМЕРСЬКИХ ТА ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

Євтушевський М. Н., Вакуленко І. С

34

ЦУКОР І КРОХМАЛЬ ЯК ПОКАЗНИКИ НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ ЗА ЛЕГКОПЕРЕТРАВНИМИ ВУГЛЕВОДАМИ

Гноєвий В. І

40

КОМБІНОВАНІ СИЛОСИ ЯК СКЛАДОВІ КОРМОВИХ СУМІШОК ДЛЯ ДІЙНИХ КОРІВ І РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ

Гноєвий І. В

44

ВПЛИВ ЖИРОВИХ ДОБАВОК НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ

Голова Н. В., Невоструєва І. В., Вудмаска І. В

48

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ У СПЕКОТНУ ПОГОДУ

Дібіров Р. М

53

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ БЕЛКОВ МОЛОКА

Камиль Аль-Бази Мезхер, Прудников В. Г., Шаповалов С. О., Ионов И. А., Руденко Е. В., Русько Н. П

57

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ КОРМО-КОНВЕРСИОННОЙ СПОСОБНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОНТОГЕНЕЗЕ И НОВЫХ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОРМ КОРМЛЕНИЯ

Кандыба В. Н

64

ВІТАМІННИЙ СКЛАД М’ЯКОТІ ТУШ БУГАЙЦІВ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ІНТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Михальченко С. А

75

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Мысик А. Т

78

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДІЙКОВОЇ ГУМИ ДОЇЛЬНИХ СТАКАНІВ

Палій А. П

86

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА ПТИЦІ ЗА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Памірський А. С., Коняхін О. П

90

ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОЛОМ’ЯНОЇ ПІДСТИЛКИ В БОКСІ

Парієв А. О

95

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПРИВ’ЯЗНО-БОКСОВОГО УТРИМАННЯ КОРІВ

Парієв А. О., Дробишев О. О., Коротченко Т. М

100

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПРИВ’ЯЗНО-БОКСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ КОРІВ НА ПІДСТИЛЦІ З ПІСКУ

Парієв А. О., Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Ковязина М. Ю

104

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛОМ’ЯНОЇ ПІДСТИЛКИ

Парієв А. О., Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Ковязина М. Ю

108

ВПЛИВ ЦИНКУ НА РІСТ І МЕТАБОЛІЧНУ АКТИВНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ РУБЦЯ БУГАЙЦІВ ЗА ДІЇ ПЛЮМБУМУ ТА КАДМІЮ У ДОСЛІДАХ IN VITRO

Пахолків Н. І., Куртяк Б. М

113

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СВИНИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ СИСТЕМ ГОДІВЛІ

Передера Ж. О., Щербакова Н. С., Передера С. Б

117

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 1990 – 2011 РОКИ

Петруша Є. З., Нагорний С. А

122

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТЕЛИЦЬ ЗА УМОВ «ХОЛОДНОГО» УТРИМАННЯ

Підпала Т. В., Дровняк О. В

125

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТОКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА КОМПЛЕКСАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ СВИНИНИ

Піскун В. І

131

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ BAUER ПРИ РОЗДІЛЕННІ СТОКІВ НА КОМПЛЕКСАХ З ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ

Піскун В. І

136

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОВЕЦЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ, ОДЕРЖАНИХ НА ПРОМІЖНОМУ ЕТАПІ СТВОРЕННЯ ТВАРИН СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО М’ЯСНОГО ТИПУ

Помітун І. А., Косова Н. О., Рязанов П. О., Бойко Н. В., Кравцов А. В., Жилан Г. М

142

НОВА РЕЦЕПТУРА КОМБІКОРМУ В ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ М’ЯСНИХ ПОРІД

Попов В. Є

147

ВПЛИВ ХРОМУ У КОМПЛЕКСІ З БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ

Сварчевська О. З

152

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВАРЕНИХ КОВБАС, ВИРОБЛЕНИХ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ПРИГОТУВАННЯ ФАРШУ

Стріха Л. О., Цхвітава О. К

157

ВМІСТ ЕСЕНЦІЙНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ГЕНЕТИЧНО- МОДИФІКОВАНІЙ І ЗВИЧАЙНІЙ СОЇ ТА КУКУРУДЗІ

Ткачик Т. Е

163

ВПЛИВ РАЦІОНІВ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

Фарафонов С. Ж., Соколова А.О., Періг Ж. М., Процик Я. М

168

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ КАВИ У ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВРХ

Федак Н. М., Чумаченко С. П., Вовк Я. С

174

ВПЛИВ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТУ РАЦІОНУ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ СВИНЕЙ

Халіна Л. В

180

ВПЛИВ СПОЛУК ХРОМУ І СЕЛЕНУ НА БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ, ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА

Хомин М. М., Кропивка С. Й., Ковальчук І. І

184

ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ ДОЗ КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ НА РІСТ ВІДГОДІВЕЛЬНИХ СВИНЕЙ

Чалая О. С

190

ЕРГОНОМІЧНІ ТА ЕТОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗДАВАННЯ КОРМІВ

Шабля В. П

195

ПРОЯВ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ПАСОВИЩ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ВИПАСАННЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

Шабля В. П., Помітун І. А., Юрченко С. Г., Пастухова Т. А., Гончаренко Л. В

207

ПОДОВЖЕНИЙ ПЕРІОД ВИПАСАННЯ – ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ М’ЯСНИХ ПОРІД У ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ

Шабля В. П., Юрченко С. Г., Пастухова Т. А

213

ВИКОРИСТАННЯ ЕМУЛЬГОВАНИХ ЖИРІВ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ РІЗНОГО ВІКУ

Юхно В. М

218

Рік випуску: 2013