#109-1

Зміст

С

МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ У ДИНАМІЦІ ТРЕНІНГУ

Андрійчук А.В., Ткачова І.В., Ткаченко Г.М., Кургалюк Н.М

3

ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТЕЛИЦЬ І КОРІВ-ПЕРВІСТОК ЗАЛЕЖНО ВІД ЖИВОЇ МАСИ У 3-МІСЯЧНОМУ ВІЦІ

Антоненко С. Ф., Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г., Осипенко Т. Л., Маменко О. М., Ємець З. В

13

ВПЛИВ ПРОСТРОЧЕНОГО БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ СВИНОМАТОК

Безверха Л.М., Шеремета В.І., Кулдонашвілі К.В

18

ДИСТАНЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НОВОНАРОДЖЕНИХ КРОЛЕНЯТ

Беседовська К.С

22

МЕХАНИЗМЫ ДЕГЕНЕРАЦИИ ЭМБРИОНОВ КОРОВ ДОНОРОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ ИХ РАЗВИТИЯ ПРИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ ФСГ

Бугров А.Д

26

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ НЕФРАКЦІЙНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ ТА СПОСІБ ВВЕДЕННЯ СПЕРМИ КНУРІВ

Бугров О. Д., Мартинюк І. М

36

КОЛИЧЕСТВО ДНК В СПЕРМИЯХ И ПЛОДОВИТОСТЬ ЖИВОТНЫХ

Васильев В.С

40

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РІЗНИХ СХЕМ ІПОДРОМНОГО ТРЕНІНГУ ДВОРІЧНОГО МОЛОДНЯКУ РИСИСТИХ ПОРІД

Волков Д. А., Корнієнко О. О

49

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ IN VITRO ЕМБРІОНІВ СВИНЕЙ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТВАРИН НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

Галицька Т.В., Троцький П.А

58

ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ЙОДУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК

Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Матюха І. О., Федорова С.В., Сирванка В.Я

63

ІНТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЛІНІЙНИЙ РІСТ І СКОРОСПІЛІСТЬ МОЛОДНЯКУ ШЕТЛЕНДСЬКИХ ПОНІ

Глушак І.І

69

ЕКСТЕРЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФАКТОРИ РОБОТОЗДАТНОСТІ У СЕЛЕКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДНЯКУ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

Глушак І.І., Мовчанець О.В

75

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ МАТОК М’ЯСНИХ ПОРІД

Гончаренко Л. В., Василець О. С., Василець В. Г

80

УЧЕТ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ЭМБРИОНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ

Горбунов Л.В

88

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ АНЕУПЛОИДИИ У ЛОШАДЕЙ

Добродеева Л.Т

95

ДОСВІД ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дуванов О.В., Довгопол В.Ф., Бугров О.Д

102

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРОБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ДЛЯ КРИОБИОЛОГИЧЕСКИХ СОСУДОВ ДЬЮАРА

Жунь Г.Г., Шкутов Р.А

108

ВПЛИВ ВІКУ ТЕЛИЦЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ТА ПОДАЛЬШІ ПОКАЗНИКИ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Зікранець Н. С., Колесник П. В

119

 СУБКЛІНІЧНИЙ ХРОНІЧНИЙ ЕНДОМЕТРИТ І УСКЛАДНЕННЯ, ЩО ЙОГО СУПРОВОДЖУЮТЬ

Калиновський Г.М., Карпюк В.В., Шнайдер В.Л

126

РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ИНБРЕДНЫХ СВИНОМАТОК РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ГОМОЗИГОТНОСТИ

Коваленко В.Н., Гнатюк С.И

130

ЯКІСТЬ ДЕКОНСЕРВОВАНОЇ СПЕРМИ КНУРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЇЇ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Корбецька О. О

135

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ МЕМБРАН І АКРОСОМ СПЕРМІЇВ СОБАК У ПРОЦЕСІ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ПРИ РІЗНИХ ЦУКРАХ У СКЛАДІ СЕРЕДОВИЩА

Корбецький А.Р

140

МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

Коропець Л.А

147

МОНІТОРИНГ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ЗА ГЕНАМИ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК

Костенко С.О., Коновал О.М., Драгулян М.В., Сидоренко О.В., Россоха Л.В

151

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ БЕСПЛОДИЯ У КОРОВ УНПАК ЛНАУ «КОЛОС»

Кот В.С., Кот А.В

160

ПОЛНЫЙ МЕЙОТИЧЕСКИЙ ПАРТЕНОГЕНЕЗ В ИЗУЧЕНИИ ОВОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА BOMBYX MORI L

Лысенко Н.Г., Лян Хаоюань, Клименко В.В

165

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУРФАГОНА В ПРАКТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КРОЛИКОВ

Лисин В.И., Сушко А.Б

174

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СИРОВАТКИ НА МЕЙОТИЧНЕ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ МИШЕЙ IN VITRO

Лобачова І.В

181

ІОНИ СОЛЕЙ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТКАНИН СИСТЕМИ ORGANA GENITALIA MASCULINA

Максимюк В. М., Левицька Л. Г., Сушко О. Б., Савельєва М.С., Максимюк Г. В

189

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОНАД У САМЦІВ

Науменко С.В

197

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦІАЦІАЦІЇ РОЗЛАДІВ МОРФО- ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ СУХОСТІЙНОГО ПЕРІОДУ

Онищенко О.В

201

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИШОКОВЫХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ЭКСТРАКТА СОИ ПРИ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ БАРАНОВ

Павленко Б.М

205

ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ СРЕД ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ СПЕРМЫ БЫКОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ АНТИШОКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ

Павленко Б.М., Сушко А.Б., Савельева М.С., Киндя В.И

211

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ПОРОСЯТ ПЕРШИХ ГОДИН ЖИТТЯ ТА ВІКОМ 24 ДОБИ

Панікар І.І

217

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У КОРІВ ЛАКТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

Пастернак А.М

221

КОМПЛЕКСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР­ СЬКИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ

Рубан С. Ю., Ковтун С. І., Щербак О. В., Бірюкова О. Д

226

ТЕМПЕРАТУРНІ ЗМІНИ В ПІХВІ КОРІВ ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ ДОМІНУЮЧОГО ФОЛІКУЛА В ПЕРІОД СТАТЕВОЇ ОХОТИ

Саминіна М.Г., Хмельков В.М

232

ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОВЕЦЬ ТА КІЗ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Скляров П.М., Кошевой В.П

239

ВИРУС-БАКТЕРИАЛЬНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ СПЕРМЫ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК СМЕШАННЫХ ИНФЕКЦИЙ КОРОВ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСЕМЕНЕНИИ

Стегний Б.Т., Стеценко В.И., Кучерявенко Р.А., Павленко Л.Н., Герилович А.П., Болотин В.И., Павленко Б.М

245

ДИНАМІКА ЖВАВОСТІ КОНЕЙ В ТРАДИЦІЙНИХ ПРИЗАХ

Супрун І.О., Шинкаренко О.А

251

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН В УСТАНОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Сушко О.Б., Гузєватий О.Є., Костенко О.І

260

МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ СООТНОШЕНИЯ ПОЛА У ПТИЦ

Тагиров М.Т

266

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ У ОВЕЦ В АНЭСТРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Тихона Г.С., Безвесильная А.В., Хмельков В.Н., Иванова О.А

277

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Ткачова І.В

283

ПОЛІПШЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У СУХОСТОЙНИЙ ПЕРІОД БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ

Трохименко В.З

289

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗЛАДІВ МОРФО- ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОНАД У КОРІВ

Федоренко С.Я

294

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРИ ВІДТВОРЕННІ СВИНЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Харенко М.І., Чекан О.М., Харенко А.М., Грабенко А.А

298

ВПЛИВ ЗАМОРОЖУВАННЯ ГОНАДОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПРОСТАГЛАНДИНУ F2A НА ЇХ БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ

Хмельков В.М

302

ОЦІНКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ПРОМІРАМИ ТА ІНДЕКСАМИ БУДОВИ ТІЛА

Хмельничий Л. М., Лобода В. П

309

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СЕКСИРОВАННОЙ СПЕРМЫ

Чернецов О.А., Павленко Б.М

313

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ПРОПОЛІСУ У СКЛАДІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗБАВЛЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ СПЕРМИ КНУРІВ

Шаран М. М., Горчин С. В

321

ВПЛИВ ВІКУ САМЦІВ НА ІНКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ

Щербак О.В

327

БІОТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ IN VITRO РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРІАЛУ КРОЛІВ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ЕМБРІОЛОГІЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Щербак О. В., Зюзюн А. Б., Осипчук О. С

331

EVALUATION OF THE FIAKIER COATCHES HORSES WORK AT THE PODHALE DISTRICT

Maciej Jackowski, Marek Tischner

338

ПРИСТОСУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ПОМІСНИХ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Ящук Т.С., Жукорський О.М

345

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМОКСИПІНУ У ЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ДЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ БУГАЇВ

Савельєва М. С., Сушко О. Б., Щербак О. В

352

Рік випуску: 2013