#108

Зміст

С

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕРГОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЇННЯ НА УСТАНОВКАХ РІЗНОГО ТИПУ

Адмін О. Є., Шабля В. П., Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Панченко О. М., Зволейко Д. В

3

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄМИСТИХ КОРМІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ

Акімов О. В

9

ФОРМУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ОРЛОВСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТИХ ПОРІД КОНЕЙ В УКРАЇНІ

Алещенко О. О

14

ВПЛИВ ЕРГОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОДУКТИВНІ, РЕПРОДУКТИВНІ ТА АДАПТАЦІЙНІ ЯКОСТІ ТВАРИН М’ЯСНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Бакшеєва С. К., Василець О. С., Гончаренко Л. В., Пастухова Т. А., Юрченко С. Г

20

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

Бовсуновський В. В

29

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ У ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Бойко Е. А

37

ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ У ПОГОЛІВ’Ї КОНЕЙ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ

Бровко О. В

47

ВПЛИВ Т-2 ТОКСИНУ, ЯКИЙ МІСТИТЬСЯ В КОРМІ, НА РЕПРОДУКТИВНУ СИСТЕМУ І ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СПЕРМИ ПІВНІВ

Гавілей О. В

50

КРІОКОНСЕРВАЦІЯ ТКАНИНИ ЯЄЧНИКА ДОБОВИХ КУРЧАТ

Голуб В. А., Тагіров М. Т

57

ВПЛИВ НАДМІРНОГО ВМІСТУ В РАЦІОНІ КОРІВ СВИНЦЮ І ЙОГО СПОЛУК НА СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА

Ємець З. В., Маменко О. М., Хруцький С. С

63

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ У ТЕЛИЦЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКОВОГО СТАТУСУ ТА ВАГОВОЇ КОНДИЦІЇ В УМОВАХ ТВАРИННОГО КОМПЛЕКСУ

Зікранець Н. С

67

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КУРЕЙ НОСІЇВ ГЕНУ DW-/DW- ЗА АДАПТИВНОЮ ЗДАТНІСТЮ ПРОТЯГОМ ПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ

Катеринич О. О., Руда С. В

73

БАЛАНС АЗОТУ, КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СИРОГО ЖИРУ В РАЦІОНІ

Леньков Л. Г

77

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМЫ ОТ ХРЯКОВ

Мартынюк И. Н

84

РІСТ ТЕЛИЦЬ ПОРОДИ ШАРОЛЕ, ОТРИМАНИХ ВІД БУГАЇВ- ПЛІДНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Пастухова Т. А

91

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ У ПТАХОГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ЩОДО МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ

Рябека Д. А

97

РУБЦЕВИЙ МЕТАБОЛІЗМ І ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ СИЛОСІВ У КОРМОВИХ РАЦІОНАХ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ СИЛОСІВ

Степаненко В. М

102

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ СВИНЕЙ СЕЛЕКЦИИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПО ПОЛИМОРФНЫМ ЛОКУСАМ FUT1 И MUC4

Сыровнев Г. И

107

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА СПЕРМАТОГОНИАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У КУР

Тагиров М. Т

112

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГМО НА ПРОДУКТИВНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РІЗНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН (ОГЛЯД СТАТЕЙ)

Ткачик Т. Е., Россоха В. І., Парасочка І. Ф., Шкавро Н. М

118

ВПЛИВ РАЦІОНІВ ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОДУКТИВНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

Фарафонов С. Ж

126

СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗАВОДСЬКИХ ОДИНИЦЬ У ПОРОДАХ СВИНЕЙ ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС

Церенюк О. М

131

ОЦІНКА ЕРГОНОМІЧНИХ СКЛАДОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ УТРИМАННЯ БУГАЙЦІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯЛОВИЧИНИ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Шабля В. П., Білий В. П., Гончаренко Л. В., Юрченко С. Г

138

ВПЛИВ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЇХ ДОЧОК

Шабля В. П., Синицька О. О

143

ЗАПЛІДНЕНІСТЬ ТЕЛИЦЬ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЛИБИНИ ВВЕДЕННЯ СПЕРМИ В РІГ МАТКИ

Шахов О. В

153

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ У ПТАШНИКУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА ЯЄЧНОГО КРОСУ ЛОМАН БРАУН ЛАЙТ

Шахова Ю. Ю

158

ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗ’ЯЗОК ЗІ СПЕРМОПРОДУКТИВНІСТЮ БУГАЇВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДИСПАНСЕРИЗАЦІ

Надточій В. П., Надточій В. М., Безух В. М., Бойко О. В

163

Рік випуску: 2012