#107

Зміст

С

ВПЛИВ ЕКСТЕР’ЄРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМЕНІ НА ЕРГОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДОЇННЯ НА УСТАНОВКАХ РІЗНОГО ТИПУ

Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Троценко З. Г

3

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СЛИВОЧНОГО МАСЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Аль-Бази-Мезхер Камиль, Шаповалов С. О., Россо Л. Н

9

РОЛЬ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ ГЕНОМА ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В РЕАКЦИИ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Бойко Е. А

14

ВПЛИВ РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНАКТИВОВАНИХ СПЕРМІЇВ КНУРА НА ВИЖИВАНІСТЬ ЖИВИХ СПЕРМІЇВ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Бугров О. Д., Мартинюк І. М

24

СТВОРЕННЯ І НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ КЛІТКОВОГО ЗВІРІВНИЦТВА І КРОЛІВНИЦТВА

Вакуленко І. С., Корх О. В., Зуб О. В

35

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ І ГОДІВЛІ КОРІВ НА РІВЕНЬ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА

Гноєвий В. І., Гноєвий І. В., Котова Г. І

38

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОЄВОГО ШРОТУ В ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ

Золотарьов А. П., Єлецька Л. М

43

ПРОДУКТИВНІ І ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ В ЇХ РАЦІОНІ ВІТАМІНУ Е ТА СЕЛЕНУ

Кириленко О. Ф

48

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ГИБРИДНЫХ СВИНОМАТОК, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ЛИНЕЙНЫХ КРОССОВ

Коваленко В. Н

55

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ПОРОСЯТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАЛАНСУЮЧИХ ДОБАВОК У СКЛАДІ МАЛОКОМПОНЕНТНИХ КОМБІКОРМІВ

Косов М. О

60

СЕЛЕКЦІЯ НА СКОРОСТИГЛІСТЬ – ШЛЯХ ДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА БАРАНИНИ

Косова Н. О

65

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОБАВОК ФЕРУМУ В СОЛЬОВІЙ ТА ХЕЛАТНІЙ ФОРМАХ У ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ СВИНОК

Котляр О. С

69

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ТА СВИНАРСТВА В РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Кравцов Е. К., Трончук А. І., Марченко В. А., Бовсуновський В. В., Адмін О Є., Церенюк О. М

77

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

Кузьміна Н. І., Трубай О. Ю., Здравосудова І. В., Помітун Л. І

82

ГІБРИДИЗАЦІЯ КРОЛІВ НА ОСНОВІ ТРЬОХПОРІДНИХ ПОМІСЕЙ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ПРИКАРПАТТЯ

Лучин І. С., Вакуленко І. С

87

ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ЯЛОВИЧИНИ БУГАЙЦІВ В ОНТОГЕНЕЗІ

Михальченко С. А

91

РОЗРОБКА СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Палій А. П., Палій А. П

94

ІМУНОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ГЕНОФОНДУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ

Парасочка І. Ф., Россоха В. І., Тур Г. М

99

ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕНОТИПУ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ТА ПРОДУКТИВНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ПОРОДИ ШАРОЛЕ ДП ДГ «ГОНТАРІВКА»

Пастухова Т. А

104

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА

Помітун І. А., Косова Н. О

110

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ УТРИМАННЯ

Помітун І. А., Трускова Т. Ю., Паньків Л. П

115

ВИРОБНИЦТВО МЕДУ ВІДПОВІДНО ДО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ НАССР

Руденко Є. В., Ємельянова Н. С

125

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (GMP) ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ КОРМОВ

Руденко Е. В., Трускова Т. Ю., Шаповалов С. О., Руденко Е. П

129

ВПЛИВ РАЦІОНУ РІЗНОГО ЗА РІВНЕМ ПОЖИВНОСТІ НА ПАРАМЕТРИ РОСТУ, РОЗВИТКУ ТА СТАТЕВОЇ СКОРОСТИГЛОСТІ ЯРОК ХАРКІВСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРІДНОГО ТИПУ В ПОРОДІ ПРЕКОС

Рязанов П. О., Золотарьова С. А

140

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ ЗА КОМБІНАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ ПОРІДНО-ЛІНІЙНИХ ПОЄДНАНЬ СВИНЕЙ

Хватова М. А

148

ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ СВИНОК

Церенюк О. М

153

НАУКОВИЙ ДОРОБОК УЧЕНИХ ЛАБОРАТОРІЇ ФІЗІОЛОГІЇ І БІОХІМІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН (1956-2012)

Цюпко В. В., Василевський М. В., Єлецька Т. О., Клімішен І. Л., Уманцев К. Ю

163

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СИНТЕЗА И ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОЛОКА У КОРОВ

Цюпко В. В

169

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕРГОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТВАРИННИЦТВІ НА ПРИКЛАДІ ПРОЦЕСУ ДОЇННЯ

Шабля В. П

177

МАТЕРІАЛИ ПРО ІСТОРІЮ ТА СУЧАСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СКОТАРСТВІ

Шабля В. П

185

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ КОРМІВ НА ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ

Охрим С. А

194

Рік випуску: 2012