#106

Зміст

С

ІСТОРІЯ, НАДБАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ КОНЯРСТВА ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН

Д. А. Волков, І. В. Ткачова, О. О. Корнієнко, В. О. Кураксіна

3

ВПЛИВ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ НА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

І. В. Ткачова

14

РОЛЬ ІНБРЕДНИХ КОБИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ В ОТРИМАННІ КЛАСНИХ НАЩАДКІВ

О. М. Латка

21

СКОРОСПІЛІСТЬ МОЛОДНЯКУ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

І. І. Глушак, Р. О. Заріцький

26

ОЦІНКА СТАНУ РИСИСТОГО КІННОЗАВОДСТВА УКРАЇНИ

О. О. Корнієнко

31

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЛІНІЙ І РОДИН КОНЕЙ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РОБОТОЗДАТНОСТІ

Н. А. Ковальчук, Г. А. Соколова

39

СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

М. Й. Головач

44

РОЗПОДІЛ УМОВНИХ ЧАСТОК КРОВНОСТІ ВИХІДНИХ ПОРІД У МАТОЧНОМУ СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ПЛЕМРЕПРОДУКТОРУ «МУСТАНГ І КО»

Т. М. Рущинська

50

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ КОНЕЙ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ

О. О. Корнієнко

54

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

К. В. Бєлікова

60

ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ КОНЕЙ В УМОВАХ ПОЛОНИНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ю. П. Стефурак

66

ДОБІР КОНЕЙ ЗА ТИПОМ ВИЩОЮ НЕРВОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДЛЯ ІПОТЕРАПІЇ

О. М. Соболь

75

THE ROUTES OF HORSE-RIDING TOURISM IN POLAND MACIEJ JACKOWSKI

Katarzyna Bartmanska

82

DESCRIBE OF HORSES, WORKING IN HORSE-RIDING CENTERS OFFERING HIPPOTHERAPY ACTIVITIES

Maciej Jackowski, Katarzyna Bartmańska

87

THE HUCUL’S PATH AS A TEST OF THEIR COURAGE

Maciej Jackowski, Katarzyna Bartmańska

95

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ МЕТОДОМ ДОДАТКОВОЇ ТЕПЛОВОЇ СТІНКИ

Л. В. Гончаренко, І. В. Ткачова, О. С. Погорєлов, М. С. Вартовник, О. В. Андрійчук

101

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЖВАВІСТЬ КОНЕЙ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Т. О. Товстокора, В. В. Мирось

109

МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЕЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ КЛАСИЧНИХ ВИДІВ КІННОГО СПОРТУ

А. В. Андрійчук

115

РОБОЧА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

М. М. Головач

119

ВПЛИВ СПЕРМАЛЬНОЇ ПЛАЗМИ ЖЕРЕБЦЯ НА БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СПЕРМИ ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

О. Б. Сушко

127

ЗВ’ЯЗОК ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ІЗ ГОСПОДАРСЬКО- КОРИСНИМИ ОЗНАКАМИ У КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ

Т. М. Ковальова, В. І. Россоха

132

ФОРМУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ОРЛОВСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТИХ ПОРІД КОНЕЙ В УКРАЇНІ

О. О. Алещенко, В. І. Россоха

137

ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ У ПОГОЛІВ’Ї КОНЕЙ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ

О. В. Бровко, В. И. Россоха, О. О. Алещенко, І. В. Ткачова

143

«ВІТЧИЗНЯНЕ КОНЯРСТВО: ДОСВІД СТОЛІТЬ»: НАЦІОНАЛЬНА ГАЛУЗЕВА БІБЛІОГРАФІЯ ДЛЯ ПОТРЕБ УЧЕНИХ ТА ФАХІВЦІВ

В. В. Кунець

147

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧИСТОКРОВНОГО КОННОЗАВОДСТВА В УКРАИНЕ (XVIII-XIX СТ.)

И. В. Ткачева, В. В. Кунец, М. С. Вартовник

154

Рік випуску: 2012