#105

Зміст

С

ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА ЕЙСНЕРА (1916-1986)

І.А. Помітун

3

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ В МУЗЕЇ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

Н. І. Кузьміна, І. В. Здравосудова, О. Ю. Трубай

5

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА УМОВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

О. В. Акімов, О. С. Мірошнікова, О. М. Мальцев

11

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. Г. Борисенко, І. А. Іонов, С. О. Шаповалов

17

РОСТ И РАЗВИТИЕ ФОЛЛИКУЛОВ ПРИ СПОНТАННОМ И ИНДУЦИРОВАННЫХ ПОЛОВЫХ ЦИКЛАХ У КОРОВ ПРОСТАГЛАНДИНОМ (ПГФ2А), НАТИВНЫМ И ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ФСГ

А.Д. Бугров

24

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Н. В. Василевский

38

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ВУГЛЕВОДНИХ СУБСТАНЦІЙ ІЗ СОРБЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

В.В. Вержак, М. М. Долгая, С. О. Шаповалов, В. О. Калашніков

42

АДСОРБЦІЯ Т-2 ТОКСИНУ ГІДРОЛІЗНИМ ЛІГНІНОМ

З.Г. Горбенко, О. В. Труфанов

46

ВПЛИВ ВІКУ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ НА ПОДАЛЬШУ МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК

Л. М. Данець

53

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СИЛОСУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЙОГО ПОДРІБНЕННЯ

Т. О. Єлецька

57

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА КОРІВ ІЗ РІЗНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ УТРИМАННЯ

І. Ю. Задорожна, В. П. Шабля

61

РОЛЬ ВІТАМІНУ Е В ГОДІВЛІ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ

Ю. О. Зозуля

66

ВМІСТ У КУРЯЧИХ ЯЙЦЯХ ВІТАМІНУ Е ТА СЕЛЕНА ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ КОНЦЕНТРАЦІЇ В РАЦІОНІ

О. Ф. Кириленко

74

ВИКОРИСТАННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДНК У МОЛЕКУЛЯРНО- ГЕНЕТИЧНОМУ АНАЛІЗІ ПОХОДЖЕННЯ ТВАРИН ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

К. В. Копилова, Ю. В. Подоба, К. Ф. Почерняєв, Л. В. Подоба, В. І. Россоха

79

РІСТ ТА РОЗВИТОК ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА РАННЬОГО ВИКОРИСТАННЯ В ГОДІВЛІ ГРАНУЛЬОВАНИХ ТА ЕКСТРУДОВАНИХ КОРМІВ

І. В. Корх, А. К. Калинка,С. М. Блюсюк

85

ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБАВОК ТА ПРОБІОТИКІВ У ГОДІВЛІ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК ТА ЇХ ПОРОСЯТ

О. С. Котляр

89

ДИНАМІКА РОСТУ ТА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ПРИ ВКЛЮЧЕННІ КОНЦЕНТРОВАНОГО СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ В РАЦІОНИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ЇХ ВИРОЩУВАННІ

Л. М. Кузьменко

95

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ И КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИЗОЦИМНОЙ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ

Е. С. Кутиков, В. В. Захаров

103

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ ДО ЗГОДОВУВАННЯ ТЕЛЯТАМ- МОЛОЧНИКАМ

Д. А. Матуляк

119

ФОРМУВАННЯ БІОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЯЛОВИЧИНИ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД В ОНТОГЕНЕЗІ

С. А. Михальченко

124

ВЛИЯНИЕ КОНВЕКТОРНОГО СПОСОБА ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ОПЛОДОТВОРЯЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СПЕРМЫ БЫКОВ

Б. М. Павленко

129

СПЕЦИФІКА ГЕНОФОНДУ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ В ПОРІВНЯННІ З АЛЕЛОФОНДОМ ЛОКАЛЬНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ПОРІД СВИНЕЙ УКРАЇНИ

І. Ф. Парасочка

134

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ДОЗ ПРЕМІКСІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ У ІНТЕНСИВНОМУ СВИНАРСТВІ

Л. І. Подобед

139

ВИВЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ RYR1 СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС

В. І. Россоха, О. А. Бойко, Н. М. Шкавро, О. В. Бровко, Л. В. Россоха, В. В. Мирось

145

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ КАПА-КАЗЕЇНУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

В. І. Россоха, Н. М. Шкавро, О. А. Бойко, О. В. Дробязко, В. В. Мирось

150

СИСТЕМА ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ КОМБІКОРМАМИ НА ОСНОВІ МОНОРАЦІОНІВ

В. О. Саприкін

157

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ТОВЩИНИ ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Т. А. Стрижак

161

ИНДУЦИРОВАНИЕ ВИБРО-ВИХРЕВЫХ ПОТОКОВ В ЭЯКУЛЯТЕ БАРАНА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО СУБМИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С НИЗКОЧАСТОТНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Г. С. Тихона, А. В. Безвесильная, А. А. Сколожабский, B.К. Киселев

166

ВПЛИВ МІКРОМІЦЕТІВ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ НА ЇЇ ЗДАТНІСТЬ ВИТРИМУВАТИ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

О. В. Ткачов

172

ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА ЛІНІЙНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ЧИСТОКРОВНОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ УКРАЇНИ

І. В. Ткачова, В. В. Мирось, Т. О. Ковальова

177

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕРИТРОЦИТАРНИХ КЛІТИН У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ПОРОСЯТ ЗА УМОВ УВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЕСЕНЦІАЛЬНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

C.О. Шаповалов

182

ПОЛІМОРФІЗМ ОСНОВНИХ ГЕНІВ QTL У НОВИХ ЗАВОДСЬКИХ ОДИНИЦЬ У ПОРОДАХ ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС

О. М. Церенюк, В. М. Балацький, К. Ф. Почерняєв, А. М. Саєнко

189

ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ ТА РІЗНИХ СТРОКІВ ВИРОЩУВАННЯ ДО ВИСОКИХ ЗАБІЙНИХ КОНДИЦІЙ

С. Г. Юрченко, Н. В. Дудченко, С. Ж. Фарафонов, Л. В. Гончаренко, О. К. Трішин

196

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ» ЕМ-1У НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ

С. Г. Юрченко, С. Ж. Фарафонов, Ж. М. Періг, Л. В. Губарєва

200

ЯЄЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ М’ЯСНИХ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ

І. І. Ібатуллін, В. В. Отченашко

204

Рік випуску: 2011