#104

Зміст

С

СЕЛЕНОВМІСНІ ПРЕМІКСИ В ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВРХ НА ВИРОЩУВАННІ, ЇХ ВПЛИВ НА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ФЕРМЕНТІВ, ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПОЛ, ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

В. М. Агій

3

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА ЗАКАРПАТТЯ

А. В. Балян, Р. Г. Філеп, В. М. Агій, М. М. Годованець, Г. І. Шилкіна

9

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫШЕЙ У КОРОВ-ДОНОРОВ ПОСЛЕ СУПЕРОВУЛЯЦИИ

А. Д. Бугров, О. В. Шахов

15

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ БАБАКА В НЕВОЛІ

І. С. Вакуленко, М. Н. Євтушевський

21

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКУ БІОНОРМ-П У ГОДІВЛІ КРОЛІВ

І. С. Вакуленко, О. В. Зуб, М. В. Гриценко, В. С. Петраш

27

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЗООТЕХНИЧЕСКОГО И ДЕТЕРГЕНТНОГО АНАЛИЗОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОРМОВ

Н. В. Василевский

34

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ ЧЕРЕНКОВ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Л. В. Горбунов

40

ВИКОРИСТАННЯ СУМІШКИ ЦЕОЛІТОВОГО ТА АЛУНІТОВОГО БОРОШНА В ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ

М. І. Грабовенський, Г. І. Шилкіна, О. Г. Жуковський

47

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ РАЦІОНУ ДО ЗГОДОВУВАННЯ

Т. О. Єлецька

53

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ АПІТОТУС НА РОЗВИТОК БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ

Н. С. Ємельянова

59

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕСТАРТЕРІВ ДЛЯ ГОДІВЛІ ПОРОСЯТ- СИСУНІВ

B.В. Жайворонок

66

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МОЛОКОВІДДАЧІ У КОРІВ НА РІЗНИХ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВКАХ

Д. В. Зволейко, М. М. Луценко

70

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА БАЗІ ГУМАТУ АМОНІЮ НА РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ РЕМОНТНИХ СВИНОК

О. С. Котляр

74

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК НА РАЦИОНАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ВЕГЕТАТИВНЫХ КОРМОВ

Ю. С. Кравченко

80

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЖИВОТНЫХ: КОНЦЕПЦИЯ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВИД, СВОЙСТВА

Е. С. Кутиков, В. В. Захаров, В. П. Шабля, И. В. Наумейко

86

НОРМОВАНА ГОДІВЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ПАСОВИЩНОГО УТРИМАННЯ

Є. С. Кутіков, І. В. Корх

109

ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОДНЫХ СОЧЕТАНИЙ

П. А. Лысенко, В. Н. Коваленко, В. С. Скоморох

123

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У ШОВКІВНИЦТВІ

Ю. В. Ляшенко

127

ФОРМУВАННЯ УМОВНО-СТАТЕВОГО-РЕФЛЕКСУ У КНУРЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ЇХ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. М. Мартинюк

135

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ПОРІД В ОНТОГЕНЕЗІ

C.А. Михальченко

141

КОНВЕКТОРНЫЙ СПОСОБ ЗАМОРАЖИВАНИЯ СПЕРМЫ В ОБЛИЦОВАННЫХ ГРАНУЛАХ

Б. М. Павленко

146

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ З ПІНОПОЛІУРЕТАНУ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛІМАТУ У ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ

А. В. Палагута, О. С. Мірошнікова

153

МІКРОЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І АНАЛІЗ ГЕНОТИПІВ ЗА ІМУНОГЕНЕТИЧНИМИ МАРКЕРАМИ В ГЕНОФОНДІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ

І. Ф. Парасочка

159

ВПЛИВ ІНБРИДИНГУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОРІВ- ПЕРВІСТОК ПОРОДИ ШАРОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Т. А. Пастухова

165

ОЦІНКА ПЕРЕТРАВНОСТІ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН СІНА ЛЮЦЕРНОВОГО ТА СОЛОМИ ПШЕНИЧНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ IN SITU

І. Л. Польщікова

168

ГЕНИ, ДЕТЕРМІНУЮЧІ ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ТА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ОВЕЦЬ

І. А. Помітун, О. А. Бойко, В. І. Россоха

173

МАТЕРІАЛИ ДО ІМУНОГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ГЕНОФОНДУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

В. І. Россоха, Г. М. Тур, К. В. Бодряшова , Л. В. Россоха

182

КОНТРОЛЬ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ ПЛЕМІННИХ КОРІВ

Є. В. Руденко, Н. П. Русько, С. О. Шаповалов, Л. М. Россо

187

ВПЛИВ ДИНАМИКІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ І СПЕРМОПРОДУКТИВНІСТЬ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ СОКІЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Г. С. Тихона, А. В. Безвесільна

199

БАКТЕРІАЛЬНА ЗАБРУДНЕНІСТЬ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ НА РІЗНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПАХ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

О. В. Ткачов, В. О. Калашніков, О. Б. Сушко

208

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ВПЛИВУ КНУРІВ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ І М’ЯСО- САЛЬНІ ЯКОСТІ ПОТОМСТВА

М. А. Хватова

212

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ПРИ РЕЦИПРОКНОМУ СХРЕЩУВАННІ

О. М. Церенюк, В. П. Коваленко

219

СКЛАД МОЛОКА ТА ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ У МОЛОЧНОМУ ЖИРІ КОРІВ ПОРІД ФЛЕКВІХ ТА БРАУНВІХ

В. В. Цюпко

224

СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ПЕРЕБІГУ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ У КОРІВ ТА ТЕЛИЦЬ

Ю. Ю. Шахова

230

Рік випуску: 2011