#102

Зміст С
Біотехнологія і репродуктологія сільськогосподарських тварин  
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ В ІНСТИТУТІ ТВАРИННИЦТВА НААНУ

О.Д. Бугров, І.М. Мартинюк

3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭМБРИОТРАНСПЛАНТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА В ОЦЕНКЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

А.Д. Бугров, И.В. Ткачева

11
ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ФСГ ДЛЯ ВЫЗЫВАНИЯ СУПЕРОВУЛЯЦИИ У КОРОВ

А.Д. Бугров, О.В. Шахов

22
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ НА ПІДВИЩЕННЯ СТАТЕВОЇ АКТИВНОСТІ КРОЛЕМАТОК

І.С.ВАКУЛЕНКО, Т.М.ОЧКОВСЬКА, В.С.ПЕТРАШ, Т.М.ДАНІЛОВА

34
ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВНУТРІУТРОБНОГО РОЗВИТКУ КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

М.Й. Головач, М.М. Головач

41
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ПРОВЕДЕННЯ ГОНУ НОРОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

О. Ф. Гончар

46
ЗМІНА ОБ’ЄМУ СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕЙНЕРАХ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СПЕРМІЇВ ТА ЕМБРІОНІВ ТВАРИН У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ШВИДКОСТЕЙ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Л.В. Горбунов, А.Г. Міщенко, Ю.Г. Черкашина

53
ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ ТЕЛИЦЬ НА ЇХ ПОДАЛЬШІ ТЕРМІНИ ОТЕЛЕННЯ ТА ПРИЧИНИ ВИБУТТЯ

Л.М. Данець, В.П. Шабля

61
РІСТ, РОЗВИТОК ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПОМІСНОГО МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ, ОТРИМАНОГО ЗА СХЕМОЮ: ЦИГАЙСЬКА ПОРОДА х АСКАНІЙСЬКА М’ЯСО- ВОВНОВА ПОРОДА

С.А. Ємельянов

65
ТРИВАЛІСТЬ ВІДПОЧИНКУ ДІЙНИХ КОРІВ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ УТРИМАННЯ

І.Ю.ЗАДОРОЖНА, В.П.ШАБЛЯ

70
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ В КОНЯРСТВІ НА УКРАІНСЬКИХ ТЕРЕНАХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

В.В. Кунець

75
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПРОЗРАЧНЫХ ОБОЛОЧЕК И ПАРАМЕТРОВ ИХ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА У ЭМБРИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МИКРОМАНИПУЛЯЦИЙ

В.И. Лисин

81
ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДА (BOMBYX MORI L.) ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ

В.М. Литвин, Т.С. Хмельова, В.І. Войтенко

89
ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ У СОБАК І КІШОК СОНОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ

А.О. Масс

94
ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОРОСЯТ

П.С. Остапчук, С.А. Ємельянов

99
МІКРОЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЕНОФОНДІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ ЧОРНОЇ ПОРОДИ

І.Ф.ПАРАСОЧКА

103
ВПЛИВ ІНБРИДИНГУ НА РІСТ ТЕЛИЦЬ ПОРОДИ ШАРОЛЕ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Т.А. Пастухова

108
РОЗРОБКА ТЕСТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ СПЕРМИ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ДО ДІЇ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

М.С.САВЕЛЬЄВА

113
ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ, ЕКСТЕР’ЄРНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОБОТОНІЗОВАНОГО ДОЇЛЬНОГО МОДУЛЯ

В.П. Савран, О.Є. Адмін, Н.Г. Адміна, О.М. Храмцова

119
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ БУРОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНОТИПОВОЇ СТРУКТУРИ СТАДА

А.М. Салогуб, Л.М. Хмельничий

127
ПЕРІОДИ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ В КОРІВ ЗА ДАНИМИ ВИМІРЮВАНЬ ВАГІНАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

М.Г. Саминіна, В.М. Хмельков

134
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ОВЕЦЬ ТА КІЗ

П.М. Скляров

140
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

В.А.СТЕПАHOВИЧ

144
УШКОДЖЕННЯ МЕМБРАН СПЕРМІЇВ ЖЕРЕБЦЯ ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ

O.Б. Сушко, З. Сморанг, М. Бохенек, А.Г. Міщенко

147
ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО СЛИЗУ У КОРІВ ПРИ СПОНТАННІЙ ТА ІНДУКОВАНІЙ СТАТЕВІЙ ОХОТІ

Г.С.Тихона, В.М.Хмельков

153
ВПЛИВ РІЗНИХ СТУПЕНІВ ІНБРИДИНГУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПРИ РОЗВЕДЕННІ МЕТОДОМ „ЗАКРИТОЇ ПОПУЛЯЦІЇ”

М.А.Хватова

160
ПРИСТРІЙ ДЛЯ УВЕДЕННЯ ЕМБРІОНІВ ТА СПЕРМИ КОРОВАМ І ТЕЛИЦЯМ

В.М. Хмельков, Г.С. Тихона

166
ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЙНИХ І ОЦІННИХ ІНДЕКСІВ МАТЕРИНСЬКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ

O.М. Церенюк, А.I. Хватов, Т.А. Стрижак

173
ПОРІВНЯЛЬНА ДИНАМІКА РОСТУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

O.В. Цимбалюк

182
СЕКСИНГ СПЕРМЫ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА

O.А. Чернецов

187
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ОЦІНКИ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНІ ТІЛА ТВАРИН

А.В. Чехічин

195
КАЧЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЛИНИЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ П/З ИМ. ЛИТВИНОВА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.Д. Чертков, В.Н. Коваленко, П.А. Лисенко

203
ВПЛИВ ГЛИБИНИ УВЕДЕННЯ СПЕРМИ БУГАЇВ У РОГИ МАТКИ НА ЗАПЛІДНЮВАНІСТЬ ТЕЛИЦЬ

O.В. Шахов, O.Д. Бугров

208
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОГЕНЕЗА У ИМПОРТИРОВАННОГО ПОГОЛОВЬЯ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ

Т.П. Шкурко

214
ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ ІВАНОВ – видатний біолог 20 століття (1870-1932)

Ф.I. Осташко, O.Б. Сушко

222
Кормовиробництво та годівля сільськогосподарських тварин  
СТАН І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО НОРМОВАНУ ГОДІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ

В.М. Кандиба, І.І. Ібатулін, С.А. Михальченко

226
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГОДІВЛІ ГЛИБОКОПОРОСНИХ СВИНОМАТОК ВІКОМ ДО 2-х РОКІВ

Л.Є. Берестова

247
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ РАЦИОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА СКАРМЛИВАНИЯ И ДОЛИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ

Н.В. Василевский, В.В. Цюпко, Т.А. Елецкая, И.Л. Польщикова, Л.Ф. Шишленко, К.Ю. Уманцев, Л.Г. Гребень

252
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ

Б.М. Газиев

257
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ТА РИНКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Й ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В УМОВАХ СОТ

В.Д. Гуменний, М.В. Козловська, О.І. Кравченко

262
МЕТАБОЛІЗМ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ВІВЦЕМАТОК ПРИ ВИКОРИСТАННІ У ЇХ ГОДІВЛІ НОВИХ ПРЕМІКСІВ

Д. В. Єфремов, І. В. Гноєвий

270
ТЕХНОЛОГІЇ ПРИМУСОВОЇ ВІДГОДІВЛІ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНСИСТЕНЦІЇ ТА СКЛАДУ ВИКОРИСТОВУВАНОЇ КОРМОВОЇ СУМІШІ

І. І. Івко, О. В. Рябініна, А. П. Горбаньов

276
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В.А. Коротков, О.М. Бондаренко, Н.М. Панченко

287
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЕНЕГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ВЕРМИКУЛЬТУРИ НА КОРМОВУ БІОМАСУ

О.С. Котляр, О.М. Маменко

292
ЕФЕКТИВНІСТЬ АДРЕСНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК ДЛЯ КОРІВ НА ПОЧАТКУ ЛАКТАЦІЇ І В ПЕРІОД РОЗДОЮВАННЯ В РЕГІОНІ ДОНБАСУ

Г.І. Котова, І.В. Гноєвий, В.І. Гноєвий

298
ВПЛИВ РІЗНОЇ СТРУКТУРИ РАЦІОНІВ НА РІСТ І РОЗВИТОК БУГАЙЦІВ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

С.А. Михальченко, В.П. Білий

302
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ РАННЬОГО ВІКУ НА РАЦІОНАХ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОТЕЇНУ

С.А. Михальченко, В.В. Проніна, А.П. Золотарьов, О.Д. Бойко, Л.М. Єлецька, В.П. Білий

307
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ХУДОБИ НА М’ЯСО

С.О.ОЛІЙНИК

310
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ ТА БВМД В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА

В.І. Піскун, Ю.В. Яценко

315
СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА УКРАЇНИ Й ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.А. Помітун, Н.О. Косова, Е.К. Кравцов, Є.З. Петруша, В.С. Ліннік, С.А. Нагорний

320
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

С.Ю. Рубан, О.С. Погорєлов, Л.В. Гончаренко

326
ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.О. БОГДАНОВА (1930 -2010 )

В.М. Кандиба

329
БІБЛІОТЕКА – ВЧЕНИМ: ЧАСИ ТА ЛЮДИ

В.В. Кунець

331

Рік випуску: 2010